Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg 6. helmikuuta 2013

Komissio on tyytyväinen yhteisen kalastuspolitiikan uudistusehdotuksen läpimenoon Euroopan parlamentissa

Euroopan komissio on tyytyväinen, että uutta yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) koskeva komission ehdotus hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentin äänestyksessä. Parlamentin hyväksyntä pohjustaa neuvoston kanssa aloitettavia neuvotteluja, joiden tavoitteena on päästä sopimukseen uudesta kalastuspolitiikasta.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi, että hyväksymällä komission ehdotuksen Euroopan parlamentin laaja enemmistö on antanut tukensa YKP:n kunnianhimoiselle uudistukselle. "Olen iloinen tästä äänestystuloksesta ja erityisesti siitä, että parlamentti ilmaisi tukevansa kalavarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa politiikkaa vuodesta 2015 alkaen noudatettavan kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisesti. Uudessa kalastuspolitiikassa vahvistetaan selkeät päivämäärät, joista alkaen kalojen poisheittäminen kielletään. Näin saadaan loppumaan epätaloudelliset käytännöt, joihin meillä ei ole enää varaa. Haluan onnitella parlamenttia tästä hyvästä äänestystuloksesta ja odotan neuvoston ja parlamentin aloittavan pian yhteistyön, jotta YKP:n uudistus saadaan hyväksyttyä", Damanaki sanoi.

Vuonna 2011 tehdyllä YKP:n uudistusehdotuksella pyritään luomaan EU:n kalastuslaivastoille taloudellisesti kannattavat edellytykset ja edistämään EU:n vesiviljelyä näistä elinkeinoista riippuvaisten yhteisöjen sekä kuluttajien hyväksi. YKP:n perustana olevien sääntöjen uudistamista koskeva komission ehdotus pohjautuu kestävyyteen. Kalastuksenhoidon avulla kaikki kannat pitäisi saada elvytettyä terveelle pohjalle kalastajien saamien saaliiden maksimoimiseksi. Tuhlaileva käytäntö, jossa täysin syömäkelpoisia kaloja heitetään takaisin mereen, on asteittain lopetettava. Sitä varten asetetaan selkeät velvoitteet ja määräajat, jolloin kalastajilla on aikaa sopeutua. Kalastajat ja muut sidosryhmät on otettava mukaan kalastuksenhoitoa koskevaan päätöksentekoon, ja päätökset on tehtävä merialueiden erityispiirteet huomioon ottaen.

Ks. myös Memo/13/72

Lisätietoa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen


Side Bar