Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Strasbūras, 2013 m. vasario 6 d.

Komisija palankiai vertina Europos Parlamento balsavimą už naują bendrą žuvininkystės politiką

Europos Komisija palankiai vertina šiandien Europos Parlamente įvykusį balsavimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujos bendros žuvininkystės politikos (BŽP). Taip Parlamentas atveria kelią deryboms su Taryba, per kurias bus siekiama sudaryti susitarimą dėl naujos politikos.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki teigė: „Didele balsų persvara pritardamas Komisijos pasiūlytam metodui, Europos Parlamentas išreiškia paramą ryžtingai BŽP reformai. Palankiai vertinu Parlamento balsavimo rezultatus ir ypač džiaugiuosi, kad jis remia tausiu žuvininkystės išteklių naudojimu ir didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principu (kuris bus taikomas nuo 2015 m.) pagrįstą politiką. Pagal šią politiką įvedamas draudimas išmesti žuvis į jūrą ir nustatomi tikslūs terminai – taip siekiama, kad būtų liautasi švaistyti išteklius, nes to nebegalime sau leisti. Norėčiau pasveikinti Parlamentą sėkmingai balsavus ir tikiuosi, kad netrukus jis su Taryba imsis darbo, kad būtų priimta BŽP reforma.

2011 m. BŽP reformos pasiūlymu siekiama sudaryti ES žvejybos laivynui sąlygas būti ekonomiškai gyvybingam ir remti ES akvakultūrą – tai naudinga nuo tokios veiklos priklausančioms bendruomenėms ir vartotojams. Komisijos pasiūlymas reformuoti pagrindines bendros žuvininkystės politikos taisykles pagrįstas tausumo principu. Žuvų ištekliai turėtų būti valdomi taip, kad būtų atkurtas pakankamas jų lygis ir taip užtikrinta, kad žvejybos laimikis būtų kuo didesnis. Dar tinkamų valgyti žuvų švaistymas į jūrą turi pamažu liautis, nustačius aiškias prievoles ir terminus, kad žvejai turėtų laiko prisitaikyti. Sprendimai dėl žuvų išteklių valdymo turi būti priimami kartu su žvejais ir suinteresuotaisiais subjektais, atsižvelgiant į jūrų baseinų ypatumus.

Taip pat žr. Memo/13/72

Daugiau informacijos apie bendrą žuvininkystės politikos reformą

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar