Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. října 2013

Standardizované přiznání k dani z přidané hodnoty usnadní život podniků a zlepší dodržování daňových předpisů

Komise dnes navrhla nové standardizované přiznání k dani z přidané hodnoty, které může snížit náklady podniků v EU až o 15 miliard EUR ročně. Cílem této iniciativy je omezit byrokracii pro podniky, usnadnit dodržování daňových předpisů a zvýšit účinnost daňových správ. Tento projekt plně odráží závazek Komise podporovat inteligentní regulaci a je jednou z iniciativ stanovených v novém programu REFIT, jehož smyslem je zjednodušit pravidla a snížit administrativní zátěž podniků (IP/13/891). Dnešní návrh stanoví jednotný soubor požadavků pro podniky pro přiznání k DPH bez ohledu na to, ve kterém státě je podávají. Standardizované přiznání k dani, jež nahradí vnitrostátní přiznání k DPH, zajistí, že od podniků budou požadovány tytéž základní informace ve stejné lhůtě v celé EU. Vzhledem k tomu, že zjednodušení postupů usnadní jejich dodržování a  vymáhání, dnešní návrh by měl rovněž pomoci zlepšit dodržování předpisů o DPH a zvýšit veřejné příjmy.

Komisař pro daně Algirdas Šemeta v této souvislosti uvedl: „Standardizované přiznání k DPH přinese prospěch všem: podnikům jednodušší postupy, snížení nákladů a méně byrokracie. Státní správa bude mít nový nástroj usnadňující dodržování předpisů o DPH, což by mělo zvýšit příjmy státu. Dnešní návrh proto podporuje jak naše odhodlání podporovat jednotný trh, na němž panují příznivé podmínky pro podniky, tak i naše úsilí o lepší dodržování daňových předpisů v EU.“

Daňoví poplatníci v EU předkládají každoročně daňovým správám jednotlivých států 150 milionů přiznání k DPH. V současné době se tato přiznání značně liší požadovanými informacemi, formátem i lhůtami stanovenými členskými státy pro jejich předkládání. Přiznání k dani tak představuje pro podniky ze zahraničí složitý, nákladný a těžkopádný postup. Podniky působící ve více než jednom členském státě také uvádějí, že vzhledem ke složitosti postupu je obtížné dodržet požadované podmínky.

Standardizované přiznání k DPH, jež je předmětem dnešního návrhu, zjednodušuje informace, které podniky budou muset předkládat správci daně. Prohlášení bude obsahovat pouze pět položek, které daňový poplatník bude muset vyplnit. Členské státy mají možnost požadovat řadu dodatečných standardizovaných prvků, nejvýše však 26 položek s požadovanými informacemi. Jedná se o značné zlepšení oproti stávající situaci, kdy některé členské státy požadují vyplnění až 100 položek.

Podniky budou předkládat standardizované přiznání jednou měsíčně, přičemž mikropodniky je budou podávat pouze čtvrtletně. Povinnost předkládat souhrnné roční daňové přiznání, které některé členské státy v současnosti požadují, by byla zrušena. Návrh rovněž podporuje elektronická podání, neboť standardní přiznání k DPH budou moci být elektronicky předávána v celé Unii. Toto výrazné zjednodušení postupu přiznání k DPH je zároveň v souladu s širšími závazky Komise ke snižování administrativní zátěže a překážek obchodu v rámci jednotného trhu.

Dnešní návrh také významně přispívá k vytvoření účinnějšího systému DPH, jenž bude odolnější proti zneužití, jak je stanoveno ve strategii Komise pro reformu DPH (viz IP/11/1508). DPH tvoří přibližně 21 % příjmů členských států, a to se ještě v roce 2011 nepodařilo vybrat zhruba 193 miliard EUR (viz IP/13/844). Vytvořením jednoduššího systému jak pro daňové poplatníky, tak pro správní orgány může standardizované přiznání k dani zlepšit dodržování daňových předpisů a snížit výpadky příjmů z DPH. V tomto smyslu by dnešní návrh mohl významně přispět k fiskální konsolidaci v celé EU, neboť zvýší příjmy do veřejného rozpočtu.

Souvislosti

V prosinci 2011 přijala Evropská komise sdělení o budoucnosti DPH (viz IP/11/1508). Toto sdělení vymezuje hlavní znaky, na nichž musí být nový režim DPH založen, zejména aby byl jednodušší, účinnější, odolnější proti podvodům a lépe uzpůsobený jednotnému trhu.

Myšlenku standardizovaného přiznání k DPH podpořila skupina na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže. Veřejná konzultace potvrdila velký zájem podniků o tuto iniciativu a jejich podporu.

Sdělení o inteligentní regulaci (IP/10/1296) také upozornilo na skutečnost, že směrnice o DPH a zejména přiznání k DPH představují mezi právními předpisy EU druhou největší zátěž. Dnešní návrh usiluje o nápravu.

Užitečné odkazy

Návrh je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře EU pro daně, cla, audit a boj proti podvodům:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Sledujte komisaře Algirdase Šemetu na Twitteru

+ MEMO/13/926

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Franck Arrii (+32 22972221)


Side Bar