Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. oktober 2013

Kommissionen slår endnu et slag for cloud computing

Europa-Kommissionen har i dag nedsat en ekspertgruppe til at arbejde på sikre og fair vilkår for cloud computing-kontrakter på grundlag af et frivilligt instrument. Formålet er at identificere bedste praksis for at øge trygheden blandt forbrugere og små virksomheder, der ofte er tilbageholdende med at købe cloud computing-tjenester, fordi kontrakterne er uklare. Ekspertgruppen er en del af Kommissionens indsats for at styrke tilliden til cloud-tjenester og frigøre deres potentiale for at styrke den økonomiske produktivitet i Europa. Det er et af de vigtigste tiltag i Kommissionens strategi for cloud computing, som blev vedtaget sidste år (IP/12/1025, MEMO/12/713) og skal løse cloud-relaterede spørgsmål, som rækker ud over den fælles EU-købelov, som er ved at blive vedtaget (MEMO/13/792).

"På topmødet i sidste uge opfordrede EU's ledere til en indsats for at skabe et indre marked for cloud computing. Kommissionen viser vejen. Ved at udnytte skyen fuldt ud kan vi skabe 2,5 millioner ekstra arbejdspladser i Europa og øge EU's BNP med omkring 1 % om året frem til 2020,” udtaler EU’s kommissær for retlige anliggender, næstformand Viviane Reding. "Vi beder eksperter om at udarbejde et afbalanceret sæt aftalevilkår for forbrugere og små og mellemstore virksomheder, så de kan bruge cloud computing med større tillid. Tillid er et aktiv – borgerne skal kunne have tillid til, at de tjenester, de bruger, er fair og pålidelige."

Ekspertgruppen om cloud computing består af repræsentanter for cloud-tjenesteudbydere, forbrugerne og SMV, forskere og jurister (se bilag). Det første møde er planlagt til den 19.-20. november 2013, og gruppen forventes at aflægge rapport i foråret 2014. Bidragene vil indgå i et politisk oplæg for at iværksætte en bred offentlig høring om mulige udformninger af cloud computing-kontrakter for forbrugere og SMV’er.

Baggrund

Den 27. september 2012 vedtog Europa-Kommissionen en strategi for "Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa" (IP/12/1025, MEMO/12/713). Strategien har til formål at fremme brugen af cloud computing i alle økonomiske sektorer. Ekspertgruppen er en central del af denne strategi og afgørende for Kommissionens bestræbelser for at styrke det digitale indre marked. Den bygger på andre lovgivningsmæssige initiativer, der allerede er fremsat, såsom EU’s databeskyttelsesreform (MEMO/13/923) og den foreslåede frivillige EU-købelov (MEMO/13/792).

Ekspertgruppen har til opgave at hjælpe Kommissionen med at undersøge mulighederne for at forbedre retsgrundlaget for cloud computing-kontrakter for forbrugere og SMV’er (IP/13/590) for at øge forbrugernes og SMV’ernes tillid til at bruge dem.

Cloud computing er lagring af data (f.eks. tekstfiler, billeder og video) og software på fjernt placerede computere, som brugerne har adgang til via internettet på den platform, de måtte vælge. Det er hurtigere, billigere, mere fleksibelt og potentielt mere sikkert end lokale it-løsninger. Mange populære onlinetjenester som Facebook, Spotify og webmail bruger allerede cloud computing-teknologi, men de økonomiske fordele opnås først for alvor, når cloud-løsninger bliver udbredt til virksomhederne og den offentlige sektor.

Kommissionens strategi for cloud computing består af tre nøgletiltag, hvoraf det ene har til formål at opstille sikre og fair kontraktvilkår for cloud computing-kontrakter. Modelkontraktbetingelser kan bidrage til at fremme aftaler mellem cloud-tjenesteudbyderne, forbrugerne og de små virksomheder. De kan ligeledes fremme anvendelsen af EU’s databeskyttelsesregler i det omfang, de er relevante for cloud computing-kontrakter.

Europa-Kommissionens forslag til databeskyttelsesreform, der i sidste uge blev vedtaget med et overvældende flertal i Europa-Parlamentet (MEMO/13/923), vil også skabe en gunstig ramme for udviklingen af cloud computing-tjenester. En hurtig vedtagelse af databeskyttelsesreformen vil støtte udviklingen af det digitale indre marked og bidrage til at sikre, at forbrugere og SMV’er får fuld gavn af væksten i digitale tjenester og cloud computing.

Med forslaget om en fælles EU-købelov er Kommissionen allerede begyndt at forbedre retsgrundlaget for cloud computing-kontrakter (MEMO/13/792). En fælles europæisk købelov vil indføre et frivilligt sæt fair og afbalancerede regler, som forbrugere og SMV’er vil kunne bruge, når de køber digitale produkter som musik eller software ved at downloade dem fra skyen. Ekspertgruppen vil gøre en specifik supplerende indsats vedrørende de aspekter, der ligger uden for den fælles EU-købelov, for at sikre, at andre kontraktlige spørgsmål, der er relevante for cloud computing-tjenester, også kan omfattes af et tilsvarende frivilligt instrument.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen – Aftaleret:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_da.htm

Europa-Kommissionen – Databeskyttelse:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_da.htm.

Europa-Kommissionen – Cloud computing:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Medlemmerne af ekspertgruppen om sikre og fair vilkår for cloud computing-kontrakter:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar