Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2013

Το Kaunas θα φιλοξενήσει την ενημερωτική εκδήλωση του προγράμματος Erasmus + για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης

Το Erasmus +, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον αθλητισμό και τη νεολαία, θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση– και αντίστροφα.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas στη Λιθουανία θα φιλοξενήσει μια ενημερωτική εκδήλωση στις 24-25 Οκτωβρίου, που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το τμήμα της διεθνούς διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια του νέου προγράμματος. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό και οι διευθυντές από τα κυριότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα δράσεις Marie Skłodowska Curie, το οποίο χρηματοδοτεί υποτροφίες έρευνας.

Η εκδήλωση αυτή, θα φέρει σε επαφή περίπου 150 κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπαιδευτικό προσωπικό και οργανώσεις ακαδημαϊκών εκπροσώπων και φοιτητών από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διάσκεψη θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για απολογισμό των τρεχουσών προγραμμάτων Tempus και Erasmus Mundus.

«Τα προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus αποτέλεσαν μεγάλη επιτυχία από τότε που θεσπίστηκαν στην περιφέρεια και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το νέο μας πρόγραμμα θα υποστηρίξει ακόμα περισσότερες ανταλλαγές. Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευημερία και τη σταθερότητα των κοινωνιών μας, διότι χωρίς εκπαιδευτικά συστήματα που σημειώνουν καλές επιδόσεις, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη ούτε εξέλιξη», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, μέλος της Ευρωπαικής Επιτροπής με αρμοδιότητα σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

«Η αύξηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με τους γείτονές μας είναι ένα μοναδικός τρόπος να φέρουμε τις περιφέρειες μας και τους λαούς πιο κοντά. Καλώ λοιπόν τα πανεπιστήμια και απο τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται απο τα νέα προγράμματα», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Λιθουανίας, Dainius Pavalkis.

Το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014, θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, κυρίως με την υποστήριξη της βραχυπρόθεσμης κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Περισσότεροι φοιτητές και περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα σε σύγκριση με τα τρέχοντα προγράμματα. Φοιτητές από χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα λάβουν υποτροφίες για να συμμετάσχουν σε άριστα από κοινού προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι υποτροφίες διδακτορικών διατριβών θα χρηματοδοτούνται από τις νέες δράσεις Marie Skłodowska Curie, μέρος του νέου προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα Erasmus + θα υποστηρίξει επίσης τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων και των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες εταίρους.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας 4 της ανατολικής εταιρικής σχέσης όσον αφορά τις επαφές μεταξύ των λαών και του φόρουμ νεολαίας της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Ιστορικό

Αποτελέσματα του Erasmus Mundus και Tempus (2007-2013)

Το υπάρχον πρόγραμμα Erasmus Mundus (που θα αποτελέσει μέρος του προγράμματος Erasmus + από τον Ιανουάριο) αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της κινητικότητας και της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Το πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποτροφίες για τους ιδιώτες. Διατίθεται χρηματοδότηση για:

Κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικές διατριβές(συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών)

Συμπράξεις με μη ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και υποτροφίες για φοιτητές και ακαδημαϊκούς

Έργα που προωθούν την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, η ΕΕ χορήγησε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε υποτροφίες δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 6 000 φοιτητές που κατάγονται από την περιφέρεια της ανατολικής εταιρικής σχέσης να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους στην Ευρώπη. Περισσότερα από 200 πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων 160 πανεπιστημίων από χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, συμμετέχουν σε αυτές τις ανταλλαγές. Το 2012, ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus Mundus διπλασιάστηκε, που σημαίνει ότι περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ ήταν διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση 9 συμπράξεων. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα από 1500 άτομα που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ και 400 ευρωπαίους υπηκόους να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα Tempus (που στο μέλλον θα ενταχθεί και αυτό στο πλαίσιο του Erasmus, +), προωθεί την θεσμική συνεργασία για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Τα έργα έχουν συνήθως προϋπολογισμό έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επικεντρώνονται σε τομείς όπως η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας και της μάθησης, οι βελτιωμένες συμπράξεις με επιχειρήσεις και η καλύτερη πανεπιστημιακή διοίκηση.

Από το 2007, το πρόγραμμα Tempus έχει επενδύσει σχεδόν 120 εκατομμύρια ευρώ σε έργα με στόχο την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την επένδυση σε εξοπλισμό στα πανεπιστήμια των χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος Tempus αυξήθηκε από περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ το 2011 σε 42,5 εκατομμύρια ευρώ το 2012, γεγονός που θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει σχεδόν 50 έργα σε χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της εκδήλωσης: http://www.infodaykaunas.com/

Erasmus + http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

Ομιλία του μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Βασιλείου «το πρόγραμμα Erasmus + θα δώσει ώθηση στην ΕΕ για την ανατολική εταιρική σχέση» http://europa.eu/rapid/press-release_speech-13-698_en.htm

Πλατφόρμα 4 της ανατολικής εταιρικής σχέσης στο δικτυακό τόπο της EAC http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/international/eastern_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar