Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 17. oktober 2013

100 % basal bredbåndsdækning i hele Europa - EU-mål nået før ventet.
Næste stop er hurtigt bredbånd for alle.

Alle husstande i EU kan nu have en basal bredbåndsforbindelse, takket være en tværeuropæisk adgang til bredbåndskommunikation via satellit. Der er nu adgang til satellitforbindelser i alle 28 lande, hvilket betyder, at alle europæere kan tegne et satellitbaseret abonnement, herunder de tre millioner mennesker, som ikke allerede er dækket af faste og mobile bredbåndsnet.

Næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes udtrykte i dag tilfredshed med milepælen i realiseringen af et af hovedmålene for den digitale dagsorden for Europa:

"Mit motto er "digitale muligheder til alle EU-borgere" - og det er nu virkelig muligt. Vi skal gøre mere for at forbedre netværkene og give alle lige vilkår, men selve muligheden er der."

"Takket være den ekstra dækning, som det satellitbaserede bredbånd giver, har vi nået vores 2013-mål om bredbånd til alle. Det er et rigtig godt resultat for de europæiske borgere.

Hvordan har vi fået 100 % dækning?

FAST (ADSL, VDSL, kabel, fiber, kobber)

96,1 %

MOBIL (2G, 3G og 4G)

99,4 %

SATELLIT

100 %

Ved udgangen af 2012 havde 99,4 % af EU’s husstande adgang til basal fast eller mobil bredbåndsdækning, herunder 96,1 % af husstandene i landdistrikterne. De resterende 0,6 % (eller ca. 3 millioner borgere) omfattede imidlertid mange familier og virksomheder i isolerede egne eller landdistrikter, hvor det er dyrere og mere besværligt at etablere fast eller mobilt bredbåndsnet.

Neelie Kroes udtaler i den forbindelse: "EU er teknologisk neutralt, men for personer i de mest isolerede områder er satellit er en god forbindelsesmulighed, og det vil det sandsynligvis blive ved med at være."

Mange europæere er ikke klar over, at de kan benytte satellitbaseret bredbånd. Derfor har Neelie Kroes i dag lanceret broadbandforall.eu, som er en tjeneste, der er udviklet af European Satellite Operators Association (ESOA) for at give borgerne mulighed for hurtigt at tjekke deres bredbåndsmuligheder.

Der er 148 satellitter, der leverer tjenester til europæere. Basispakkerne starter fra 10 EUR pr. måned, 20 Mb/s-pakker fra 25 EUR pr. måned, og gennemsnitsprisen på parabolantenner ligger på 350 EUR (evt. billigere, hvis der tegnes et premiumabonnement).

Men Neelie Kroes understregede dog, at basale bredbåndsnet ikke er nok, og at det er nødvendigt at få hurtigere bredbåndshastigheder for at få opbygget et netforbundet Europa:

"Europa har brug for lynhurtige forbindelser. Vi kan ikke lade nogen virksomheder eller borgere sakke agterud. Nu da vi har de basale bredbåndsnet, skal vi omgående fokusere på at investere i nye hurtige net."

"Adgangen til pålidelige og prismæssigt overkommelige hurtigere bredbåndsforbindelser på 30 Mb/s og 50 Mb/s er afgørende for Europas økonomiske udvikling og for den næste generation af digitale produkter og tjenester som f.eks. internetforbundne tv-tjenester, e-sundhed, cloud computing og internetforbundne biler."

Baggrund

Kommissionens pakke for et netforbundet Europa, der skal styrke det indre marked for telekommunikation, fokuserer på at opbygge stærke og ledende europæiske virksomheder på andre områder i det digitale økosystem. F.eks. vil foranstaltninger som f.eks. en fælles tilladelsesordning kunne vil sikre, at retten til at operere i én medlemsstat giver ret til at operere i alle medlemsstater. Det vil navnlig fremme grænseoverskridende teknologier som f.eks. satellitter. Hvis der anvendes fælles rammer og samarbejdsbaseret forvaltning, skulle det ikke være nødvendigt at kæmpe med flere forskellige bureaukratier.

Via moderne bidirektionelle bredbåndssatellitter med Ka-bånd kan der opnås downloadhastigheder på op til 20 megabits pr. sekund.

Selskaber som f.eks. Eutelsat og Astra er førende på verdensplan inden for satellitbaseret bredbånd. Der er nu over 250 satellitter, som leverer mere end 20 000 tv-programmer fra geostationære kredsløb, og heraf er ca. 148 europæiske satellitter, der drives af medlemmer af ESOA.

Desuden har Kommissionen finansieret to initiativer til at støtte udbredelsen af satellitbaseret bredbånd i de europæiske regioner, med deltagelse af 43 partnere fra 16 medlemsstater. Projekterne SABER og BRESAT samler nationale og regionale myndigheder, som arbejder sammen med ledende repræsentanter for satellitindustrien for at føre oplysningskampagner, udveksle bedste praksis med hensyn til udnyttelse af ressourcer, analysere hindringer og finde løsninger. 

Forbindelsesmulighederne er afgørende for EU’s bredere digitale økosystem af udstyrsfabrikanter, internetiværksættere, intelligente objekter, engros- og detailhandel og logistik, det europæiske kreative indhold, uddannelse og digitale offentlige tjenester. I september forelagde Kommissionen en pakke for at styrke det indre marked for telekommunikation og især stimulere investeringerne i højhastighedsbredbånd (se IP/13/828 og MEMO/13/779)

Hvad er satellitbaseret bredbånd?

Internet via satellit, også kaldet satellitbaseret bredbånd, er en ultrahurtig bidirektionel internetforbindelse, der etableres via kommunikationssatellitter i stedet for via fastnettelefon eller andre jordbaserede midler. I dag kan satellitbaseret bredbånd stort set sammenlignes med DSL-bredbånd, for så vidt angår omkostninger og præstationer, med basispakker fra ned til 10 EUR pr. måned. Der kan opnås højere hastighed med fiber- og kabelnet, men de er ikke tilgængelige for alle brugere, sådan som satellitbaserede forbindelser nu er det. Derfor er satellitbaserede forbindelser attraktive i afsidesliggende områder, hvor der kan være ringe eller ingen fast og mobil dækning.

Hvilken form for offentlig støtte findes der til udbygning af bredbånd i landdistrikter?

Det er også vigtigt, at der fortsat ydes offentlig finansiering til etableringen af bredbåndsforbindelser til EU’s husstande og virksomheder, især i landdistrikter. Kommissionen har udarbejdet omfattende retningslinjer for statsstøtte til brug for medlemsstaterne, således at de kan etablere bredbåndsforbindelser på en konkurrencefremmende måde.

Der vil kunne opnås støtte til bredbånd via Connecting Europe-faciliteten, idet IKT nu er prioriteret i EU's strukturfonde, og der er fastlagt nye retningslinjer for statsstøtte til bredbånd (se IP/12/1424).

Hvad er Kommissionens næste mål på bredbåndsområdet?

Fremtidens digitale tjenester — fra internetforbundet tv til cloud computing og e-sundhed - bygger i stigende grad på hurtige, effektive bredbåndsforbindelser. Sådanne forbindelser er ved at blive afgørende for vores økonomi, og det skønnes, at en 10 % stigning i bredbåndsdækningen kan få BNP til at vokse med 1-1,5 %. I den digitale dagsorden for Europa er det målet, at alle europæere skal være digitale, og at den europæiske konkurrenceevne i det 21. århundrede skal sikres. For at nå dette mål er det væsentligt, at der rådes over hurtige forbindelser, og at bredbåndsmålene i den digitale dagsorden forfølges:

  • basal bredbåndsadgang for alle i 2013

  • næste generation af net (NGN) (30 Mb/s eller mere) for alle i 2020

  • 50 % husstande med abonnementer på 100 Mb/s eller mere.

Nyttige links

broadbandforall.eu

Casestudier af satellitbaseret bredbånd i landdistrikter

Bredbånd, fremme af beskæftigelse og vækst

Hashtags: #ConnectedContinent

Neelie Kroes Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar