Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Straatsburg, 6 februari 2013

Europees Parlement steunt in stemming Commissievoorstel over nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid

De Europese Commissie is verheugd over het resultaat van de stemming die vandaag in het Europees Parlement heeft plaatsvonden over het Commissievoorstel voor een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Met dit stemresultaat effent het Parlement de weg voor onderhandelingen met de Raad die moeten uitmonden in een akkoord over het nieuwe beleid.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, ziet het als volgt: "Met deze blijk van goedkeuring voor de door de Commissie voorgestelde aanpak verleent een grote meerderheid in het Europees Parlement haar steun aan een ambitieuze hervorming van het GVB. Ik ben erg verheugd over dit stemresultaat, en met name over de steun van het Parlement voor een beleid op basis van een duurzame exploitatie van de visserijrijkdommen (vanaf 2015 overeenkomstig het beginsel van de maximale duurzame opbrengst) en een aan duidelijke termijnen gekoppeld teruggooiverbod dat korte metten moet maken met deze praktijk van verspilling, die wij ons niet langer kunnen veroorloven. Ik wil het Parlement feliciteren met deze belangrijke verwezenlijking en kijk uit naar de besprekingen in de Raad en het Parlement, die spoedig van start zullen gaan om de vaststelling van de hervorming van het GVB te waarborgen. "

Het uit 2011 daterende voorstel tot hervorming van het GVB is erop gericht de voorwaarden voor een rendabele werking van de EU‑vissersvloot te creëren en de aquacultuur in de EU te bevorderen, ten bate van zowel de consument als de gemeenschappen die op deze sectoren zijn aangewezen. Het voorstel van de Commissie om de basisregels van het gemeenschappelijk visserijbeleid te hervormen, gaat uit van duurzaamheid. Dankzij een juist visserijbeheer moeten alle bestanden de kans krijgen te herstellen tot een dermate gezond niveau dat de vissers optimale vangsten kunnen bovenhalen. Het teruggooien van perfect eetbare vis komt neer op verspilling en moet worden afgeschaft, maar wel geleidelijk, volgens een proces met duidelijke verplichtingen en termijnen, om de vissers in staat te stellen zich aan te passen. Bij de besluitvorming over visserijbeheer moeten vissers en andere belanghebbende partijen inspraak krijgen en moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de verschillende zeebekkens.

Zie ook: Memo/13/72

Voor meer informatie over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, ga naar http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_nl.htm

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar