Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ένα ακόμη άλμα για την προώθηση του υπολογιστικού νέφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Στόχος είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων που συχνά δείχνουν απρόθυμοι να αγοράσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους λόγω της ασάφειας των συμβάσεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί μία από τις μορφές προώθησης που επέλεξε η Επιτροπή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία από τις κύριες δράσεις της στρατηγικής της Επιτροπής για το υπολογιστικό νέφος, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι (IP/12/1025, MEMO/12/713) με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το υπολογιστικό νέφος που υπερβαίνουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση (MEMO/13/792).

«Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας οι ηγέτες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση για ανάληψη δράσης με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για το υπολογιστικό νέφος. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα. «Η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να δημιουργήσει 2,5 εκατ. πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να προσθέσει περίπου 1% ετησίως στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 2020», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Καλούμε τους εμπειρογνώμονες να παράσχουν μια ισόρροπη δέσμη συμβατικών όρων στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη αποδίδει καρπούς - οι πολίτες πρέπει να μπορούν να δείχνουν εμπιστοσύνη γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν είναι θεμιτές και αξιόπιστες.»

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καταναλωτών και ΜΜΕ, πανεπιστημιακών και νομικών (βλέπε παράρτημα). Η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Νοεμβρίου 2013 και η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβληθεί την άνοιξη του 2014. Οι εισηγήσεις της θα ληφθούν υπόψη σε έγγραφο πολιτικής με το οποίο θα δρομολογηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση για πιθανούς τρόπους προώθησης των συμβάσεων υπολογιστικού νέφους για καταναλωτές και ΜΜΕ.

Ιστορικό

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για την «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» (IP/12/1025, MEMO/12/713). Η στρατηγική εκπονήθηκε με σκοπό την αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους σε ολόκληρη την οικονομία. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί καίρια συνιστώσα της εν λόγω στρατηγικής και των προσπαθειών της Επιτροπής για περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το έργο της βασίζεται σε άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, όπως η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων της ΕΕ (MEMO/13/923) και η πρόταση προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (MEMO/13/792).

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι επιφορτισμένη με την παροχή βοήθειας στην Επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους για καταναλωτές και ΜΜΕ (IP/13/590), ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των ΜΜΕ στη χρήση συμβάσεων υπολογιστικού νέφους.

Ως «υπολογιστικό νέφος» νοείται η αποθήκευση δεδομένων (όπως αρχεία κειμένου, εικόνες και βίντεο) και λογισμικού σε απομακρυσμένους υπολογιστές, στους οποίους οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω συσκευής της επιλογής τους. Πρόκειται για ταχύτερη, φθηνότερη, πιο ευέλικτη και δυνητικά ασφαλέστερη λύση από ό,τι οι επιτόπιες λύσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών. Πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως το Facebook, το Spotify και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του υπολογιστικού νέφους, αλλά τα πραγματικά οικονομικά οφέλη θα προέλθουν από την ευρεία χρήση λύσεων υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα.

Η στρατηγική της Επιτροπής για το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει τρεις κύριες δράσεις, μία εκ των οποίων αποσκοπεί στον προσδιορισμό ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Οι πρότυποι συμβατικοί όροι μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση των συμβατικών ρυθμίσεων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων. Μπορούν επίσης να διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στον βαθμό που αφορούν τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων, οι οποίες έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEMO/13/923 θα δημιουργήσουν επίσης ένα πλαίσιο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η ταχεία έγκριση της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων θα στηρίξει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα συμβάλει ώστε οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ να επωφεληθούν πλήρως από την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και του υπολογιστικού νέφους.

Με την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους (MEMO/13/792). Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα θεσπίσει ένα προαιρετικό πανευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων και ισόρροπων κανόνων, τους οποίους οι καταναλωτές και οι ΜΜΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά την αγορά ψηφιακών προϊόντων, όπως μουσική ή λογισμικό, με καταφόρτωση από το νέφος. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιήσει ειδικές συμπληρωματικές εργασίες για θέματα που υπερβαίνουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπιστούν επίσης και άλλα θέματα που αφορούν συμβάσεις σχετικές με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με ένα παρόμοιο μέσο προαιρετικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δίκαιο των συμβάσεων:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Προστασία δεδομένων:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δίκαιο των συμβάσεων:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Ιστοσελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Επικοινωνήστε με την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για ασφαλείς και δίκαιους όρους για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Υπεύθυνες επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar