Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 22.

Mennyire sikerült a tagállamoknak eleget tenniük az uniós jog követelményeinek 2012-ben?

Az uniós jog helyes alkalmazása az uniós szerződések sarokkövét képezi, egyben központi eleme a célravezető és hatásos szabályozás megteremtésére irányuló bizottsági programnak (REFIT). Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 30. éves jelentés áttekintést ad arról, hogy a tagállamok milyen teljesítményt nyújtanak az uniós jog alkalmazása terén. A korábbi évekhez képest 2012 végén kevesebb kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban. Növekedett viszont az EU Pilot és hasonló problémakezelési eljárások keretében folyó ügyek száma. Ez az Európai Bizottságnak azon elkötelezettségét tükrözi, hogy a problémákat a tagállamokkal együttműködve kívánja megoldani, így javítva a jogszabályoknak való megfelelést.

A folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma 2012 végére tovább csökkent: az előző évihez képest 25%-kal kevesebb ilyen ügy volt. Ez részben az EU Pilot1 és egyéb problémakezelési mechanizmusok (például a SOLVIT2) gyakoribb alkalmazásának köszönhető. Ezek ugyancsak a problémák megoldását és a jogszabályoknak való megfelelés javítását szolgálják.

A kötelezettségszegési eljárások leggyakoribb témái a környezetvédelem, a közlekedéspolitika, az adózás, valamint a belső piac és szolgáltatások: az összes eset több mint 60%-a ezeket a területeket érinti.

A legtöbb eljárás Olaszországgal (99), Belgiummal (92) és Spanyolországgal (91) szemben folyt. 2011-hez hasonlóan tavaly is Lettország teljesített a legjobban: az országgal szemben mindössze 20 eljárást folyt. A sorban Litvánia és Észtország következett (22, illetve 24 eljárással). Az EU-27-re vonatkozó sorrend az alábbiak szerint alakult:

Csökkenőben az irányelvek késedelmes átültetésével kapcsolatos ügyek, több viszont a büntetésre irányuló javaslat

A korábbi évekre vonatkozó jelentések az irányelvek késedelmes átültetését gyakorta felrótták a tagállamoknak. Az előző évi gyenge teljesítmény jelentősen javult: az irányelvek késedelmes átültetése miatt 2012 végére az egy évvel korábbihoz képest 45%-kal kevesebb kötelezettségszegési eljárás indult. Késedelmes átültetés miatt a legtöbb eljárás Olaszországgal (36), Portugáliával (34) és Magyarországgal (26) szemben indult, míg ezen a téren Észtország (5), valamint Hollandia és Svédország (6-6) teljesített a legjobban.

A késedelmes átültetés visszaszorítása érdekében a Bizottság továbbra is teljes körűen él a Lisszaboni Szerződés által bevezetett szankcionálási eszközökkel. Pénzügyi szankció kiszabását kérve 35 esetben fordult az Európai Unió Bíróságához (Bíróság)(ezek közül 10 Lengyelországot, 5 Szlovéniát, 4-4 Hollandiát és Finnországot, 3-3 Ciprust és Belgiumot, 1-1 pedig Németországot, Bulgáriát, Szlovákiát, Luxemburgot, Portugáliát és Magyarországot érintette). 2011-ben a Bizottság mindössze kilenc alkalommal fordult a Bírósághoz ilyen célból.

Panaszok: kulcsfontosságú visszajelzés a nyilvánosság részéről

A polgároktól, a vállalkozásoktól és egyéb érintettektől érkező és 2012-ben nyilvántartásba vett 3141 panasz fontos támasza az uniós szabályok helyes alkalmazásának ellenőrzésére irányuló, Bizottság által végzett munkának. A polgároktól érkező panaszok jellemzően a környezetvédelem (588 panasz), az igazságszolgáltatás (491), valamint a belső piac és szolgáltatások (462) területével kapcsolatosak, és leggyakrabban Olaszországgal (438), Spanyolországgal (306) és Franciaországgal (242) szemben merülnek fel.

Kötelezettségszegés számokban: tagállamok és uniós politikák

A jelentés mellékletei az egyes tagállamok teljesítményét külön-külön is elemzik, továbbá részletes adatokat közölnek az egyes szakpolitikai területekre vonatkozóan. A mellékletek mintaeseteket is tartalmaznak, továbbá rávilágítanak a jogalkalmazás legfontosabb szempontjaira.

Október 23-tól az éves jelentés teljes terjedelmében elérhető lesz az alábbi internetcímen:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_hu.htm

Háttér

Az Európai Parlament kérésére a Bizottság 1984 óta minden évben jelentést készít a közösségi jog alkalmazásának az előző év folyamán végrehajtott ellenőrzéséről.

Az Európai Parlament minden évben jelentést készít a Bizottság jelentéséről, melyben ismerteti álláspontját a legfontosabb kérdésekről.

Kapcsolattartók:

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

1 :

Az EU Pilot egy adatbázisra épülő kommunikációs eszköz. Létrehozásának célja, hogy javítsa a bizottsági szolgálatok és a tagállamok hatóságai közötti, korai szakaszban, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás megindítása előtt zajló kommunikációt és problémamegoldást az uniós jog pontos alkalmazásával, illetve a nemzeti jog uniós jognak való megfelelésével kapcsolatos kérdésekben.

2 :

A SOLVIT egy online problémamegoldó hálózat, amelyben az EU tagállamai együtt dolgoznak olyan problémák peren kívüli megoldása érdekében, amelyek a belső piacra vonatkozó jogszabályok hatóságok általi helytelen alkalmazásából fakadnak.


Side Bar