Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. oktober 2013

Grækenland indfører som 16. medlemsstat nye EU-regler om at hjælpe internationale ægtepar

I dag meddelte Grækenland sin beslutning om at tilslutte sig de 15 lande, der allerede er med i EU's regler, som gør det muligt for internationale ægtepar at vælge, hvilket lands love der skal gælde for deres skilsmisse. De nye regler, der har været gældende siden juni 2012, er det første eksempel på, at EU's medlemsstater har besluttet at gå videre med integrationen inden for proceduren med forstærket samarbejde (IP/10/347). Det forstærkede samarbejde, – der blev indført med Nice-traktaten i 2001, men som ikke blev anvendt før Barroso II-Kommissionen, – i dag betyder, at en gruppe på mindst ni medlemsstater kan gennemføre foranstaltninger, hvis ikke alle 28 medlemsstater når til enighed. Hvad skilsmissereglerne angår, blev det derfor muligt for 14 lande (se baggrund) at blive enige om en forordning i 2011, som Litauen tilsluttede sig i 2012 (IP/12/1231), og som Grækenland nu også har tilsluttet sig. Forordningen skal give ægtepar retssikkerhed og forebygge, at man "skynder sig i retten", eller at man "shopper rundt", når man skal have foretaget en skilsmisse, og samtidig vil man kunne undgå retssager med store følelsesmæssige og økonomiske omkostninger.

"EU's regler om grænseoverskridende skilsmisser er et nyt skridt for den europæiske integration. De har vist vejen fremad på områder, hvor manglende enstemmighed var en hindring for fremskridt, og de har gjort de retlige nyskabelser i Lissabontraktaten til en konkret realitet", udtalte næstformand Viviane Reding, EU’s kommissær for retlige anliggender. "Det er meget opmuntrende at se, at endnu en stat har anmodet om at deltage i det forstærkede samarbejde, som kan hjælpe internationale ægtepar. der står midt i en skilsmisse. Mens fri bevægelighed for personer giver mænd og kvinder fra hele Europa mulighed for at mødes og forelske sig, er vi nødt til at sikre, at der er retssikkerhed i tilfælde af skilsmisse."

Forordningen om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation har til formål at hjælpe den svageste part ved skilsmisse. Internationale ægtepar kan på forhånd beslutte, hvilken lovgivning der skal gælde i tilfælde af skilsmisse eller separation. Hvis parret ikke selv kan nå til enighed, vil domstolene have en fælles ordning at holde sig til ved fastlæggelsen af, hvilket lands lovgivning der skal være gældende. Forordningen, der trådte i kraft den 21. juni 2012, har ingen indflydelse på landenes skilsmisse- eller ægteskabslovgivning, og den indeholder heller ingen regler, der påvirker medlemsstaternes familieret.

Med næsten 1 million skilsmisser i EU i 2009 (data fra Eurostat) er det en løsning, der hjælper ægtepar af forskellig nationalitet, ægtepar, som bor hver for sig i forskellige lande, og ægtepar, som bor sammen i et andet land end deres hjemland. Den beskytter dem også mod komplicerede, langvarige og besværlige procedurer.

Skilsmisselovgivningen har vist medlemsstaterne, hvordan de kan sætte sig ud over meningsforskelle på andre politikområder, hvor der siden er blevet brugt forstærket samarbejde: EU's enhedspatent (MEMO/12/971) og forslaget om en skat på finanstransaktioner (IP/13/115).

Baggrund

Bestemmelserne om forstærket samarbejde i EU-traktaterne giver ni eller flere lande mulighed for at gå videre med et initiativ, som er vigtigt, men som blokeres af et lille mindretal af medlemsstater. De øvrige EU-lande bevarer retten til at tiltræde det forstærkede samarbejde, når de ønsker det (artikel 331 i EUF-traktaten).

EU-landenes regeringer vedtog Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation den 12. juli 2010 (IP/10/917, MEMO/10/100). Den blev offentliggjort i EU's Officielle Tidende den 22. juli 2010. De 14 deltagende lande (Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig) begyndte at forhandle, og den 20. december 2010 vedtog de Rådets forordningmed nærmere regler, som vil gælde for internationale skilsmisser (offentliggjort i EU’s Officielle Tidende den 29. december 2010).

Andre medlemsstater, der ønsker at deltage i samarbejdet, kan til enhver tid anmode om det. Ifølge Lissabon-traktaten skal lande, der ønsker at deltage, underrette Rådet og Kommissionen. Efter Litauen er Grækenland den anden medlemsstat, der har meddelt institutionerne, at den ønsker at deltage i det forstærkede samarbejde.

Efter Grækenlands anmodning om at tiltræde forordningen om grænseoverskridende skilsmisser skal Kommissionen nu inden for fire måneder bekræfte landets deltagelse i det etablerede forstærkede samarbejde.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens website – "Family matters and successions":

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar