Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg, 6. februarja 2013

Komisija pozdravlja glasovanje Evropskega parlamenta o podpori predlogu za novo skupno ribiško politiko

Evropska komisija pozdravlja današnje glasovanje Evropskega parlamenta o njegovem stališču glede predloga Komisije za novo skupno ribiško politiko (SRP). S tem glasovanjem Parlament omogoča pogajanja s Svetom o sklenitvi sporazuma o novi politiki.

Komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je dejala: Evropski parlament je z odobritvijo pristopa, ki ga je predložila Komisija, z veliko večino podprl ambiciozno reformo skupne ribiške politike. Pozdravljam glasovanje, še zlasti pa me veseli, da Parlament podpira politiko, ki izkoriščanje ribolovnih virov postavlja na trajnostne temelje (v skladu z načelom največjega trajnostnega donosa od leta 2015) ter z jasnimi roki uvaja prepoved zavržkov in tako odpravlja potratno ravnanje, ki si ga ne moremo več privoščiti. Parlamentu čestitam za ta uspeh in se veselim bližnjih prizadevanj Sveta in Parlamenta za zagotovitev sprejetja reforme skupne ribiške politike.

Namen predloga za reformo skupne ribiške politike iz leta 2011 je ustvariti pogoje za ekonomsko uspešne ribolovne flote EU in spodbuditi razvoj ribogojstva EU, ki bo prijazno tako do skupnosti, odvisnih od teh dejavnosti, kot do potrošnikov. Predlog Komisije za reformo temeljnih pravil skupne ribiške politike temelji na trajnosti. Z ustreznim upravljanjem ribištva bi bilo treba obnoviti vse staleže do zdravih ravni, ki bodo ribičem omogočale čim večji ulov. Z jasnimi obveznostmi in roki, ki bodo ribičem omogočili čas za prilagoditev, je treba postopno prenehati s škodljivo prakso zavržkov popolnoma užitnih rib. Odločitev na področju upravljanja ribištva je treba sprejeti po posvetovanju z ribiči in zainteresiranimi stranmi in ob upoštevanju posebnosti morskih bazenov.

Glej tudi: Memo/13/72.

Več informacij o reformi skupne ribiške politike je na voljo na:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sl.htm.

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen


Side Bar