Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 22 octombrie 2013

Rezultatele statelor membre ale UE pentru anul 2012 în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului UE

Punerea în aplicare corectă a legislației UE este o piatră de temelie a tratatelor UE și stă la baza Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Al 30-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE evidențiază rezultatele obținute de statele membre în materie de punere în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care erau în curs la sfârșitul anului 2012 au fost mai puține decât în anii precedenți. Numărul procedurilor înregistrate în cadrul mecanismelor de soluționare a problemelor cum ar fi EU Pilot a crescut. Acest lucru reflectă hotărârea fermă a Comisiei Europene de a coopera cu statele membre în vederea rezolvării problemelor și a creșterii gradului de conformitate.

La sfârșitul anului 2012, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs s-a redus din nou, cu 25 % în comparație cu anul precedent. Acest fapt se datorează, parțial, utilizării mai frecvente a platformei EU Pilot1 și a altor mecanisme de soluționare a problemelor (precum SOLVIT2), care au scopul de a rezolva problemele și de a promova conformitatea:

Mediul, transporturile, impozitarea și piața internă și serviciile au fost cele patru domenii în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri de neîndeplinire a obligațiilor, acestea reprezentând împreună peste 60 % din numărul total al cazurilor.

Cele mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost lansate împotriva Italiei (99), a Belgiei (92) și a Spaniei (91). La fel ca în 2011, Letonia a înregistrat cele mai bune rezultate, cu numai 20 de cazuri, urmată de Lituania și Estonia (22 și, respectiv, 24 de proceduri). Clasamentul UE-27 este următorul:

Transpunerea tardivă a directivelor: mai puține cazuri, mai multe propuneri de sancționare

Rapoartele anuale anterioare au evidențiat transpunerea tardivă a directivelor de către statele membre. Rezultatele slabe înregistrate anul trecut s-au îmbunătățit în mod semnificativ. La sfârșitul anului 2012, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate din cauza transpunerii tardive a fost cu 45 % mai redus decât cu 12 luni înainte. În decursul ultimului an, majoritatea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii tardive au fost inițiate împotriva Italiei (36), a Portugaliei (34) și a Ungariei (26), în timp ce Estonia (5), Țările de Jos (6) și Suedia (6) au obținut cele mai bune rezultate în această privință.

Pentru a descuraja transpunerea tardivă, Comisia a continuat să utilizeze pe deplin sistemul de sancțiuni introdus prin Tratatul de la Lisabona. Aceasta a deferit 35 de cauze Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”), solicitând impunerea de sancțiuni financiare (Polonia - 10, Slovenia - 5, Țările de Jos - 4, Finlanda - 4, Cipru - 3, Belgia - 3, Germania, Bulgaria, Slovacia, Luxemburg, Portugalia și Ungaria -1, fiecare). Comisia a deferit Curții doar 9 astfel de cauze în cursul anului 2011.

Plângerile: reacții cruciale din partea publicului

În 2012 au fost înregistrate 3 141 de plângeri, cetățenii, întreprinderile și părțile interesate oferind Comisiei informații importante pentru monitorizarea aplicării corecte a normelor UE. Cele mai multe plângeri înaintate de cetățeni au vizat domeniul mediului, al justiției și al pieței interne și serviciilor (588, 491 și, respectiv, 462), țările implicate cel mai frecvent fiind Italia (438), Spania (306) și Franța (242).

Profiluri în materie de neîndeplinire a obligațiilor: state membre și politici ale UE

Anexele la raport analizează rezultatele fiecărui stat membru și progresele obținute în domenii de politică specifice. Acestea prezintă cazuri ilustrative și evidențiază aspecte-cheie în procesul de aplicare a legislației.

De la 23 octombrie, versiunea integrală a raportului anual va fi disponibilă la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_ro.htm

Context

Ca răspuns la cererea formulată de Parlamentul European, Comisia prezintă în fiecare an, cu începere din 1984, un raport anual cu privire la monitorizarea aplicării dreptului comunitar în anul anterior.

Parlamentul European adoptă, în fiecare an, un raport pe marginea raportului anual întocmit de Comisie, explicând poziția sa cu privire la principalele aspecte.

Persoane de contact:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

EU Pilot constă într-o bază de date și un instrument de comunicare. Proiectul este conceput pentru a îmbunătăți comunicarea și soluționarea problemelor între serviciile Comisiei și autoritățile statelor membre cu privire la aplicarea legislației UE sau la conformitatea normelor de drept intern ale unui stat membru cu legislația UE într-un stadiu incipient, înainte de inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE.

2 :

SOLVIT este o rețea online de soluționare a problemelor în cadrul căreia statele membre conlucrează pentru a rezolva, fără a recurge la proceduri judiciare, probleme cauzate de aplicarea incorectă de către autoritățile publice a legislației în materie de piață internă.


Side Bar