Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 oktober 2013

100 % grundläggande bredbandstäckning uppnådd i hela Europa – EU-målet uppnått tidigare än planerat. Nästa steg är snabbt bredband för alla.

Tack vare tillgången till ett alleuropeiskt satellitbaserat bredband kan varje EU-hushåll nu få tillgång till en grundläggande bredbandsuppkoppling. Satellitförbindelser är nu tillgängliga i alla 28 länder vilket innebär att varje person i Europa kan lösa ett satellitabonnemang, inklusive de tre miljoner människor som inte redan täcks av fasta och mobila bredbandsnät.

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes välkomnade idag det banbrytande genomförandet av den digitala agendan för Europa.

Mitt mål är att digitalisera hela EU – och nu har varje människa i Europa verkligen möjligheten att koppla upp sig mot nätet. Det återstår mer att göra för att förbättra näten och ge alla lika möjligheter, men möjligheten finns där. Tack vare den extra täckning som det satellitbaserade bredbandet tillhandahåller har vi nått vårt mål om bredband för alla 2013. Det är ett fantastiskt resultat för Europas medborgare.

Hur uppnådde vi 100 % täckning?

FAST (ADSL, VDSL, kabel, fiber, koppar)

96,1 %

MOBILT (2G, 3G, 4G)

99,4 %

SATELLIT

100 %

I slutet av 2012 hade 99,4 % av EU:s hushåll tillgång till grundläggande fast eller mobil bredbandstäckning, inklusive 96,1 % av hushållen i landsbygdsområden. Men i de sista 0,6 % (eller cirka 3 miljoner medborgare) finns det många familjer och företag i isolerade områden eller landsbygdsområden där fast eller mobil bredbandsutbyggnad är mer komplicerad och dyr.

– EU är teknikneutralt, men för de som bor i de mest isolerade områdena är satelliter ett bra val för att de ska kunna vara uppkopplade, och så kommer det säkert också att vara i framtiden.

Många människor i Europa har inte förstått att satellitbaserat bredband är ett alternativ för dem. Därför lanserade Neelie Kroes idag broadbandforall.eu som är en tjänst utvecklad av European Satellite Operators Association (ESOA) för att göra det möjligt för medborgarna att snabbt kontrollera sina satellitbaserade bredbandsalternativ.

Det finns 148 satelliter som tillhandahåller tjänster i Europa. Grundläggande paket kostar från 10 euro per månad och paket med 20 Mbps från 25 euro per månad. Genomsnittspriset för en parabolantenn ligger på 350 euro (priset kan vara lägre om ett s.k. premiumabonnemang tecknas).

Neelie Kroes varnade emellertid för att det inte räcker med ett grundläggande bredband och att det är nödvändigt med snabbare bredbandshastigheter om Europa ska bli en uppkopplad kontinent.

Europa behöver blixtsnabb uppkoppling. Vi kan inte låta några företag och medborgare hamna på efterkälken. När vi nu har uppnått ett grundläggande bredband måste vi omedelbart fokusera på att investera i nya snabba nät. Det är nödvändigt med tillgång till pålitliga bredbandshastigheter på 30Mbps och 50 Mbps till ett rimligt pris för Europas ekonomiska utveckling och för nästa generation av digitala produkter och tjänster som uppkopplad TV, e-hälsa, molntjänster och uppkopplade bilar.

Bakgrund

Kommissionens åtgärdspaketet ”Uppkopplad kontinent” för att stärka telekomsektorn i den inre marknaden syftar till att bygga europeiska toppföretag inom andra områden i det digitala ekosystemet. Till exempel kommer åtgärder som ”systemet med ett enda godkännande” att säkerställa att rätten att bedriva verksamhet i en medlemsstat ger rätt att bedriva verksamhet i alla. Detta kommer särskilt att ge skjuts åt gränsöverskridande teknik som satellitteknik. Med en gemensam ram och samarbetsbaserade styrelseformer bör det inte finnas något behov för användarna att tvingas vända sig till flera separata myndigheter.

Moderna bredbandssatelliter med dubbelriktade KA-band kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på upp till 20 Megabits per sekund.

Företag som Eutelsat och Astra är världsledande inom satellitbaserat bredband. Idag tillhandahåller fler än 250 satelliter mer än 20 000 TV-program från en geostationär bana varav cirka 148 är europeiska och drivs av ESOA-medlemmar.

Utöver detta har kommissionen finansierat två initiativ för att stödja den satellitbaserade bredbandsspridningen till Europas regioner i vilka 43 partners från 16 medlemsstater deltar. Projekten SABER och BRESAT för samman nationella och regionala myndigheter med ledande företrädare för satellitbranschen för att öka medvetenheten och dela bästa praxis i användningen av medel, analysera hinder samt tillhandahålla lösningar

Uppkoppling är en nödvändighet för det bredare digitala ekosystemet på EU-nivå som består av tillverkare av utrustning, internetentreprenörer, intelligenta objekt, grossisthandeln, detaljhandeln och logistiken, det europeiska kreativa innehållet, utbildningen och de digitala offentliga tjänsterna. I september lade kommissionen fram ett paket för att stärka den inre marknaden för telekombranschen och särskilt stimulera investeringar i höghastighetsbredband (se IP/13/828 och MEMO/13/779)

Vad är satellitbaserat bredband?

Internet med hjälp av satellittjänster, även kallat satellitbaserat bredband, är en dubbelriktad internetförbindelse med hög hastighet som möjliggörs genom kommunikationssatelliter i stället för genom det fasta telefonnätet eller andra markbundna lösningar. Idag är satellitbaserat bredband i stort sett jämförbart med DSL-bredband vad gäller kostnad och prestanda, med grundläggande paket som är tillgängliga från 10 euro per månad. Även om fiber och kabel erbjuder högre hastighet är de inte tillgängliga för alla användare vilket satellitlösningarna är idag. Detta gör satellitalternativet attraktivt, särskilt i isolerade områden där det kanske inte finns någon fast eller mobil täckning eller täckningen är dålig.

Vilket offentligt stöd finns det för ytterligare utbyggnad av bredband i landsbygdsområden?

Offentligt stöd fortsätter att spela en roll när det gäller att leverera bredbandsförbindelser till EU-hushåll och -företag, särskilt i landsbygdsområden. Kommissionen har ett generöst stöd som beskrivs i riktlinjerna för statligt stöd för att hjälpa medlemsstaterna att leverera bredband på ett konkurrenskraftigt sätt.

Stöd för bredband kommer att vara tillgängligt genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, och IKT är nu en prioritet för EU:s strukturfonder och det finns nya riktlinjer för statligt stöd för bredband (se IP/12/1424).

Vilka är kommissionens nästa mål för bredband?

Framtidens digitala tjänster – från uppkopplad TV till molntjänster och e-hälsa – är i ökad grad beroende av snabb och effektiv bredbandsuppkoppling. En sådan uppkoppling håller på att bli livsviktig för vår ekonomi och det beräknas att en ökning av bredbandsspridningen med 10 % leder till att BNP ökar med 1–1,5 %. Den digitala agendan för Europa (DAE) har satt som mål att alla invånare i Europa ska bli digitala och att Europas konkurrenskraft ska bibehållas i det 21:a århundradet. För att detta mål ska uppnås krävs det snabb uppkoppling och att följande DAE-bredband blir verklighet:

  • Grundläggande bredband för alla 2013

  • Nästa generations (NGN) nät (minst 30 Mbps) för alla senast 2020

  • 50 % av hushållen ska ha anslutningar på minst 100 Mbps

Användbara länkar

broadbandforall.eu

Fallstudier av hur satellitbaserat bredband stöder landsbygdsområden

Bredband, att främja sysselsättningen och tillväxten

Hashtags: #ConnectedContinent

Neelie Kroes Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar