Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 oktober 2013

Tijd voor krachtiger EU-optreden tegen vuurwapengeweld

De laatste jaren hebben zich in meerdere Europese landen tragische schietpartijen voorgedaan, waaronder Noorwegen, België, Finland, Frankrijk en Italië, maar in feite blijft geen enkel land buiten schot. In de EU als geheel worden elk jaar meer dan duizend mensen om het leven gebracht met een vuurwapen. Een half miljoen vuurwapens staat in de EU als verloren of gestolen te boek.

Vandaag doet de Commissie suggesties om het vuurwapengerelateerde geweld in Europa terug te dringen. Zij presenteert daartoe EU-maatregelen (wetgeving, operationele activiteiten, opleiding en financiering) waarmee het gevaar van illegaal vuurwapengebruik kan worden aangepakt.

Tegelijkertijd publiceert de Europese Commissie de resultaten van een Eurobarometer-onderzoek waaruit blijkt dat zes op de tien Europeanen denkt dat criminelen de komende vijf jaar vaker naar vuurwapens zullen grijpen. Uit het onderzoek blijkt verder dat 55% van alle Europeanen wil dat strenger wordt geregeld wie er vuurwapens mag bezitten, kopen of verkopen.

"Wekelijks schrikken we op van nieuwe berichten over vuurwapengeweld. Vreemd genoeg worden er in Europa weinig woorden vuil gemaakt aan het illegaal gebruiken en verhandelen van vuurwapens. Het debat over vuurwapenbezit in de Verenigde Staten wordt in Europa dikwijls wél met belangstelling gevolgd. Toch doen we er beter aan ons op het thuisfront te richten. Er is in Europa nog veel werk aan de winkel om te voorkomen dat handvuurwapens en geweren in handen van criminelen vallen", aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Daarom komt de Commissie nu met ideeën voor de aanpak van de zwakke punten in de hele levenscyclus van wapens in de EU, met inbegrip van fabricage, verkoop, bezit, handel, opslag en neutralisatie. Daarbij houdt zij uiteraard rekening met de lange traditie van legaal vuurwapengebruik, bv. bij de schietsport en de jacht.

Strengere gemeenschappelijke EU-regels inzake het neutraliseren van vuurwapens kunnen ervoor zorgen dat vuurwapens die uit de roulatie zijn genomen, ook onbruikbaar blijven.

De Commissie zal nagaan of het markeren van vuurwapens met serienummers bij de fabricage gemeenschappelijk kan worden geregeld. Dit zou het gemakkelijker maken om wapens te traceren die door criminelen zijn gebruikt.

We moeten nadenken over EU-wetgeving met gemeenschappelijke regels inzake strafrechtelijke minimumsancties om te zorgen voor doeltreffende afschrikking in alle lidstaten. Illegale handelaren kunnen dan niet langer gebruikmaken van mazen in de wet. Deze regels zouden moeten bepalen welke vuurwapengerelateerde feiten strafbaar moeten worden gesteld (illegale fabricage, illegale handel, manipulatie van markeringen, illegaal vuurwapenbezit en poging tot het leveren van vuurwapens) en hoe zwaar de door de lidstaten opgelegde sancties zouden moeten zijn.

Het vuurwapengeweld zou ook kunnen worden teruggedrongen door de vuurwapenrichtlijn van de EU te verscherpen, bv. door de toegang tot bijzonder gevaarlijke wapens voor civiel gebruik te beperken. Verder zal worden onderzocht of de procedures voor het afgeven van wapenvergunningen concrete oplossingen kunnen bieden.

De controles op de verkoop en illegale fabricage van vuurwapens moeten grondig worden gehandhaafd. De Commissie zal ook meer informatie verzamelen over nieuwe technologische uitdagingen, zoals de mogelijkheid om vuurwapenonderdelen te vervaardigen met 3D-printers, en over de mogelijkheden om tegen te gaan dat vuurwapens op illegale wijze door postdiensten worden afgeleverd.

De Commissie zal ook nagaan hoe het gevaar dat wapens in derde landen aan het legale circuit worden onttrokken, kan worden beperkt door technische bijstand. Zo zouden de betrokken landen kunnen worden geholpen om scherper toezicht te houden op hun wapenuitvoer, smokkelroutes af te snijden en militaire wapenvoorraden beter te beheren.

Het is nu aan het Europees Parlement, de lidstaten en de belanghebbenden om deze suggesties te bespreken en de verschillende opties, waaronder nieuwe wetgeving, te evalueren.

De Commissie heeft haar prioriteiten op dit gebied vastgesteld na overleg met rechtshandhavingsinstanties, slachtoffers van vuurwapengeweld, ngo's en legale fabrikanten, handelaars en gebruikers, alsook op basis van de uitkomsten van een Eurobarometer-onderzoek en de reacties op een openbare raadpleging.

Nuttige links

Link to Communication

MEMO/13/916

Cecilia Malmström's website

Volg commissaris Malmström op Twitter

DG Binnenlandse Zaken website

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar