Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 22 d.

Skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistema. Komisija buria ekspertų grupę ES požiūriui formuoti

„Šiandieninės mokesčių sistemos buvo sukurtos tais laikais, kai nebuvo kompiuterių. Tad nenuostabu, kad jos dažnai būna nesuderinamos su šiuolaikine skaitmenine ekonomika. Mokesčių sistema neturi trukdyti naudotis visais skaitmeninės revoliucijos privalumais. Tačiau drauge turime užtikrinti, kad skaitmeninis sektorius elgtųsi garbingai ir sąžiningai mokėtų mokesčius. Uždaviniai, susiję su skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistema, yra didžiuliai, o paruoštų atsakymų nėra. Todėl reikia remiantis informacija nuodugniai ir kryptingai apsvarstyti šį klausimą ES, kad tolesni mūsų veiksmai būtų teisingi“, – sakė už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta.

Todėl Komisija šiandien priėmė sprendimą sukurti aukšto lygio ekspertų grupę skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemos klausimams spręsti. Šios grupės uždavinys – ištirti, kaip geriausiai apmokestinti skaitmeninę ekonomiką ES, apsvarstyti įvairių metodų pranašumus ir riziką. Ji sieks nustatyti pagrindines skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemos problemas iš ES perspektyvos ir pateikti įvairių galimų sprendimų. Tada Komisija parengs visas ES iniciatyvas, būtinas skaitmeninio sektoriaus mokesčių sistemai Europoje gerinti.

Ekspertų grupę sudarys ne daugiau kaip septyni nariai – tarptautiniu mastu žinomi skaitmeninės ekonomikos ir mokesčių ekspertai. Jai vadovaus politikas, turintis tinkamos patirties spręsti šiuos klausimus. Atsižvelgiant į tai, kaip greitai vystosi skaitmeninė ekonomika, reikalinga sparti mokesčių srities pažanga. Todėl ekspertų grupė turėtų pradėti darbą dar iki metų pabaigos, o pirmąjį 2014 m. pusmetį – pateikti ataskaitą Komisijai.

ES toliau aktyviai prisidės prie pasauliniu mastu vykdomo darbo šioje srityje – dalyvaus EBPO BEPS projekte. Tikslas – užtikrinti nuoseklų ir visapusišką požiūrį į skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemą ES ir tarptautiniu mastu.

Kontekstas

Plačiai pripažįstama, kad skaitmeninė ekonomika yra svarbus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis ES, visų pirma dėl to, kad ji grindžiama aukšto lygio moksliniais tyrimais, inovacijomis ir kvalifikuotais darbuotojais. Todėl šio sektoriaus teisės aktų pakeitimai turi būti rengiami labai kruopščiai, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai išnaudotos jo galimybės Europoje. Rengiant mokesčių politiką svarbu užtikrinti, kad mokesčių sistemos palaikytų skaitmeninio sektoriaus augimą bendrojoje rinkoje, o ne jam trukdytų. Tai reiškia, kad turi būti puoselėjama verslui palanki aplinka ir šalinamos mokestinės kliūtys, kurios gali stabdyti investicijas ir augimą.

Kita vertus, skaitmeninis sektorius privalo sąžiningai prisidėti prie viešųjų finansų. Šiuo metu skaitmeninės ekonomikos dalyvių vengimas mokėti pelno mokestį ir agresyvus mokesčių planavimas yra itin problemiškas. Tai susiję su šių įmonių visuotiniu ir nematerialiu pobūdžiu ir tuo, kad dabartinės mokesčių taisyklės buvo kuriamos negalvojant apie elektroninę prekybą. Dėl to skaitmeninės ekonomikos dalyvių mokami mokesčiai ES dažnai neatitinka šio sektoriaus masto ir gaunamo pelno. Turi būti formuojamas visapusiškas požiūris į skaitmeninės ekonomikos mokesčių sistemą, kad būtų apsaugota valstybių narių mokesčių bazė ir užtikrinta, kad ES nebūtų pažeidžiamas sąžiningo apmokestinimo principas.

Naudingos nuorodos

Sprendimas sukurti ekspertų grupę

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Už mokesčius, muitų sąjungą, statistiką, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_lt.htm

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel. +32 2 297 22 21


Side Bar