Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 23. listopada 2013.

Standardiziranom prijavom PDV-a do lakšeg poslovanja poduzeća i bolje porezne discipline

Komisija je danas predložila uvođenje nove standardizirane prijave PDV-a kojom bi se troškovi poduzeća u EU-u mogli smanjiti i za 15 milijardi EUR godišnje. Cilj je inicijative smanjiti birokraciju za poduzeća, olakšati poreznu disciplinu i porezne uprave diljem Unije učiniti djelotvornijima. Inicijativa u potpunosti odražava obveze koje je Komisija preuzela u pogledu pametnog donošenja propisa i jedna je od inicijativa sadržanih u najnovijem programu REFIT, čija je namjera pojednostavniti pravila i smanjiti administrativni teret za poduzeća (IP/13/891). Današnjim prijedlogom predviđaju se standardizirani zahtjevi za poduzeća pri ispunjivanju prijava PDV-a, neovisno o državi članici u kojoj to čine. Standardiziranom prijavom PDV-a, koja će zamijeniti nacionalne prijave, osigurat će se da se od poduzeća u cijelom EU-u zahtijevaju iste osnovne informacije u istim rokovima. Uzimajući u obzir činjenicu da je jednostavnije postupke lakše poštovati i provoditi, današnjim bi prijedlogom trebalo poboljšati ispunjivanje obveza povezanih s PDV-om i povećati javne prihode.

Povjerenik za oporezivanje i carinsku uniju Algirdas Šemeta izjavio je: „Standardizirana prijava PDV-a korisna je za obje strane. Poduzeća će profitirati od jednostavnijih postupaka, smanjenih troškova i manje birokracije, a vlade će dobiti novi alat kojim će olakšati ispunjivanje obveza povezanih s PDV-om i time povećati prikupljene prihode. Današnjim prijedlogom podupiremo obveze koje smo preuzeli u pogledu ostvarivanja jedinstvenog tržišta pogodnog za poduzeća i nastojanja da poboljšamo poreznu disciplinu u EU-u.”

Svake godine porezni obveznici u EU-u nacionalnim poreznim upravama podnose 150 milijuna prijava PDV-a. Informacije koje se trenutačno zahtijevaju, format nacionalnih obrazaca i rokovi za prijavu znatno se razlikuju ovisno o državi članici. Stoga je prijava PDV-a za prekogranična poduzeća složen, skup i zamršen postupak. Poduzeća koja posluju u više država članica izrazila su nezadovoljstvo jer im je zbog složenosti postupka otežano ispunjivanje obveza povezanih s PDV-om

Danas predloženom standardiziranom prijavom PDV-a informacije koje će poduzeća morati dostavljati poreznim upravama znatno su jednostavnije. Porezni obveznici morat će u prijavi ispuniti samo 5 obveznih polja. Države članice dobit će mogućnost zatražiti dodatna standardizirana polja za unos informacija, i to najviše njih 26. To je velik napredak u usporedbi s trenutačnim stanjem jer neke države članice sada zahtijevaju i do 100 polja.

Poduzeća će prijave morati podnositi svakog mjeseca, dok će mikropoduzeća to morati činiti svaka tri mjeseca. Ukinula bi se obveza podnošenja zbirne godišnje prijave PDV-a koju sada zahtijevaju neke države članice. Prijedlogom se podupire elektronički način prijave jer će se standardizacijom prijave to sada moći činiti u cijeloj Uniji. Pojednostavnjenje postupka prijave PDV-a dio je šireg opsega obveza koje je Komisija preuzela u pogledu smanjenja administrativnog tereta i prepreka poslovanju na jedinstvenom tržištu.

Današnjim se prijedlogom pridonosi i stvaranju djelotvornijeg sustava PDV-a koji je otporniji na prijevare, kao što je određeno u strategiji Komisije o reformi PDV-a (vidi IP/11/1508). PDV predstavlja oko 21 % prihoda država članica, no 2011. države su svejedno propustile prikupiti 193 milijarde EUR (vidi IP/13/844). Stvaranjem jednostavnijeg sustava za porezne obveznike i uprave, standardizirana prijava PDV-a može dovesti do poboljšanja porezne discipline i smanjenja razlika u PDV-u. Današnjim prijedlogom mogao bi se dati važan doprinos fiskalnoj konsolidaciji u cijelom EU-u povećanjem prihoda u javnu blagajnu.

Pozadina

U prosincu 2011. Europska komisija donijela je Komunikaciju o budućnosti PDV-a (vidi IP/11/1508). Tom se Komunikacijom određuju osnovna načela na kojima se temelji novi sustav PDV-a, a to su njegovo pojednostavnjenje, povećanje učinkovitosti i otpornosti na prijevare te bolja prilagođenost jedinstvenom tržištu.

Za ideju standardnog obrasca za podnošenje PDV-a zalaže se Skupina na visokoj razini za administrativni teret. Javnim savjetovanjem za tu je inicijativu potvrđen velik interes i potpora poduzeća.

U Komunikaciji o pametnom donošenju propisa (IP/10/1296) naglašava se da je Direktiva o PDV-u, a posebno prijava PDV-a, drugi najopterećujući propis EU-a. Današnjim se prijedlogom to stanje nastoji poboljšati.

Korisne poveznice

Prijedlog je dostupan na sljedećem web-mjestu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Početna stranica Algirdasa Šemete, povjerenika EK-a za oporezivanje, carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Pratite povjerenika Algirdasa Šemetu na Twitteru

+ MEMO/13/926

{0>Contacts :<}0{>Kontakti:<0}

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)


Side Bar