Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Strasbourg, 6. veebruar 2013

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi otsust toetada uue ühise kalanduspoliitika ettepanekut

Euroopa Komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament hääletas täna komisjoni uue ühise kalanduspoliitika ettepaneku poolt. Kõnealuse hääletusega sillutatakse teed nõukoguga peetavateks läbirääkimisteks, mille eesmärk on uue poliitika osas kokkuleppele jõuda.

Merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Euroopa Parlament toetas suure häälteenamusega komisjoni esitatud ühise kalanduspoliitika reformi. Tervitan sellist otsust ning olen väga rõõmus, et meil on parlamendi toetus poliitikale, mis tugineb kalavarude säästvale kasutamisele (vastavalt põhimõttele saavutada 2015. aastaks maksimaalne jätkusuutlik saagikus) – poliitikale, millega kehtestatakse tagasiheite keeld ja selle konkreetne tähtaeg, et lõpetada raiskamine, mida me ei saa endale enam lubada. Õnnitlen parlamenti selle edu puhul ning ootan pikisilmi seda tööd, mida nõukogu ja parlament varsti alustavad, et tagada ühise kalanduspoliitika reformi vastuvõtmine.”

2011. aasta ettepanekuga ühise kalanduspoliitika reformiks soovitakse ELi kalalaevastikele luua majanduslikult tasuvad tingimused ning edendada ELi vesiviljelust, et aidata sellest tegevusalast sõltuvaid kogukondi ning tuua kasu ka tarbijatele. Komisjoni ettepanek ühise kalanduspoliitika põhimõtete reformimiseks põhineb säästvusel. Kalavarude majandamine peaks võimaldama kalavarude taastumist sellise tasemeni, mis lubab kaluritel saada võimalikult suurt saaki. Raiskav komme täiesti söödavaid kalu vette tagasi lasta tuleb järk-järgult lõpetada, nii et on selged kohustused ja tähtajad, mis võimaldavad kaluritel uute eeskirjadega harjuda. Kalavarude majandamist puudutavate otsuste tegemisse peavad olema kaasatud kalurid ja muud huvirühmad ning arvesse tuleb võtta ka merebasseinide eripära.

Vaata ka: Memo/13/72

Täpsem teave ühise kalanduspoliitika reformi kohta:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar