Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. oktobrī

Eiropas komisārs Andris Piebalgs Rīgā diskutēs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni

Kāds ir Latvijas sabiedrības skatījums par Eiropas nākotni? Kas sagādā rūpes, domājot par ekonomisko stāvokli? Tie būs daži no jautājumiem, par kuriem ES attīstības komisārs Andris Piebalgs un Latvijas aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks diskutēs ar 200 iedzīvotājiem 18. oktobrī Rīgā.

Tikai dažus mēnešus pirms valsts iestāšanās eirozonā latviešu komisārs dosies uz savu valsti, lai rīkotu šo diskusiju. Tā būs jau 35. diskusija ciklā “Dialogi ar pilsoņiem”, ko Eiropas komisāri rīko visā Eiropas Savienībā. Tāpat kā citās šādās diskusijās, tiks runāts par trim galvenajiem tematiem: ekonomikas krīze, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotne.

"Pēdējie gadi, kad ekonomikas augšupeju nomainīja skarba krīze, ir bijuši grūti gan Latvijai, gan pārējai Eiropas Savienībai. Lielākajā daļā valstu palielinājies bezdarbs un sociālā nevienlīdzība, un mums jārīkojas gan valsts, gan Eiropas līmenī, lai risinātu šīs problēmas. Latvijā šis ir ļoti interesants laiks, kad latu tūlīt nomainīs eiro desmit gadus pēc balsojuma par pievienošanos ES. Vairāk nekā jebkad ir svarīgi zināt pilsoņu domas, un es ļoti gaidu diskusiju Rīgā", teica komisārs Piebalgs.

Rīgā notiekošā diskusija būs daļa no kampaņas "Kas mēs esam Eiropā?", ko organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, lai popularizētu jomas, kurās Latvija ir izcila Eiropas līmenī, un iespējas, ko dalība Eiropas Savienībā paver Latvijas valstij un cilvēkiem.

Saņemtās atsauksmes būs svarīgs pamats turpmākai politiskai komunikācijai par Eiropas nākotni 2014. gada pavasara sākumā.

Informācija par diskusiju un akreditēšanos:

Diskusija notiks no 10:00 līdz 11:30 (9:00-10:30 pēc Viduseiropas laika) Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā.

Lai piedalītos, iepriekš jāreģistrējas: http://www.eiropasnakotne.lv/.

Diskusijas modertors būs populārais TV žurnālists Arnis Krauze. Pasākumu varēs vērot interneta tiešraidē diskusijas tīmekļa vietnē. Diskusijā ar Twitter starpniecību varēs piedalīties arī pilsoņi visā Eiropā, izmantojot tagu #EUDeb8.

Priekšvēsture

Par ko ir “Dialogi ar pilsoņiem”?

“Dialogi ar pilsoņiem” ir iespēja sanākt kopā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvjiem, valsts un pašvaldību politiķiem un Eiropas iedzīvotajiem, lai pārrunātu, kādu katrs no viņiem redz Eiropas nākotni.

Līdz šim jau notikušas vairāk nekā 30 diskusijas, no kurām pēdējās bija Helsinkos (Somijā), Ģērā (Ungārijā), Košicē (Slovākijā), Stokholmā (Zviedrijā) un Ljēžā (Beļģijā).

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Jaunākais ES pētījums liecina, ka šodien 62% ES iedzīvotāju jūt piederību Eiropai. Latvijā šis rādītājs ir 56%. Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču pilsoņi ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni divi no trim Latvijas iedzīvotājiem (66%) apgalvo, ka vēlētos zināt vairāk par savām ES pilsoņu tiesībām. (Sīkāka informācija tālāk pielikumā).

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. "Dialogiem ar pilsoņiem" šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad?

Tāpēc, ka Eiropa ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību kā nacionālu valstu federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ ir svarīgāk nekā jebkad agrāk, lai pilsoņi paustu savu viedokli.

Ko panāks "Dialogi ar pilsoņiem"?

"Dialogos ar pilsoņiem" iegūtās atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt nākotnes ES reformu plānus. Viens no galvenajiem "Dialogu ar pilsoņiem" mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro "Ziņojumu par ES pilsonību", kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašu sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un "Dialogos ar pilsoņiem" izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni.

Sīkāka informācija

Vairāk informācijas par diskusiju Rīgā:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/latvia/bauska/index_en.htm

Diskusija ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_lv.htm

Eiropas Pilsoņu gads: http://europa.eu/citizens-2013

ES attīstības komisāra Andra Piebalga mājaslapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/

Sekojiet ES komisāram Twitter: @APiebalgsEU

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

PIELIKUMS

1. Diskusija par Eiropas nākotni turpinās …

Dalībvalsts

Pilsēta

Datums

Eiropas Komisija

Pašvaldību/valsts politiķi

Latvija

Rīga

18/10/2013

Komisārs Piebalgs

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks

Malta

Valeta

07/11/2013

Komisārs Borgs

TBC

Francija

Marseļa

14/11/2013

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

Francijas tieslietu ministre Kristīne Tobirā

Kipra

Nikosija

28/11/2013

Komisāre Vasiliu

TBC

Austrija

Eizenštate

29/11/2013

Komisārs Hāns

TBC

Austrija

Insbruka

06/12/2013

Komisārs Hāns

TBC

Lietuva

Viļņa

13/12/2013

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

TBC

Beļģija

Vavre

19/12/2013

Komisārs Barnjē

TBC

Tiešsaistē

Virtuāla diskusija

16/01/2014

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

TBC

Dānija

Kopenhāgena

06/02/2014

Komisāre Hēdegorda

TBC

Apvienotā Karaliste

Londona

11/02/2014

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

TBC

Nīderlande

Amsterdama

13/02/2014

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

TBC

Spānija

Barselona

23/02/2014

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga

TBC

2. Vairums latviešu apzinoties sevi par ES pilsoņiem, divi no trim apgalvo, ka vēlētos zināt vairāk par savām tiesībām.

Avots: Eirobarometrs Standard 79 – 2013. gada maijs

3. Latvieši uzskata, ka pārvietošanās brīvība ir ES svarīgākais sasniegums.

Avots: Eirobarometrs Standard 79 – 2013. gada maijs


Side Bar