Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. oktobra 2013

Grčija je 16. država članica, ki bo pristopila k novim pravilom EU za pomoč mednarodnim zakonskim parom

Danes je Grčija najavila svojo odločitev, da se pridruži 15 državam, ki že sodelujejo pri pravilih EU, po katerih imajo mednarodni zakonski pari možnost izbire prava države, ki se uporabi pri razvezi njihove zakonske zveze. Pri novih pravilih, ki veljajo od junija 2012, gre za prvi primer, v katerem so se države članice EU odločile, da povezovanje nadaljujejo s postopkom okrepljenega sodelovanja (IP/10/347). Okrepljeno sodelovanje – uvedeno je bilo s Pogodbo iz Nice leta 2001, vendar se ni uporabljalo do druge Barrosove Komisije – danes omogoča skupini vsaj devetih držav izvajanje ukrepov, kadar vseh 28 držav članic o tem ne doseže sporazuma. V primeru pravil o razvezi je okrepljeno sodelovanje omogočilo, da se je leta 2011 najprej 14 držav (glej ozadje) sporazumelo o uredbi, ki se ji je leta 2012 pridružila Litva (IP/12/1231), zdaj pa še Grčija. Uredba parom zagotavlja pravno varnost ter v primeru razveze preprečuje „hitenje na sodišče“ in izbiro najugodnejšega sodišča (forum shopping), obenem pa omogoča izogibanje čustveno napornim in dragim postopkom.

„Pravila EU o čezmejni razvezi zakonske zveze predstavljajo nov korak v evropskem povezovanju. Na področjih, ki so bila zaradi nedoseženega soglasja ovira za napredek, so pokazala pot naprej, zakonske novosti Lizbonske pogodbe so spremenila v prakso," je dejala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zelo spodbudno je, da je še ena država članica zaprosila za pristop k okrepljenemu sodelovanju, ki mednarodnim zakonskim parom pomaga v primeru razveze. Medtem ko prosto gibanje oseb moškim in ženskam iz vse Evrope omogoča, da se srečajo in se zaljubijo, pa moramo zagotoviti pravno varnost, če pride do razveze zakonske zveze."

Namen uredbe o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, je zagotoviti pomoč šibkejšim partnerjem v postopkih razveze. Mednarodnim parom omogoča, da se vnaprej dogovorijo, katero pravo se uporabi v primeru njihove razveze ali prenehanja življenjske skupnosti. Če se par ne bo mogel dogovoriti, bodo sodniki imeli na voljo skupno formulo za odločanje, pravo katere države se bo uporabilo. Uredba, ki je začela veljati 21. junija 2012, ne vpliva na nacionalne zakone o razvezi ali sklenitvi zakonske zveze niti ne določa sprejetja predpisov, ki vplivajo na materialno družinsko pravo držav članic.

Na območju EU je bilo v letu 2009 skoraj milijon razvez (podatki Eurostata), rešitev pa tako pomaga zakoncem različnih državljanstev, zakoncem, pri katerih partnerja živita ločeno v različnih državah ali živita skupaj v državi, ki ni njuna država izvora, ter jih ščiti pred zapletenimi, dolgimi in bolečimi postopki.

Zakonodaja, ki se uporablja za razveze, je vzor za premagovanje nesoglasij med državami članicami na drugih področjih politike, na katerih se je do sedaj uporabljalo okrepljeno sodelovanje: enotni evropski patent (MEMO/12/971) in predlog o davku na finančne transakcije (IP/13/115).

Ozadje

V skladu s pogodbami EU okrepljeno sodelovanje omogoča devetim ali več državam, da nadaljujejo pomemben ukrep, kadar manjšina držav članic ovira njegovo sprejetje. Druge države EU imajo pravico, da se vključijo v okrepljeno sodelovanje, ko to želijo (člen 331 PDEU).

Vlade EU so 12. julija 2010 sprejele Sklep Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti (IP/10/917, MEMO/10/100). Objavljen je bil 22. julija 2010 v Uradnem listu Evropske unije. 14 sodelujočih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija) se je nato pogajalo in 20. decembra 2010 sprejelo Uredbo Sveta, v kateri so določena podrobna pravila, ki se uporabljajo za razvezo mednarodne zakonske zveze (ta je bila 29. decembra 2010 objavljena v Uradnem listu Evropske unije).

Druge države članice, ki bi želele sodelovati, lahko kadar koli vložijo zahtevo. V skladu z Lizbonsko pogodbo morajo o tem najprej uradno obvestiti Svet in Komisijo. Za Litvo je Grčija druga dodatna država članica, ki je institucije uradno obvestila o svoji želji po vključitvi v okrepljeno sodelovanje.

Po zahtevi Grčije, da pristopi k uredbi o čezmejnih razvezah mora Komisija zdaj v štirih mesecih potrditi njeno vključitev v vzpostavljeno okrepljeno sodelovanje.

Dodatne informacije

Evropska komisija – Družinske zadeve in dedovanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar