Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Strasbūrā, 2013. gada 6. februārī

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par atbalstu Komisijas priekšlikumam jaunajai Kopējai zivsaimniecības politikai

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta šīsdienas balsojumu par tā nostāju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu jaunai Kopējai zivsaimniecības politikai (KZP). Ar šo balsojumu Parlaments sagatavo pamatu pārrunām ar Padomi, lai noslēgtu vienošanos par šo jauno politiku.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki teica: "Eiropas Parlaments, sniedzot pozitīvu vērtējumu Komisijas izvirzītajai pieejai, ar lielu balsu vairākumu atbalstīja vērienīgu KZP reformu. Es atzinīgi vērtēju šo balsojumu un esmu īpaši gandarīta par Parlamenta atbalstu politikai, kuras pamatā ir ilgtspējīga zivsaimniecības resursu izmantošana (atbilstoši maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma principam, sākot ar 2015. gadu), politikai, ar kuru ievieš izmetumu aizliegumu, nosakot precīzus datumus, kad izbeigt izšķērdīgo praksi, ko mēs vairs nevaram atļauties. Es gribētu apsveikt Parlamentu ar šiem panākumiem un ar cerībām gaidu to darbu, ko Padome un Parlaments drīz uzsāks, lai nodrošinātu KZP reformas pieņemšanu."

KZP 2011. gada reformas priekšlikuma mērķis ir izveidot tādus nosacījumus ES zvejas flotēm, lai tās varētu būt ekonomiski dzīvotspējīgas, un veicināt ES akvakultūru gan to kopienu labā, kuras ir no tās atkarīgas, gan patērētāju labā. Komisijas priekšlikuma pamatā, lai izmainītu Kopējās zivsaimniecības politikas pamatnoteikumus ir ilgtspējība. Zivsaimniecības pārvaldībai vajadzētu padarīt iespējamu visu krājumu atjaunotni līdz dzīvotspējīgam līmenim, kas ļaus zvejniekiem palielināt nozveju. Izšķērdīgā prakse, kad tiek izmestas pilnībā uzturā lietojamas zivis, pakāpeniski jāizbeidz, skaidri nosakot pienākumus un termiņus, lai dotu zvejniekiem laiku pielāgoties. Lēmumi par zivsaimniecības pārvaldību jāpieņem, iesaistot zvejniekus un ieinteresētās personas, lēmumu pieņemšanā jāņem vērā jūras baseinu specifika.

Skat. arī: MEMO/13/72

Vairāk par Kopējās zivsaimniecības politikas reformu:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar