Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. oktober 2013

Tid til en større indsats mod vold med skydevåben i EU

I løbet af de seneste få år er vores opmærksomhed gentagne gange blevet rettet mod tragiske skudepisoder i Europa, f.eks. i Norge, Belgien, Finland, Frankrig og Italien for blot at nævne nogle få. Det berører alle lande, og i EU samlet set er over tusind mennesker ofre for skuddrab hvert år, og en halv million skydevåben, som er meldt tabt eller stjålet i EU, er fortsat ikke fundet.

I dag fremlægger Kommissionen forslag til, hvordan man kan mindske skydevåbenrelateret vold i Europa. Den udpeger tiltag på EU-niveau, hvor man gennem lovgivning, operationelle aktiviteter, uddannelse og EU-støtte kan imødegå truslen fra illegal brug af skydevåben.

Ved samme lejlighed offentliggjorde Europa-Kommissionen resultaterne af en Eurobarometerundersøgelse, som viser, at seks ud af ti europæere tror, at kriminalitet, som involverer skydevåben, vil stige over de næste fem år. Undersøgelsen viser også, at 55 % af europæerne overordnet set ønsker strammere regler for, hvem der må eje, købe eller sælge skydevåben.

"Hver uge hører vi om nye voldsepisoder, som involverer skydevåben. Alligevel er der bekymrende lidt debat om ulovlig brug af og handel med skydevåben i Europa. Den amerikanske våbendebat er ofte mere synlig, selvom vi burde fokusere på vores eget problem. Der er masser af arbejde at gøre her i Europa for at sikre, at håndvåben, rifler og automatiske og halvautomatiske våben ikke ender i hænderne på kriminelle", udtalte Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender.

Derfor fremlægger Kommissionen nu idéer til, hvordan man kan tackle EU's svagheder i hele livscyklussen for våben, herunder fremstilling, salg, besiddelse, handel, opbevaring og inaktivering, og på samme tid respektere de stærke traditioner, der findes inden for lovlig brug af skydevåben som f.eks. sportsskydning og jagt.

Strammere EU-regler om inaktivering af skydevåben kan muligvis være med til at sikre, at våben, der tages ud af brug, forbliver ubrugelige.

Kommissionen vil se på en fælles tilgang til at mærke skydevåben med serienummer, når de fremstilles, så de kriminelles våben kan spores.

Det er nødvendigt at overveje EU-lovgivning med fælles minimumsregler om strafferetlige sanktioner for at sikre en afskrækkende virkning i alle medlemslandene og undgå smuthuller for de ulovligt handlende. Sådanne regler kunne bestemme, hvilke våbenovertrædelser der skal være underlagt strafferetlige sanktioner (ulovlig fremstilling og handel, manipulation af mærkninger, ulovlig besiddelse af skydevåben og planer om at sælge skydevåben), og præcisere niveauet for de sanktioner, medlemslandene skal anvende.

Vold med skydevåben kan også mindskes ved at stramme EU's indre markedsdirektiv om våbenbesiddelse i medlemslandene, f.eks. ved at begrænse adgangen til særligt farlige våben til civil brug. Der vil også blive set på procedurerne for udstedelse af våbentilladelse i udforskningen af konkrete løsninger.

Kontrollen med salg og ulovlig fremstilling af skydevåben bør håndhæves korrekt. Kommissionen vil også se nærmere på nye teknologiske udfordringer såsom onlinesalg af våben eller 3D-printning af våbendele, men også på, hvordan man kan mindske risikoen ved ulovlig forsendelse af skydevåben pr. post.

Kommissionen vil også se på, hvordan man mindsker truslen fra omledning fra tredjelande gennem teknisk bistand, herunder håndhævelse af deres eksportkontrolsystemer for våben, lukning af smuglerruter og bedre forvaltning af militærvåbenlagre.

Forslagene vil nu blive drøftet med Europa-Parlamentet, medlemslandene og interesserede parter for at vurdere de forskellige muligheder, herunder lovgivningstiltag.

Prioriteterne bygger på drøftelser med retshåndhævende myndigheder, holdninger blandt skudofre, ngo'er og autoriserede producenter, forhandlere og brugere samt på resultaterne af en Eurobarometerundersøgelse og svarene på en offentlig høring.

Nyttige links

Link to Communication

MEMO/13/916

Cecilia Malmströms website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Website for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar