Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 октомври 2013 г.

Европейската комисия предприема още една решителна стъпка, за да стимулира изчисленията в облак

Днес Европейската комисия създаде експертна група, която да изработи сигурни и справедливи условия за договорите за изчисления в облак въз основа на незадължителен инструмент. Целта е да бъдат набелязани най-добрите практики, за да се преодолеят опасенията на потребителите и малките предприятия, които често не са склонни да закупуват услугите за изчисления в облак, тъй като договорите са неясни. Експертната група е част от усилията на Комисията да увеличи доверието в услугите за изчисления в облак и да разгърне потенциала им за насърчаване на икономическата производителност в Европа. Това е едно от основните действия в рамките на стратегията на Комисията за изчисленията в облак, която беше приета миналата година (IP/12/1025, MEMO/12/713) и чиято цел е да се решат свързаните с изчисленията в облак въпроси, излизащи извън обхвата на общото европейско право за продажбите, което в момента е в процес на договаряне (MEMO/13/792).

„На Европейския съвет през миналата седмица лидерите на ЕС призоваха за действия за подпомагане на създаването на единен пазар на услугите, свързани с изчисления в облак. С днешната стъпка Комисията отговаря на призива. Пълноценното използване на възможностите, предоставени от изчисленията в облак, може да създаде 2,5 милиона допълнителни работни места в Европа и да добави около 1 % годишно към брутния вътрешен продукт на ЕС до 2020 г.“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Искаме от експертите да предоставят балансирани договорни условия, за да могат потребителите и малките и средните предприятия да използват по-уверено услугите по изчисления в облак. Най-важно е доверието — гражданите трябва да бъдат уверени, че услугите, които използват, са справедливи и надеждни.“

Експертната група по изчисленията в облак включва представители на доставчиците на услуги за изчисления в облак, на потребителите и на МСП, научни работници и юристи (вж. приложението). Първото заседание е насрочено за 19—20 ноември 2013 г., а групата се очаква да предостави доклад през пролетта на 2014 г. Чрез дейността на групата ще се допринесе за изготвянето на документ за политиката, чрез който ще се стартират широки обществени консултации относно възможните начини за развитие на договорите за изчисления в облак за потребителите и за МСП.

Контекст

На 27 септември 2012 г. Европейската комисия прие стратегия за оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа (IP/12/1025, MEMO/12/713). Стратегията има за цел да увеличи използването на изчисленията в облак във всички сектори на икономиката. Експертната група е важна част от тази стратегия и от усилията на Комисията за допълнително стимулиране на единния цифров пазар. Тя се основава на други вече предложени законодателни инициативи, като реформата на защитата на данните в ЕС (MEMO/13/923) и предложеното незадължително европейско право за продажбите (MEMO/13/792).

Експертната група е натоварена със задачата да помага на Комисията в проучването на начините за подобряване на правната рамка за договорите за изчисления в облак за потребителите и МСП (IP/13/590), като по този начин се засили доверието на потребителите и МСП при използването на тези договори.

Терминът „изчисления в облак“ се използва за съхраняването на данни (като например текстови файлове, снимки и видеоклипове) и софтуер на намиращи се на разстояние компютри, до които ползвателите имат достъп в интернет чрез избрано от тях устройство. Това е по-бърз, по-евтин, по-гъвкав и потенциално по-сигурен метод, отколкото използването на ИТ решения на място. Много популярни услуги като Facebook, Spotify и уеб базираната поща използват технологии, свързани с изчисленията в облак, но реалните икономически ползи произтичат от широката употреба на решения, базирани на изчисления в облак, от предприятията и публичния сектор.

Стратегията на Комисията за изчисленията в облак включва три ключови действия, с едно от които се цели да се идентифицират сигурни и справедливи условия за договорите за изчисления в облак. Изготвянето на модел на договорните условия може да улесни сключването на договорни споразумения между доставчиците на услуги за изчисления в облак и потребителите и малките предприятия. Тези договорни условия могат да улеснят и прилагането на правилата на ЕС за защита на данните, доколкото са приложими към договорите за изчисления в облак.

Чрез предложенията на Европейската комисия за реформа на защитата на данните, подкрепени миналата седмица от огромно мнозинство в Европейския парламент (MEMO/13/923), също ще се създаде рамка, която ще насърчи развитието на услугите за изчисления в облак. Бързото приемане на реформата в областта на защитата на данните ще подкрепи развитието на единния цифров пазар и ще спомогне да се гарантира, че потребителите и МСП се възползват напълно от растежа на цифровите услуги и на изчисленията в облак.

С предложението си за общо европейско право за продажбите Комисията вече започна подобряването на правната рамка за договорите за изчисления в облак (MEMO/13/792). Общото европейско право за продажбите ще представлява незадължително право в областта на продажбите на равнище ЕС, което ще включва справедливи и балансирани правила и което ще могат да използват потребителите и МСП, когато закупуват цифрови продукти, като музика или софтуер, сваляйки ги от цифровия облак. Експертната група ще разгледа допълнително въпросите, попадащи извън обхвата на общото европейско право за продажбите, за да могат и други аспекти на договорните отношения, свързани с услугите за изчисления в облак, също да бъдат обхванати от подобен незадължителен инструмент.

Допълнителна информация

Европейска комисия — договорно право:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_bg.htm

Европейска комисия — защита на данните:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_bg.htm

Европейска комисия — изчисления в облак:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-and-internet/cloud-computing

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Members of the expert group on safe and fair terms for cloud computing contracts

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2922

За контакти:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar