Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg, 6. februára 2013

Komisia víta hlasovanie Európskeho parlamentu v prospech návrhu novej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Európska komisia víta dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu o návrhu Komisie týkajúci sa novej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH). Týmto hlasovaním Parlament pripravuje pôdu pre rokovania s Radou s cieľom uzavrieť dohodu o novej politike.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Schválením prístupu, ktorý predložila Komisia, Európsky parlament veľkou väčšinou podporil ambicióznu reformu SPRH. Vítam hlasovanie a nesmierne ma teší, že Parlament podporuje politiku, ktorá je založená na využívaní zdrojov rybného hospodárstva udržateľným spôsobom (v súlade so zásadou maximálneho udržateľného výnosu od roku 2015), teda politiku, ktorou sa zavádza zákaz odhadzovania úlovkov s jednoznačne stanovenými lehotami, aby sa ukončilo plytvanie, ktoré si už nemôžeme dovoliť. Rada by som zablahoželala Parlamentu k tomuto úspechu a teším sa na prácu, do ktorej sa čoskoro pustí Rada spolu s Parlamentom, a ktorá povedie k zabezpečeniu prijatia reformy SPRH. "

Návrh na reformu SPRH z roku 2011 si kladie za cieľ vytvoriť podmienky na zaistenie hospodárskej životaschopnosti rybárskych flotíl EÚ a na podporu akvakultúry v rámci EÚ tak, aby tieto opatrenia slúžili v prospech spoločenstiev, ktoré sú závislé od týchto činností, ako aj v prospech spotrebiteľov. Návrh Komisie na reformu základných pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva je založený na udržateľnosti. Riadenie rybného hospodárstva by malo umožniť obnovu všetkých populácií rýb na zdravé úrovne, ktoré maximalizujú úlovky pre rybárov. Prax nehospodárneho odhadzovania úplne požívateľných rýb musí byť postupne zastavená, pričom musia byť stanovené jasné povinnosti a lehoty, ktoré rybárom poskytnú čas na prispôsobenie sa. Rozhodnutia v oblasti riadenia rybného hospodárstva sa musia prijímať za účasti rybárov a zainteresovaných strán a musia brať do úvahy špecifiká jednotlivých morských paniev.

Pozri aj: Memo/13/72

Ďalšie informácie o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 2421)

Lone Mikkelsen


Side Bar