Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. lokakuuta 2013

100 prosentin laajaistapeitto koko Euroopassa – EU:n tavoite saavutettiin etuajassa.
Seuraavaksi nopea laajakaista kaikille.

Jokaisella kotitaloudella EU:ssa on nyt mahdollisuus perustasoiseen laajakaistaliittymään, kun laajakaista tulee saataville satelliittivälitteisesti koko EU:n alueella. Kaikissa 28 jäsenvaltioissa on nyt saatavilla satelliittiyhteyksiä, joten kuka tahansa Euroopassa voi tilaa satelliittiliittymän, myös ne kolme miljoonaa kansalaista, joilla ei vielä ole mahdollisuutta kiinteän tai matkaviestinverkon laajakaistaliittymään.

Kyseessä on tärkeä saavutus ja yksi Euroopan digitaalistrategian päätavoitteista. Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes:

"Minulle on tärkeää saattaa jokainen eurooppalainen digitaaliaikakaudelle – nyt kaikilla on tähän todellinen mahdollisuus. Edelleen on tarpeen parantaa verkkoja ja tasapuolistaa edellytyksiä, mutta mahdollisuus on nyt olemassa."

"Satelliittilaajakaistalla saadun lisäpeiton ansiosta olemme nyt saavuttaneet vuodelle 2013 asettamamme tavoitteen tuoda laajakaista kaikkien ulottuville. Tämä on hieno saavutus Euroopan kansalaisten kannalta."

Miten 100 % prosentin kattavuuteen on päästy?

KIINTEÄ VERKKO (ADSL, VDSL, kaapeli, kuitu, kupari)

96,1 %

MATKAVIESTINTÄ (2G, 3G, 4G)

99,4 %

SATELLIITTI

100 %

Vuoden 2012 loppuun mennessä 99,4 prosentilla EU:n kotitalouksista oli mahdollisuus kiinteän tai matkaviestinverkon peruslaajakaistaliittymään. Syrjäseutujen kotitalouksista tämä mahdollisuus oli 96,1 prosentilla. Loppuihin 0,6 prosenttiin (vastaa suunnilleen 3 miljoonaa kansalaista) lukeutui monia perheitä ja yrityksiä eristyksissä olevilla ja syrjäisillä seuduilla, joilla kiinteään tai mobiililaajakaistaan siirtyminen on tavallista vaikeampaa ja kalliimpaa.

Neelie Kroes: "EU:ssa noudatetaan teknologianeutraaliuden periaatetta, mutta kaikkein eristyneimmillä alueilla satelliittitekniikka on hyvä tapa verkkoyhteyksien luomiseen ja näin tulee todennäköisesti olemaan myös tulevaisuudessa."

Monet eurooppalaiset eivät vielä ole tietoisia mahdollisuudestaan satelliittilaajakaistaan. Tästä syystä Kroes käynnisti tänään Euroopan satelliittioperaattoriliiton (ESOA) kehittämän broadbandforall.eu-palvelun, josta kansalaiset voivat nopeasti selvittää tarjolla olevat satelliittilaajakaistavaihtoehdot.

Eurooppalaisille yhteyksiä tarjoaa 148 satelliittia. Perusliittymän saa 10 eurolla kuussa ja 20 Mbit/s-yhteyden kuukausihinnat alkavat 20 eurosta. Satelliittiantenni maksaa keskimäärin 350 euroa (sen voi saada halvemmalla, jos valitsee korkealaatuisemman liittymän).

Kroes kuitenkin muistuttaa, että peruslaajakaista ei riitä, vaan todella yhteenliitetty Eurooppa tarvitsee nykyistä nopeampia laajakaistayhteyksiä:

"Eurooppa tarvitsee huippunopeita verkkoja. Emme voi jättää osaa yrityksistä ja kansalaisista kelkasta. Nyt kun peruslaajakaista on saatu kaikille, on kiireellisesti keskityttävä investoimaan uusiin nopeisiin verkkoihin."

"Se, että käyttöön saadaan luotettavia ja kohtuuhintaisia nykyistä nopeampia (30–50 Mbit/s) laajakaistayhteyksiä, on olennaisen tärkeää Euroopan talouden kehitykselle sekä seuraavan sukupolven digitaalituotteille ja -palveluille, kuten internet-televisioille, sähköiselle terveydenhuollolle, pilvipalveluille ja autojen ulkoiselle tiedonsiirrolle."

Tausta

Televiestinnän sisämarkkinoiden lujittamiseen tähtäävällä komission lainsäädäntöpaketilla pyritään rakentamaan vahvoja eurooppalaisia kärkiyrityksiä muillakin digitaalisen ekosysteemin osa-alueilla. Esimerkiksi yhteisen EU-valtuutuksen turvin operaattoreilla on oikeus toimia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tämä vauhdittaa erityisesti rajat ylittävien teknologioiden, kuten satelliittiteknologian, kehitystä. Kun käytössä on yhteiset puitesäännöt ja yhteistyöhön perustuva hallinto, yritysten ei tarvitse asioida useiden erillisten viranomaisjärjestelmien kanssa.

Nykyaikaiset kaksisuuntaista KA-kaistaa käyttävät laajakaistasatelliitit kykenevät jopa 20 Mbit/s:n siirtonopeuksiin verkosta käyttäjälle.

Eutelsatin ja Astran kaltaiset yritykset ovat satelliittilaajakaistan alalla maailman kärkeä. Tällä hetkellä yli 250 satelliittia välittää geostationaariselta kiertoradalta yli 20 000 televisiokanavaa. Noin 148:aa näistä satelliiteista operoi eurooppalainen ESOA:n jäsen.

Tämän lisäksi komissio on rahoittanut kahta hanketta, joissa on tuettu satelliittilaajakaistan käyttöönottoa eri puolilla Eurooppaa. Hankkeisiin on osallistunut 43 tahoa 16 jäsenvaltiosta. Kyseisissä SABER- ja BRESAT-hankkeissa kansalliset ja alueviranomaiset ovat yhdessä satelliittialan edustajien kanssa pyrkineet lisäämään asiaa koskevaa tietoisuutta, jakamaan rahoituksen käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä, analysoimaan kehityksen esteitä sekä luomaan toimivia ratkaisuja. 

Verkkoyhteydet ovat välttämättömiä EU:n laajemmalle digitaaliselle ekosysteemille, joka koostuu laitevalmistajista, internet-yrityksistä, erilaisten älyesineiden kehittäjistä, tukkukaupan, vähittäiskaupan ja logistiikan toimijoista, eurooppalaisista luovan sisällön tuottajista, koulutussektorista ja sähköisistä viranomaispalveluista. Syyskuussa komissio esitteli televiestinnän sisämarkkinoiden lujittamiseen ja erityisesti nopeampiin laajakaistaverkkoihin tehtävien investointien lisäämiseen tähtäävän lainsäädäntöpakettinsa (ks. IP/13/828 ja MEMO/13/779).

Mitä satelliittilaajakaistalla tarkoitetaan?

Satelliittivälitteinen internet-liittymä, eli satelliittilaajakaista, on nopea kaksisuuntainen internet-yhteys, joka luodaan tietoliikennesatelliittien välityksellä sen sijaan, että käytettäisiin lankapuhelinverkkoa tai muuta maanpäällistä johdintekniikkaa. Tällä hetkellä satelliittilaajakaista vastaa hinnaltaan ja suorituskyvyltään lähinnän DSL-laajakaistaa. Perusliittymiä on tarjolla 10 euron kuukausihintaan. Valokuitu- ja kaapeliverkoilla päästää suurempiin siirtonopeuksiin, mutta niitä ei ole kaikkien käyttäjien saatavilla. Satelliitti tavoittaa kaikki. Tästä syystä satelliittiliittymä on kiinnostava vaihtoehto erityisesti eristyksissä olevilla alueilla, joilla kiinteät ja matkaviestintäverkot voivat olla heikkolaatuisia tai niitä ei ole lainkaan.

Mitä julkista tukea voi saada laajakaistan rakentamiseen syrjäseuduille?

Laajakaistayhteyksien tuomista EU:n kotitalouksien ja yritysten ulottuville erityisesti syrjäseuduilla tuetaan edelleen myös julkisista varoista. Komissio on antanut varsin sallivat valtiontukea koskevat suuntaviivat, joiden puitteissa jäsenvaltiot voivat tukea laajakaistaa kilpailua edistävällä tavalla.

Laajakaistalle voi saada tukea Verkkojen Eurooppa-välineestä, EU:n rakennerahastoista, joissa tieto- ja viestintätekniikka on nyt nostettu painopistealueeksi, sekä valtiontukena laajakaistahankkeiden valtiontukea koskevien uusien suuntaviivojen mukaisesti (ks.IP/12/1424).

Mitkä ovat komission seuraavat laajakaistatavoitteet?

Huomispäivän digitaalipalvelut, kuten internet-televisiot, pilvipalvelut tai sähköisen terveydenhuollon sovellukset, edellyttävät yhä useammin nopeita ja toimivia laajakaistayhteyksiä. Tällaisista yhteyksistä on tulossa kriittisiä tekijöitä taloutemme kannalta. Arvioiden mukaan 10 prosentin lisäys laajakaistan levinneisyydessä kasvattaa BKT:ta 1–1,5 prosentilla. Euroopan digitaalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että jokainen eurooppalainen tuodaan digitaaliaikakaudelle ja varmistetaan Euroopan kilpailukyky 2000-luvulla. Tämän tavoitteen kannalta olennaisia ovat taas nopeat yhteydet ja digitaalistrategian laajakaistatavoitteet:

Peruslaajakaista kaikille vuoteen 2013 mennessä

Seuraavan sukupolven verkot (NGN, vähintään 30 Mbit/s) kaikkien ulottuville vuoteen 2020 mennessä

Puolella kotitalouksista vähintään 100 Mbit/s liittymä

Hyödyllisiä linkkejä

broadbandforall.eu5

Esimerkkejä satelliittilaajakaistan käytöstä syrjäseuduilla

Laajakaista työllisyyden ja kasvun edistäjänä

Aihetunnisteet: #ConnectedContinent

Neelie Kroes Neelie Kroes Twitterissä

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh. (+32-2) 29 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar