Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Strasburg, 6 lutego 2013 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje głosowanie Parlamentu Europejskiego popierające jej wniosek w sprawie nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego nad wnioskiem Komisji dotyczącym nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Tym głosowaniem Parlament otwiera drogę do rokowań z Radą zmierzających do uzyskania porozumienia w sprawie tej nowej polityki.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: „Parlament Europejski poparł znaczną większością głosów ambitną reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa zatwierdzając podejście przyjęte przez Komisję. Z zadowoleniem przyjmuję to głosowanie, a szczególnie cieszę się z poparcia Parlamentu dla polityki opartej na zasadzie zrównoważonej eksploatacji zasobów ryb (zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu począwszy od 2015 r.). W ramach tej polityki wprowadza się w wyraźnie określonych terminach zakaz odrzutów w celu położenia kresu marnotrawstwu, na które nie możemy sobie dłużej pozwalać. Pragnę pogratulować Parlamentowi tego sukcesu i oczekuję rychłego rozpoczęcia prac przez Parlament i Radę w celu zagwarantowania przyjęcia reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa.”

Celem przedstawionego w 2011 r. projektu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa było stworzenie flotom rybackim UE warunków gospodarczej rentowności oraz propagowanie europejskiej akwakultury, z korzyścią dla społeczności, których utrzymanie zależy od tej działalności, oraz z pożytkiem dla konsumentów. Podstawą przedłożonej przez Komisję propozycji reformy podstawowych przepisów regulujących Wspólną Politykę Rybołówstwa jest zasada równowagi. Zarządzanie rybołówstwem powinno umożliwiać odbudowę wszystkich zasobów rybnych do zdrowego poziomu, który zmaksymalizuje połowy. Marnotrawstwo związane z odrzutami ryb w pełni zdatnych do konsumpcji musi być stopniowo likwidowane poprzez wprowadzanie jednoznacznych zobowiązań i terminów pozwalających rybakom zaadaptować się do nowej sytuacji. Decyzje dotyczące zarządzania rybołówstwem muszą zapadać z udziałem rybaków i zainteresowanych stron i muszą uwzględniać specyfikę basenów morskich.

Zob. także: Memo/13/72

Więcej informacji na temat reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_pl.htm

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar