Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 oktober 2013

Vassiliou vraagt meer aandacht voor mediawijsheid

Er moet meer gedaan worden om mediawijsheid bij kinderen aan te moedigen volgens Androulla Vassiliou, de Europese commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken. Dit zal haar belangrijkste boodschap zijn op 21 oktober in Amsterdam tijdens haar bezoek aan "Cinekid", het grootste mediafestival voor kinderen ter wereld. Mediawijsheid is het vermogen om verschillende media- en communicatietypes, zoals interactieve media, kranten, films en foto's, te begrijpen en te beoordelen. Het is een essentiële vaardigheid in de kenniseconomie van vandaag. Commissaris Vassiliou wordt tijdens haar bezoek aan Cinekid vergezeld door Jet Bussemaker, de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het festival biedt de commissaris ook de gelegenheid om aandacht te vragen voor "Creatief Europa", het nieuwe financieringsprogramma van de EU, dat gelanceerd wordt in januari. Het zevenjarig programma zal steun bieden aan de ontwikkeling en distributie van Europese films en andere audiovisuele werken en aan transnationale projecten die jobs en groei stimuleren in de culturele en creatieve sector. Deze sectoren vertegenwoordigen vandaag 4,5% van het BBP in de EU en zorgen voor de tewerkstelling van meer dan 8 miljoen mensen.

"Met de juiste steun kunnen onze culturele en creatieve sectoren zelfs nog meer succesvol zijn. Het zal één van onze prioriteiten zijn om de ontwikkeling en distributie van jeugdfilms te helpen financieren. We zullen ook excellente media- en filmwijzheid projecten ondersteunen. Interactieve audiovisuele media die behoren tot het dagelijks leven van kinderen, zoals educatieve videogames, zullen opgenomen worden in ons ondersteuningsbeleid," aldus commissaris Vassiliou.

De financiering uit Creatief Europa zal toegespitst worden op initiatieven met een duidelijke Europese meerwaarde. Het zal nationale financiering niet dupliceren of vervangen. Het zal bijvoorbeeld culturele professionals en MKB's helpen om nieuwe markten te bereiken, culturele diversiteit te promoten en uitdagingen aan te pakken die het gevolg zijn van globalisering en marktfragmentatie.

Men voorziet dat Creatief Europa zal kunnen rekenen op een totaal budget van 1,46 miljard euro1 voor de periode 2014-2020. Dit betekent een stijging van 9% in vergelijking met de huidige financieringsniveaus. Naar alle verwachting zullen het Europees Parlement en de lidstaten volgende maand het budget finaliseren.

Het programma staat ter beschikking van 37 Europese landen (28 lidstaten en Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Servië en Turkije)

Financieringsaanvragen kunnen ingediend worden door organisaties die transnationaal werken. De aanvragen worden beoordeeld op basis van specifieke criteria in de oproepen tot subsidieaanvragen die gepubliceerd worden op deze website.

Er zijn geen vooropgestelde subsidiequota per land: voorstellen worden beoordeeld door onafhankelijke experts om ervoor te zorgen dat enkel de beste projecten geselecteerd worden.

Meer informatie

http://ec.europa.eu/culture/media/creative-europe/index_en.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contactpersonen :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miljard rekening houdend met verwachte inflatie. Dit is het equivalent van 1,3 miljard euro in vaste/constante 2011 prijzen.


Side Bar