Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 21 d.

Metas imtis aktyvesnių ES lygio veiksmų prieš smurtinį šaunamųjų ginklų naudojimą

Per pastaruosius keletą metų mūsų dėmesį ne kartą prikaustė Europoje įvykę dramatiški susišaudymai; galime paminėti susišaudymus Norvegijoje, Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje ar Italijoje – ir tai bus tik dalis jų. Ši problema neaplenkė nė vienos šalies, o visoje ES kasmet nuo šaunamųjų ginklų žūsta per tūkstantį žmonių, be to, ES užregistruota pusė milijono prarastų arba pavogtų šaunamųjų ginklų, kurių buvimo vieta nežinoma.

Komisija šiandien pateikia pasiūlymus, kaip Europoje sumažinti su šaunamaisiais ginklais susijusį smurtą. Nustatyti ES lygio teisėkūros veiksmai, operatyviniai veiksmai, mokymai bei ES finansavimas, skirti problemoms, kurias kelia neteisėtas šaunamųjų ginklų naudojimas, spręsti.

Ta pačia proga Europos Komisija skelbia „Eurobarometro“ apklausos rezultatus, iš kurių matyti, kad šeši iš dešimties europiečių mano, jog nusikaltimų naudojant šaunamuosius ginklus per artimiausius penkerius metus padaugės; remiantis šios apklausos rezultatais, iš viso 55 proc. europiečių norėtų, kad griežčiau būtų reglamentuojama tai, kam leidžiama turėti, pirkti ar parduoti šaunamuosius ginklus.

„Kas savaitę sužinome apie naujus smurto veiksmus, kuriems naudojami šaunamieji ginklai. Todėl kelia nerimą tai, kad nekyla diskusijų apie neteisėtą šaunamųjų ginklų laikymą ir kontrabandą Europoje. Dažniau girdime diskusijas apie šaunamųjų ginklų paplitimą Amerikoje, nors iš tiesų turėtume labiau domėtis tuo, kas vyksta pas mus. Europoje dar reikia labai daug nuveikti, kad būtume tikri, jog pistoletai, šautuvai ir puolamieji ginklai nepateks į nusikaltėlių rankas“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Todėl Komisija siūlo idėjas, kaip panaikinti ES iškylančius trūkumus per visą ginklų gyvavimo ciklą, įskaitant ginklų gamybą, pardavimą, laikymą, prekybą jais, jų saugojimą ir dezaktyvavimą, kartu išsaugant senas teisėto šaunamųjų ginklų naudojimo tradicijas, pavyzdžiui, šaudymo sportui arba medžioklei.

Griežtesnėmis bendromis ES masto taisyklėmis dėl šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo būtų galima užtikrinti, kad nebenaudojamų ginklų nebūtų įmanoma vėl panaudoti.

Komisija sieks bendro požiūrio į tai, kaip gaminant šaunamuosius ginklus žymėti juos serijos numeriais, kad būtų galima geriau atsekti nusikaltėlių naudojamus ginklus.

Būtina apsvarstyti ES teisės aktų su bendromis minimaliomis taisyklėmis dėl baudžiamųjų sankcijų galimybę, kad būtų užtikrinta, kad atgrasomosios priemonės veiktų visose valstybėse narėse ir kontrabandininkams neliktų teisinių spragų. Tokiomis taisyklėmis galėtų būti nustatyta, kuriems pažeidimams, susijusiems su šaunamaisiais ginklais, turėtų būti taikomos baudžiamosios sankcijos (neteisėta gamyba ir prekyba, žymėjimo gadinimas, neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas ir ketinimas parūpinti šaunamąjį ginklą), taip pat tiksliai nurodyta, kokio lygio sankcijas turėtų taikyti valstybės narės.

Smurtingą šaunamųjų ginklų naudojimą taip pat būtų galima sumažinti sugriežtinant ES vidaus rinkos direktyvą dėl ginklų laikymo valstybėse narėse, pavyzdžiui, apribojant galimybę civiliniam naudojimui gauti ypač pavojingų modelių ginklų. Taip pat, ieškant konkrečių sprendimų, bus nagrinėjami ginklų licencijavimo klausimai.

Turėtų būti tinkamai vykdoma šaunamųjų ginklų pardavimo ir neteisėtos gamybos kontrolė. Komisija taip pat ieškos daugiau informacijos apie naujus spręstinus technologinius uždavinius, pavyzdžiui, apie ginklų pardavimą internetu ar ginklų dalių trimatį spausdinimą, taip pat apie tai, kaip sumažinti neteisėto ginklų siuntimo paštu riziką.

Komisija taip pat ieškos būdų, kaip sumažinti neteisėto ginklų patekimo iš trečiųjų šalių pavojų, teikiant techninę pagalbą; be kita ko, reikia stiprinti ginklų eksporto kontrolės sistemas, uždaryti kontrabandos maršrutus ir geriau prižiūrėti karinio naudojimo ginklų atsargas.

Apie šiuos pasiūlymus dabar bus diskutuojama su Europos Parlamentu, valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų įvertintos skirtingos galimybės, pavyzdžiui, teisėkūros veiksmai.

Šie prioritetai nustatyti remiantis diskusijomis su teisėsaugos institucijomis, smurtinio šaunamųjų ginklų naudojimo aukų, NVO ir teisėtų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų požiūriu, taip pat „Eurobarometro“ apklausos rezultatais ir viešų konsultacijų metu pateiktais atsakymais.

Naudingos nuorodos

Link to Communication

MEMO/13/916

Cecilijos Malmström interneto ssvetainė

Komisijos narės Cecilijos Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar