Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg, den 6. februar 2013

Kommissionen glæder sig over Europa-Parlamentets beslutning om at støtte forslaget til en ny fælles fiskeripolitik

Kommissionen glæder sig over dagens afstemning i Europa-Parlamentet om Kommissionens forslag til en ny fælles fiskeripolitik. Med denne afstemning baner Europa-Parlamentet vejen for forhandlinger med Rådet om en aftale om den nye politik.

Kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki udtaler i den anledning: "Europa-Parlamentet har med et bredt flertal givet sin opbakning til en ambitiøs reform af den fælles fiskeripolitik ved at støtte den tilgang, som Kommissionen har foreslået. Jeg hilser afstemningsresultatet velkomment og glæder mig især over Parlamentets støtte til en politik, der er baseret på en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne (efter princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte i 2015) og indfører et forbud mod udsmid med klare frister for, hvornår det ressourcespild, vi ikke længere har råd til, skal ophøre. Jeg lykønsker Parlamentet med dette resultat og ser frem til det arbejde, som Rådet og Parlamentet snart indleder for at sikre vedtagelsen af reformen af den fælles fiskeripolitik."

Forslaget fra 2011 til en reform af den fælles fiskeripolitik tjener til at skabe de rette vilkår for en økonomisk rentabel fiskerflåde i EU og til at fremme akvakulturen i EU til gavn for de lokalsamfund, der er afhængige af disse aktiviteter, og for forbrugerne. Kommissionens forslag til ændring af de grundlæggende regler i den fælles fiskeripolitik er baseret på bæredygtighed. Fiskeriforvaltningen skal gøre det muligt at genopbygge alle bestande til et sundt niveau, der kan optimere fiskernes fangstmængder. Der skal sættes en stopper for det ressourcespild, der består i at smide spiselige fisk tilbage i havet. Dette kræver klare forpligtelser og tidsfrister, så fiskerne får mulighed for at tilpasse sig. Afgørelserne om fiskeriforvaltning skal træffes i samråd med fiskerne og andre berørte parter og skal tage hensyn til de særlige forhold i de forskellige havområder.

Se også: Memo/13/72

Læs mere om reformen af den fælles fiskeripolitik her:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_da.htm

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar