Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 octombrie 2013

Declarația standard privind TVA: Simplificarea procedurilor pentru întreprinderi și îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale

Comisia a propus astăzi o nouă declarație standard de recuperare a TVA, care poate reduce costurile pentru întreprinderile din UE cu până la 15 miliarde de euro pe an. Obiectivul acestei inițiative este reducerea birocrației pentru întreprinderi, facilitarea respectării obligațiilor fiscale și ameliorarea eficienței administrațiilor fiscale din Uniune. Astfel, aceasta reflectă pe deplin angajamentul Comisiei privind reglementarea inteligentă și este una dintre inițiativele incluse în recentul Program privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), pentru simplificarea normelor și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi (IP/13/891). Propunerea de astăzi prevede un set uniform de cerințe pentru întreprinderi la depunerea declarațiilor de recuperare a TVA, indiferent de statul membru în care se face acest lucru. Declarația standard de recuperare a TVA – care va înlocui declarațiile naționale de recuperare a TVA – va asigura necesitatea furnizării de către întreprinderi a acelorași informații de bază, în aceleași termene, pe întreg teritoriul UE. Deoarece procedurile mai simple sunt mai ușor de respectat și mai ușor de aplicat, propunerea de astăzi ar trebui, de asemenea, să contribuie la o mai bună respectare a legislației în materie de TVA și la creșterea veniturilor publice.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, a afirmat: „Declarația TVA standard prezintă o situație avantajoasă pentru ambele părți. Întreprinderile vor beneficia de proceduri mai simple, de reducerea costurilor și de mai puțină birocrație. Guvernele vor avea un nou instrument care să faciliteze respectarea obligațiilor privind TVA, care ar trebui să sporească veniturile colectate. Prin urmare, propunerea de astăzi susține atât angajamentul nostru față de o piață unică propice mediului de afaceri, cât și eforturile noastre de îmbunătățire a respectării normelor fiscale în UE.”

În fiecare an, 150 de milioane de declarații TVA sunt depuse de contribuabilii din UE la administrațiile fiscale naționale. În prezent, informațiile solicitate, formatul formularelor naționale și termenele de raportare variază considerabil de la un stat membru la altul. Aceasta face ca recuperarea TVA pentru întreprinderile cu activități transfrontaliere complexe să reprezinte o procedură costisitoare și greoaie. Întreprinderile care își desfășoară activitatea în mai multe state membre s-au plâns, de asemenea, că este dificil să se conformeze normelor în materie de TVA, din cauza complexității procesului.

Declarația TVA standard propusă astăzi simplifică informațiile pe care întreprinderile vor trebui să le furnizeze autorităților fiscale. Declarația va conține numai 5 rubrici obligatorii care vor trebui completate de către contribuabili. Statele membre au o marjă de manevră pentru solicitarea unui număr de elemente standardizate suplimentare, de până la 26 de rubrici informative. Aceasta este o îmbunătățire substanțială a situației actuale, în care anumite state membre solicită completarea a până la 100 de rubrici informative.

Întreprinderile vor depune lunar declarații standard de recuperare a TVA, în timp ce microîntreprinderile vor fi obligate să facă aceasta numai trimestrial. Obligația de a prezenta o declarație recapitulativă anuală de recuperare a TVA, pe care unele state membre o solicită în prezent, va fi eliminată. Propunerea încurajează, de asemenea, depunerea pe cale electronică a declarației standard de recuperare a TVA, aceasta putând fi depusă pe cale electronică în întreaga Uniune. Această simplificare majoră a procesului de recuperare a TVA sprijină angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce privește reducerea obligațiilor administrative și a obstacolelor în calea comerțului în cadrul pieței unice.

Propunerea de astăzi este, de asemenea, o contribuție importantă la crearea unui sistem TVA mai eficient și mai rezistent la fraudă, astfel cum este prevăzut în strategia de reformă a TVA a Comisiei (a se vede IP/11/1508). TVA-ul reprezintă aproximativ 21 % din veniturile statelor membre și, cu toate acestea, taxe în valoare de aproximativ 193 miliarde EUR nu au fost colectate în 2011 (a se vede IP/13/844). Prin crearea unui sistem mai simplu, atât pentru contribuabili, cât și pentru administrații, declarația standard de recuperare a TVA poate să îmbunătățească respectarea normelor fiscale și să reducă decalajul în materie de TVA. Ca atare, propunerea de astăzi ar putea avea o contribuție importantă la consolidarea fiscală în întreaga UE prin creșterea veniturilor la bugetul public.

Context

În decembrie 2011, Comisia Europeană a adoptat o comunicare privind viitorul TVA (a se vedea IP/11/1508). Această comunicare stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA – în special pentru ca acesta să devină mai simplu, mai eficient și mai robust împotriva fraudei, precum și mai bine adaptat la piața unică.

Ideea unei declarații TVA standard a fost promovată de Grupul la nivel înalt privind sarcinile administrative. O consultare publică a confirmat interesul major și sprijinul din partea întreprinderilor pentru o astfel de inițiativă.

Comunicarea privind reglementarea inteligentă (IP/10/1296) a evidențiat, de asemenea, directiva TVA, și declarația TVA în special, ca fiind al doilea dintre cele mai împovărătoare acte legislativ ale UE. Propunerea de astăzi încearcă să redreseze această situație.

Linkuri utile

Propunerea este disponibilă la adresa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Pagina de internet a comisarului UE pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Urmăriți activitatea comisarului Algirdas Šemeta pe Twitter

MEMO/13/926

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar