Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18.10.2013

Kreikka alkaa soveltaa EU:n uusia sääntöjä, joilla helpotetaan kansainvälisten pariskuntien tilannetta

Kreikka ilmoitti tänään päätöksestään ryhtyä soveltamaan 15 EU-maassa jo käytössä olevia EU:n sääntöjä, joiden mukaan kansainväliset avioparit voivat valita, minkä maan lakia sovelletaan, jos avioliitto päättyy eroon. Nämä uudet säännöt tulivat voimaan kesäkuussa 2012, ja niiden yhteydessä käytettiin ensimmäistä kertaa nk. EU-maiden tiiviimmän yhteistyön menettelyä (IP/10/347). Tiiviimmän yhteistyön menettely otettiin käyttöön Nizzan sopimuksessa vuonna 2001, mutta sitä on alettu käyttää vasta Barroson toisen komission toimikaudella. Menettely antaa vähintään yhdeksälle jäsenvaltiolle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki 28 jäsenvaltiota eivät pääse asiasta sopimukseen. Tämän ansiosta alun perin 14 maata (ks. taustaa esittelevä jakso) pystyi vuonna 2011 sopimaan avioerosääntöjä koskevasta asetuksesta, jota myös Liettua alkoi soveltaa vuonna 2012 (IP/12/1231). Nyt yhteistyöhön tulee mukaan myös Kreikka. Aihetta koskevan asetuksen tarkoituksena on antaa pariskunnille oikeusvarmuutta ja ehkäistä avioerotilanteessa omaan etuun nähden suotuisimman oikeuspaikan etsintää ja kilpailua siitä, kuka ehtii nostaa kanteen ensin. Samalla vältetään myös taloudellisesti ja tunnetasolla raskaat oikeusmenettelyt.

“Kansainvälisiä avioeroja koskevat EU:n säännöt olivat uusi vaihe Euroopan yhdentymisessä. Ne osoittivat, miten Lissabonin sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan edetä aloilla, joilla yksimielisyyden puute estää edistymisen“, toteaa Vivian Reding, oikeusasioista vastaava Euroopan komission jäsen. “On rohkaisevaa huomata, että jälleen yksi maa haluaa osallistua tiiviimpään yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten parien avioeroprosessia. Henkilöiden vapaan liikkuvuuden ansiosta miehet ja naiset ympäri Eurooppaa tapaavat ja rakastuvat; samalla on kuitenkin varmistettava oikeusvarmuus avioerotilanteissa.“

Avioeroon sovellettavasta laista annetun asetuksen tavoitteena on suojella heikommassa asemassa olevaa puolisoa avioeroriidoissa. Sen ansiosta kansainväliset pariskunnat voivat sopia etukäteen, minkä maan lakia sovelletaan heidän mahdolliseen avio- tai asumuseroonsa. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomareilla on käytössään yhteinen menettely sen päättämiseksi, minkä maan lakia sovelletaan. Tämä asetus, joka tuli voimaan 21. kesäkuuta 2012, ei vaikuta kansallisiin avioliitto- ja avioerolakeihin, eikä tarkoituksena ole myöskään antaa jäsenvaltioiden aineelliseen perheoikeuteen vaikuttavia sääntöjä.

EU:n alueella otettiin Eurostatin tietojen mukaan lähes miljoona avioeroa vuonna 2009. EU:n uusien sääntöjen tarjoama ratkaisu auttaa aviopuolisoita, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai jotka asuvat eri maissa tai yhdessä muualla kuin kotimaassaan ja suojelee heitä monimutkaisilta, pitkällisiltä ja kivuliailta prosesseilta.

Avioerolainsäädäntö on toiminut mallina jäsenvaltioiden välisten erimielisyyksien ratkaisemiselle muilla politiikan aloilla. Tiiviimmän yhteistyön menettelyä on sittemmin käytetty myös EU:n yhtenäisen patentin (MEMO/12/971) ja finanssitransaktioveroa koskevan ehdotuksen (IP/13/115) yhteydessä.

Taustaa

EU:n perussopimusten mukaan tiiviimmän yhteistyön avulla vähintään yhdeksän EU-maata voi edetä tärkeässä hankkeessa, jonka jäsenvaltioiden pieni vähemmistö on estänyt. Muilla EU-mailla on oikeus liittyä hankkeeseen milloin vain (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artikla).

EU:n jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät 12. heinäkuuta 2010 neuvoston päätöksen luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla (IP/10/917, MEMO/10/100). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22. heinäkuuta 2010. Tämän jälkeen 14 tiiviimmän yhteistyön aloittavaa maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Unkari) neuvottelivat keskenään ja hyväksyivät 20. joulukuuta 2010 neuvoston asetuksen, jossa annetaan kansainvälisiin avioeroihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt (asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 29. joulukuuta 2010).

Muut jäsenvaltiot voivat milloin vain pyytää lupaa osallistua yhteistyöhön. Lissabonin sopimuksen mukaisesti niiden on kuitenkin ensin ilmoitettava asiasta neuvostolle ja komissiolle. Kreikka on Liettuan jälkeen toinen jäsenvaltio, joka on ilmoittanut neuvostolle ja komissiolle toiveestaan osallistua tähän jo aloitettuun tiiviimpään yhteistyöhön.

Komission on nyt vahvistettava Kreikan osallistuminen kansainvälisiä avioeroja koskevaan asetukseen liittyvään yhteistyöhön neljän kuukauden kuluessa maan esittämästä pyynnöstä.

Lisätietoja

Euroopan komissio – Perhe- ja perintöoikeutta koskevat asiat:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar