Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Страсбург, 6 февруари 2013 г.

Комисията приветства вота на Европейския парламент в подкрепа на нейното предложение за нова обща политика в областта на рибарството

Европейската комисия приветства днешното гласуване на Европейския парламент по предложението ѝ за нова обща политика в областта на рибарството (ОПОР). С този вот Парламентът проправя пътя за преговори със Съвета за постигане на съгласие относно новата политика.

Комисарят по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: Европейският парламент подкрепи с голямо мнозинство една амбициозна реформа на ОПОР, като одобри предложения от Комисията подход. Приветствам вота и съм особено доволна от подкрепата на Парламента за политика, която е основана на устойчива експлоатация на рибните ресурси (съгласно принципа за максимален устойчив улов от 2015 г.), политика, която въвежда забрана за изхвърляне на улов с ясен срок, в който да се сложи край на тези разточителни практики, които не можем да си позволяваме повече. Бих желала да поздравя Парламента за този успех и очаквам с нетърпение Съветът и Парламентът скоро да започнат работа по приемането на реформата на ОПОР.

Предложението за реформа на ОПОР от 2011 г. има за цел да се създадат условия риболовните флоти на ЕС да са икономически жизнеспособни и да се насърчава аквакултурата в Съюза в полза на общностите, които зависят от тези дейности, както и в полза на потребителите. Предложението на Комисията за реформа на основните правила на общата политика в областта на рибарството се основава на устойчивост. Управлението на риболовните дейности трябва да позволява възстановяването на всички запаси до стабилни равнища, които ще осигуряват максимален улов на рибарите. Разточителната практика на изхвърляне на риба, която е напълно годна за консумация, трябва постепенно да бъде прекратена при ясни задължения и срокове, даващи на рибарите време да се адаптират. Решенията относно управлението на риболовните дейности трябва да се вземат с участието на рибарите и заинтересованите лица и като се отчитат характерните особености на морските басейни.

Вижте също: Memo/13/72

Повече информация за реформата на общата политика в областта на рибарството:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_bg.htm

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen


Side Bar