Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21.10.2013

EU:n on aika torjua tehokkaammin aseväkivaltaa

Viime vuosina Euroopassa, muun muassa Suomessa, Norjassa, Belgiassa, Ranskassa ja Italiassa, on tapahtunut useita, huomiota herättäneitä traagisia ampumistapauksia. Myös muut maat ovat saaneet osansa ampuma-aseväkivallasta. EU:ssa tapetaan yli tuhat ihmistä vuodessa ampuma-aseella. Puolta miljoonaa EU:ssa kadonneeksi tai varastetuksi kirjattua ampuma-asetta ei ole saatu takaisin.

Komissio esittää tänään ehdotuksia ampuma-aseväkivallan vähentämiseksi Euroopassa. Ampuma-aseiden laittoman käytön muodostamaa uhkaa olisi torjuttava EU:n tasolla lainsäädännön, operatiivisten toimien, koulutuksen ja EU:n rahoituksen avulla.

Euroopan komissio julkaisee samalla Eurobarometri-selvityksen tulokset. Tulosten mukaan kuusi kymmenestä eurooppalaisesta uskoo, että ampuma-aserikosten määrä todennäköisesti kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tuloksista käy myös ilmi, että 55 prosenttia eurooppalaisista haluaa tiukentaa sääntöjä siitä, kenelle olisi annettava lupa omistaa, ostaa tai myydä ampuma-aseita.

"Kuulemme viikoittain uutisia ampuma-aseilla tehdyistä väkivallanteoista. Ampuma-aseiden laittomasta käytöstä ja kaupasta Euroopassa ei kuitenkaan käydä juuri lainkaan keskustelua. Kiinnitämme usein enemmän huomiota Yhdysvalloissa käytävään keskusteluun, vaikka meidän olisi pikemminkin keskityttävä tilanteeseen EU:n alueella”, sisäasioista vastaava Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström toteaa. ”Euroopassa riittää tekemistä sen varmistamiseksi, että käsiaseet, kiväärit ja rynnäkköaseet eivät päädy rikollisten käsiin”, komissaari Malmström sanoo.

Komissio esittää sen vuoksi keinoja, joilla EU:ssa voidaan puuttua epäkohtiin ampuma-aseiden koko elinkaaren eli valmistuksen, myynnin, hallussapidon, kaupan, säilyttämisen ja toimintakyvyttömäksi tekemisen aikana. Samalla olisi kuitenkin kunnioitettava laillisen aseenkäytön, kuten urheiluammunnan ja metsästyksen, perinnettä.

Tiukemmat EU:n yhteiset säännöt ampuma-aseiden toimintakyvyttömäksi tekemisestä voisivat taata sen, että käytöstä poistettuja aseita ei voitaisi enää käyttää uudelleen.

Komissio selvittää, voitaisiinko käyttöön ottaa yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden merkitsemiseksi sarjanumeroilla niiden valmistuksen yhteydessä, jotta rikollisten käyttämät aseet voitaisiin jäljittää.

On välttämätöntä harkita EU:n säädösten antamista rikosoikeudellisten seuraamusten yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, jotta pelotevaikutus toimisi kaikissa jäsenvaltioissa ja jotta laittomien aseiden kauppiaat eivät käyttäisi hyväkseen laissa olevia porsaanreikiä. Yhteisissä säännöissä voitaisiin määrätä siitä, mitkä ampuma-aserikokset johtavat rikosoikeudellisiin seuraamuksiin (laiton valmistus, laiton kauppa, merkintöjen muuttaminen, laiton hallussapito ja aikomus toimittaa aseita), sekä siitä seuraamusten tasosta, jota jäsenvaltioissa olisi sovellettava.

Aseväkivaltaa voitaisiin myös vähentää tiukentamalla aseiden hallussapitoa koskevaa EU:n sisämarkkinadirektiiviä jäsenvaltioissa esimerkiksi rajoittamalla erittäin vaarallisten aseiden siviilikäyttöä. Aselupien myöntämistä koskevia menettelyjä tarkastellaan myös konkreettisten ratkaisujen löytämiseksi.

Ampuma-aseiden myynnin ja laittoman valmistuksen valvonta olisi pantava asianmukaisesti täytäntöön. Komissio aikoo myös hankkia lisätietoja uusista teknologisista haasteista, kuten aseiden verkkomyynnistä tai aseiden osien valmistuksesta 3D-tulostimella. Se pyrkii myös selvittämään, kuinka vähentää postin välityksellä tapahtuvia laittomia aselähetyksiä.

Komissio tarkastelee myös sitä, kuinka kolmansista maista peräisin olevien laittomien ampuma-aseiden uhkaa voitaisiin vähentää antamalla teknistä apua muun muassa maiden aseviennin valvontajärjestelmien tehostamiseksi, salakuljetusreittien sulkemiseksi ja sotilasasevarastojen hallinnoinnin parantamiseksi.

Euroopan parlamentti, jäsenvaltiot ja sidosryhmät tarkastelevat näitä ehdotuksia eri vaihtoehtojen, mukaan lukien lainsäädäntötoimien, arvioimiseksi.

Ehdotukset perustuvat lainvalvontaviranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin, aseväkivallan uhrien, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja valtuutettujen valmistajien, jälleenmyyjien ja käyttäjien näkemyksiin sekä Eurobarometri-selvityksen tuloksiin ja julkiseen kuulemiseen annettuihin vastauksiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Link to Communication

MEMO/13/916

Cecilia Malmströmin verkkosivu

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasiain pääosaston verkkosivu

Seuraa sisäasiain pääosastoa Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar