Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Štrasburk 6. února 2013

Komise vítá výsledky hlasování Evropského parlamentu o podpoře jejího návrhu na novou společnou rybářskou politiku

Evropská komise vítá výsledky dnešního hlasování Evropského parlamentu o návrhu Komise na novou společnou rybářskou politiku (SRP). Parlament tím připravil cestu pro jednání s Radou s cílem uzavřít dohodu o nové politice.

Maria Damanakiová, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, prohlásila: „Evropský parlament schválením návrhu Komise výraznou většinou podpořil ctižádostivé reformy SRP. Hlasování vítám a obzvláště mě těší, že Evropský parlament podporuje politiku založenou na udržitelném využívání rybolovných zdrojů (v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu, která bude zavedena od roku 2015). Je to politika, jež zavádí zákaz výmětů s jasně vymezenými lhůtami, aby se zastavily nehospodárné praktiky, které si již nemůžeme dovolit. Evropskému parlamentu k tomuto úspěchu blahopřeji a těším se na práci, do níž se Rada a Evropský parlament záhy pustí a která povede k přijetí reformy SRP.“

Cílem návrhu reformy SRP z roku 2011 je vytvořit podmínky pro hospodářskou životaschopnost rybářských loďstev EU a podpořit akvakulturu EU. Z toho budou mít užitek společenství, která na daných činnostech závisejí, stejně jako spotřebitelé. Návrh Komise na reformu základních předpisů společné rybářské politiky je založen na udržitelnosti. Prostřednictvím správného řízení rybolovu by se měly všechny populace obnovit na úroveň zdravého stavu, a tím by se měly maximalizovat úlovky pro rybáře. Nehospodárné praktiky spočívající ve výmětech zcela poživatelných ryb je třeba postupně zastavit. Zároveň je nutné stanovit jasné povinnosti a lhůty, aby rybáři měli čas se přizpůsobit. Rozhodnutí o řízení rybolovu se musí přijímat za účasti rybářů a zainteresovaných stran a musí zohledňovat zvláštnosti mořských oblastí.

Viz rovněž: Memo/13/72

Další informace o společné rybářské politice:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen


Side Bar