Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 21.

Itt az ideje a fegyveres erőszak elleni határozottabb uniós fellépésnek

Az elmúlt néhány évben újabb és újabb, tragikus kimenetelű fegyveres támadások történtek Európában, többek között Norvégiában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Olaszországban. A probléma egyetlen országot sem hagy érintetlenül, és az EU egészében több mint ezren válnak lőfegyveres emberölés áldozatává évente, továbbá félmillió, az EU-ban elveszetté vagy lopottá minősített lőfegyvernek nyoma veszett.

A Bizottság ma bemutatja arra vonatkozó javaslatait, miként lehet visszaszorítani a fegyveres erőszakot Európában. Uniós szintű intézkedéseket vázol fel, amelyek a jogalkotáson, az operatív tevékenységeken, a képzésen és az uniós finanszírozáson keresztül kezelik a lőfegyverek illegális használatában rejlő kockázatokat.

Ezzel egyidejűleg az Európai Bizottság közzéteszi a vonatkozó Eurobarométer felmérés eredményét is, amely szerint az európai polgárok 60%-a gondolja úgy, hogy a lőfegyverekhez kapcsolódó bűnözés a következő öt évben valószínűleg még nagyobb mértéket fog ölteni. A felmérés egyben arra is rámutat, hogy az európaiak 55%-a szigorítaná a lőfegyverek tartására, vásárlására és értékesítésére vonatkozó szabályokat.

„Minden héten újabb és újabb, lőfegyverrel elkövetett erőszakos cselekményekről szerzünk tudomást. A fegyverek illegális használatáról és kereskedelméről szóló európai vita mégis aggasztóan visszafogott hangvételű. A fegyverek elterjedtségéről folytatott amerikai vita gyakran nagyobb visszhangot kap, holott a saját házunk táján kellene rendet tennünk. Rengeteg tennivalónk van itt, Európában, hogy biztosítsuk: a kézifegyverek, puskák és rohamfegyverek ne bűnözők kezében kössenek ki”, mondta Cecilia Malmström uniós belügyekért felelős biztos.

A Bizottság ezért olyan javaslatokkal áll elő, amelyek az EU-ban felmerülő hiányosságok kezelését célozzák a fegyverek teljes életciklusára kiterjedően – a gyártástól kezdve az értékesítésen, tartáson, kereskedelmen és tároláson át egész a hatástalanításig –, ugyanakkor tiszteletben tartják a jogszerű fegyverhasználat mélyen gyökerező hagyományait, így a sportlövészetet és a vadászatot.

A lőfegyverek hatástalanításának szigorúbb, közös uniós szabályai biztosítanák, hogy a használatból kivont lőfegyver véglegesen működésképtelen maradjon.

A bűnözők által használt lőfegyverek visszakövetésének megkönnyítése céljából a Bizottság közös megközelítést fog kidolgozni arra vonatkozóan, hogy miként kell a lőfegyvereket a gyártás helyén sorozatszámmal megjelölni.

Feltétlenül mérlegelni kell a bűnügyi szankciók minimumszabályait lefektető uniós jogszabályok bevezetését annak biztosítása érdekében, hogy az elrettentő hatás valamennyi tagállamban érvényesüljön, és az illegális fegyverkereskedők előtt bezáruljanak a jogi kiskapuk. A szabályok meghatározhatnák, mely lőfegyveres jogsértések (tiltott gyártás, illegális kereskedelem, megjelölések hamisítása, lőfegyver illegális tartása és a lőfegyver terjesztésének szándéka) vonnak maguk után bűnügyi szankciót, továbbá pontosíthatnák a tagállamok által végrehajtandó szankciók mértékét.

A fegyveres erőszak visszaszorítása a fegyvertartásról szóló uniós belső piaci irányelv tagállami szigorítása által is megvalósítható, például a különösen veszélyes fegyvermodellek polgári használatra történő hozzáférésének korlátozásán keresztül. A konkrét megoldások keresésekor a fegyverek engedélyezésére vonatkozó eljárásokat szintén át fogják tekinteni.

A lőfegyverek értékesítésére és illegális gyártására vonatkozó ellenőrzéseket megfelelően végre kell hajtani. A Bizottság továbbá alaposan fel fogja térképezni egyrészt az új technológiai kihívásokat – mint például a fegyverek online értékesítése vagy a fegyverdarabok 3D nyomtatása –, másrészt pedig a lőfegyverek postai úton történő illegális szállításában rejlő kockázat csökkentésének lehetőségeit.

A Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a harmadik országokból való eltérítés veszélye hogyan csökkenthető technikai segítségnyújtás – ezen belül az érintett országok fegyverkiviteli ellenőrzési rendszereinek javítása, a csempészútvonalak felszámolása és a katonaifegyver-készletek eredményesebb kezelése – által.

Következő lépésként a Bizottság megvitatja a javaslatokat az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt szereplőkkel, hogy együtt értékeljék a különféle lehetőségeket, beleértve a jogalkotást is.

Ezek a prioritások a bűnüldöző hatóságokkal folytatott megbeszéléseken, a fegyveres erőszak áldozatai, a nem kormányzati szervek, az engedéllyel rendelkező gyártók, a kiskereskedők és a felhasználók nézetein, valamint az Eurobarométer felmérés eredményein, illetve a nyilvános konzultáció keretében elhangzott véleményeken alapulnak.

Hasznos linkek

Link to Communication

MEMO/13/916

Cecilia Malmström honlapja

Kövesse Malmström biztos bejegyzéseit Twitteren

A Belügyi Főigazgatóság honlapja

Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit Twitteren

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar