Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 oktober 2013

Overal in Europa basisbreedband – EU-doel eerder dan gepland bereikt.
Volgende stap: snel breedband voor iedereen.

Elk huishouden in de EU kan over een basisbreedband beschikken, dankzij het feit dat satellietbreedband nu in de hele EU beschikbaar is. In alle 28 landen zijn er satellietverbindingen beschikbaar. Dat houdt in dat elke Europeaan een satellietabonnement kan nemen, ook de drie miljoen mensen die tot nu toe geen toegang tot vaste of mobiele breedbandnetwerken hadden.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes toonde zich vandaag verheugd over het feit dat deze mijlpaal, en daarmee een van de voornaamste doelen van de Digitale agenda voor Europa, is bereikt:

“Mijn motto is digitale mogelijkheden voor elke Europeaan – en dat punt hebben wij nu daadwerkelijk bereikt. De netwerken moeten nog worden verbeterd en iedereen moet vergelijkbare mogelijkheden krijgen, maar het belangrijkste is dat die mogelijkheden er zijn. Dankzij de extra dekking door satellietbreedband hebben wij nu breedband voor iedereen, en dat was ons doel voor 2013. Dat is een geweldig resultaat voor de Europese burgers."

Hoe hebben wij die volledige dekking bereikt?

VAST (ADSL, VDSL, kabel, glasvezel, koper)

96,1 %

MOBIEL (2G, 3G, 4G)

99,4 %

SATELLIET

100 %

Eind 2012 had 99,4 % van de huishoudens in de EU en 96,1 % van de huishoudens in landelijke gebieden toegang tot vast of mobiel breedband. Onder die resterende 0,6 % (rond de drie miljoen burgers) waren veel gezinnen en bedrijven in geïsoleerde of landelijke gebieden waar het uitrollen van vaste of mobiele breedband moeilijker en duurder is.

Neelie Kroes: “De EU is op technologisch vlak neutraal, maar voor de mensen in de meest geïsoleerde gebieden is satellietbreedband een uitkomst. Daar zal ook niet snel verandering in komen."

Veel Europeanen beseffen niet dat satellietbreedband tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft Neelie Kroes vandaag het startschot gegeven voor broadbandforall.eu, een dienst die de ESOA (European Satellite Operators Association) heeft ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de burgers weten wat satellietbreedband te bieden heeft.

In totaal hebben de Europeanen de beschikking over diensten van 148 satellieten. Een basispakket is er al vanaf 10 euro per maand en een pakket met 20 Mbps vanaf 25 euro per maand. Een satellietschotel kost gemiddeld 350 euro, maar kan goedkoper uitvallen bij een uitgebreid abonnement.

Kroes heeft wel benadrukt dat basisbreedband nog niet voldoende is en dat hogere breedbandsnelheden essentieel zijn om tot een werkelijk connectief continent te komen:

"Europa heeft razendsnelle connectiviteit nodig. Alle bedrijven en burgers moeten daarvan kunnen profiteren. Iedereen heeft nu toegang tot basisbreedband. Wij moeten nu dus de volgende stap zetten en ons richten op investeringen in nieuwe, snelle netwerken. Toegang tot betrouwbare en betaalbare hogere breedbandsnelheden van 30 tot 50 Mbps is essentieel voor de economische ontwikkeling in Europa en voor de volgende generatie digitale producten en diensten, zoals internettelevisie, e-gezondheid, cloud computing en "connected" auto's."

Achtergrond

Het pakket van de Commissie inzake een connectief continent is gericht op het versterken van de eengemaakte telecommarkt, waardoor Europese leiders op andere gebieden van het digitale ecosysteem tot ontwikkeling kunnen komen. Met maatregelen als een uniforme machtigingsregeling mogen bedrijven die in één lidstaat een machtiging hebben ook in alle andere lidstaten actief zijn. Dat is met name een stimulans voor grensoverschrijdende technologieën als satellieten. Er is al een gemeenschappelijk kader en gezamenlijke governance, dus hoeven bedrijven niet meerdere aparte ambtelijke procedures te doorlopen.

Via moderne bidirectionele breedbandsatellieten die gebruikmaken van de Ka-band kunnen downloadsnelheden tot 20 megabit per seconde worden bereikt.

Bedrijven als Eutelsat en Astra zijn wereldwijd toonaangevend op het gebied van satellietbreedband. Meer dan 250 satellieten geven meer dan 20 000 televisiezenders door vanuit hun geostationaire baan; rond de 148 daarvan zijn Europese satellieten, die door ESOA-leden worden geëxploiteerd.

De Commissie heeft ook twee initiatieven gefinancierd om de uitrol van satellietbreedband in de regio's van Europa te ondersteunen. Hieraan nemen 43 partners uit 16 lidstaten deel. Bij de projecten SABER en BRESAT worden nationale en regionale autoriteiten samengebracht met vooraanstaande vertegenwoordigers uit de satellietsector. Het doel daarvan is bewustmaking, het delen van beste praktijken wat betreft het gebruik van financiële middelen, het analyseren van belemmeringen en het aanbieden van oplossingen. 

Connectiviteit is ook van wezenlijk belang voor het digitale ecosysteem van de EU in bredere zin, dat wil zeggen voor fabrikanten van apparatuur en internetondernemers, intelligente dingen ("smart objects"), de groot- en detailhandel, de logistieke sector, Europese creatieve inhoud, het onderwijs en digitale overheidsdiensten. In september heeft de Commissie een pakket gepresenteerd om de eengemaakte telecommarkt te versterken, en in het bijzonder om investeringen in hogesnelheidsbreedband te stimuleren (zie IP/13/828 en MEMO/13/779)

Wat is satellietbreedband?

Internet via de satelliet, ook wel satellietbreedband genoemd, is een snelle, bidirectionele internetaansluiting, waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatiesatellieten in plaats van telefoonlijnen of andere middelen op de grond. Wat betreft de kosten (een basispakket is er al vanaf 10 euro per maand) en de prestaties is satellietbreedband grotendeels vergelijkbaar met DSL-breedband. Diensten via glasvezel of kabel bieden hogere snelheden, maar zijn niet beschikbaar voor alle gebruikers. Satelliet is dat wel. Satelliet is dus een aantrekkelijke mogelijkheid, vooral in geïsoleerde gebieden waar de vaste of mobiele dekking slecht of helemaal niet beschikbaar is.

Welke overheidssteun is er voor de verdere uitrol van breedband in landelijke gebieden?

Overheidsfinanciering blijft belangrijk voor het beschikbaar stellen van breedbandaansluitingen aan de huishoudens en bedrijven in de EU, vooral in landelijke gebieden. De Commissie heeft soepele richtsnoeren voor staatssteun vastgesteld, op basis waarvan de lidstaten op een concurrentiebevorderende manier voor breedband kunnen zorgen.

Steun voor breedband is beschikbaar via de Connecting Europe Facility en via EU-structuurfondsen die ICT als prioriteiten hebben. Bovendien zijn er nieuwe richtsnoeren met betrekking tot staatssteun voor breedband (zie IP/12/1424).

Wat zijn de volgende breedbanddoelen van de Commissie?

Voor de nieuwste digitale diensten, zoals internettelevisie, cloud computing en e-gezondheid, zijn snelle en doeltreffende breedbandaansluitingen onmisbaar. Deze aansluitingen worden steeds belangrijker voor de economie: als de breedbandpenetratie met 10 % stijgt, neemt het bbp naar schatting met 1 tot 1,5 % toe. Doelstelling van de Digital agenda voor Europa (DAE) zijn elke Europeaan digitale mogelijkheden te geven en het concurrentievermogen van Europa in de eenentwintigste eeuw te waarborgen. Hiervoor zijn snelle aansluitingen en de DAE-doelstellingen voor breedband van wezenlijk belang:

  • basisbreedband voor iedereen tegen 2013;

  • netwerken van de volgende generatie (NGN's) met snelheden van 30 Mbps of meer voor iedereen tegen 2020;

  • 50 % van de huishoudens met aansluitingen van 100 Mbps of sneller tegen 2020.

Nuttige links

broadbandforall.eu

Casestudy's over geslaagde toepassing van satellietbreedband in landelijke gebieden

Breedband, bevorderen van de werkgelegenheid en de groei

Hashtags: #ConnectedContinent

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar