Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 21 octombrie 2013

UE trebuie să își intensifice acțiunile împotriva violenței armate

În ultimii ani, atenția ne-a fost atrasă în mod repetat de tragice atacuri armate comise în Europa, în special în Norvegia, Belgia, Finlanda, Franța sau Italia, pentru a menționa doar câteva. Toate țările sunt afectate de acest fenomen; în UE, în ansamblu, peste o mie de persoane sunt victime ale omuciderilor comise cu arme de foc, în fiecare an, și o jumătate de milion de arme de foc declarate pierdute sau furate în UE continuă să fie dispărute.

Astăzi, Comisia prezintă propuneri privind modul în care se poate reduce numărul actelor de violență cu arme de foc în Europa. Aceasta identifică acțiunile care trebuie întreprinse la nivelul UE, prin intermediul legislației, al activităților operaționale, al formării și al fondurilor UE, pentru a face față amenințărilor reprezentate de utilizarea ilegală a armelor de foc.

Cu aceeași ocazie, Comisia Europeană publică rezultatele unui sondaj Eurobarometru care arată că șase din zece europeni consideră de fapt că numărul infracțiunilor care implică arme de foc ar putea să crească în următorii cinci ani; sondajul arată, de asemenea, că, în general, 55 % din europeni doresc să se adopte reglementări mai stricte în ceea ce privește persoanele cărora li se permite să dețină, să cumpere sau să vândă arme de foc.

„În fiecare săptămână aflăm de noi acte de violență comise cu arme de foc. Cu toate acestea, dezbaterile privind utilizarea ilegală și traficul de arme în Europa sunt îngrijorător de calme. Dezbaterile din SUA privind prevalența armelor de foc sunt adesea mai vizibile, în contextul în care ar trebui să ne concentrăm pe situația europeană. Avem multe de făcut aici, în Europa, pentru a ne asigura că revolverele, puștile și armele de asalt nu ajung în posesia infractorilor", a afirmat doamna Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne al UE.

De aceea, Comisia propune idei pentru a soluționa deficiențele existente în UE, la nivelul întregului ciclu de viață al armelor, inclusiv producerea, vânzarea, deținerea, comerțul, depozitarea și dezactivarea, respectând, în același timp, tradiția îndelungată privind utilizarea legală a armelor de foc, de exemplu, în cadrul tirului sportiv și al vânătorii.

Adoptarea unor norme comune mai stricte, la nivelul UE, privind modul în care pot fi dezactivate armele de foc ar putea garanta faptul că armele de foc scoase din uz rămân inoperabile.

Comisia va analiza posibilitatea unei abordări comune privind modalitatea de marcare a armelor cu un număr de serie în momentul fabricării, pentru a contribui la depistarea celor utilizate de infractori.

Este necesar să se ia în considerare elaborarea unor acte legislative ale UE, cu norme minime comune privind sancțiunile penale, pentru a se garanta că actele de violență cu arme de foc sunt descurajate efectiv în toate statele membre și că nu există lacune juridice pentru traficanți. Astfel de norme ar putea prevedea care dintre infracțiunile comise cu arme de foc ar trebui să facă obiectul unor sancțiuni penale (fabricarea ilicită, traficul, ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor, deținerea ilegală de arme de foc și intenția de a furniza arme de foc) și ar putea, de asemenea, specifica nivelului sancțiunilor care ar trebui impuse de către statele membre.

Reducerea numărului de acte de violență comise cu arme de foc ar putea fi realizată, de asemenea, prin înăsprirea Directivei UE privind piața internă, în ceea ce privește deținerea de arme în statele membre, de exemplu prin restricționarea accesului la anumite modele de arme pentru uz civil deosebit de periculoase. Pentru a se găsi soluții concrete, vor fi analizate, de asemenea, procedurile privind acordarea de licențe pentru arme.

Controalele privind comercializarea și fabricarea ilegală de arme de foc ar trebui să fie aplicate în mod adecvat. Comisia va colecta, de asemenea, mai multe informații cu privire la noile provocări tehnologice, cum ar fi vânzările online de arme sau imprimarea tridimensională a unor componente ale armelor de foc, dar și cu privire la modalitățile de reducere a riscului livrărilor ilegale de arme de foc prin intermediul serviciilor poștale.

Comisia va analiza, de asemenea, modul în care poate fi redus riscul de deturnare din țări terțe prin asistență tehnică, inclusiv prin întărirea sistemelor de control privind exportul de arme, eliminarea rutelor de contrabandă și o mai bună gestiune a stocurilor de arme militare.

Aceste propuneri vor fi discutate acum cu Parlamentul European, cu statele membre și cu părțile interesate, pentru a se evalua diferitele opțiuni, inclusiv acțiunile legislative.

Aceste priorități se bazează pe discuții cu autoritățile de aplicare a legii, pe opinii exprimate de victime ale actelor de violență comise cu arme de foc, de ONG-uri și de producători și distribuitori de arme autorizați, precum și pe rezultatele unui sondaj Eurobarometru și ale unei consultări publice.

Linkuri utile

Link to Communication

MEMO/13/916

Site-ul doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter

Site-ul DG Afaceri Interne

Urmăriți pe Twitter informațiile difuzate de DG Afaceri Interne

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar