Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. října 2013

100% základní širokopásmové pokrytí v Evropě zajištěno – cíle EU bylo dosaženo s předstihem.
Následuje rychlé připojení pro všechny.

Základní širokopásmové připojení může mít nyní každá domácnost v EU, a to díky celoevropské dostupnosti satelitního širokopásmového připojení. Satelitní připojení je nyní dostupné ve všech 28 zemích, což znamená, že je může využít každý Evropan, a to včetně tří milionů lidí, kteří nežijí v oblastech pokrytých pevnými a mobilními širokopásmovými sítěmi.

Dosažení tohoto milníku, jenž představoval jeden z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu, dnes uvítala místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová slovy:

„Mým mottem je zpřístupnit digitální technologie všem Evropanům. Nyní má skutečně každý Evropan příležitost. Stále ještě musíme pracovat na zdokonalování sítí a vyrovnání příležitostí; příležitost je však již tady.

Díky širšímu pokrytí, které satelitní širokopásmové připojení umožňuje, jsme dosáhli svého cíle zpřístupnit do roku 2013 širokopásmové připojení všem občanům. To je pro evropské občany skvělá zpráva."

Jak jsme 100% pokrytí dosáhli?

PEVNÉ (ADSL, VDSL, kabel, optika, kov)

96,1 %

MOBILNÍ (2G, 3G, 4G)

99,4 %

SATELITNÍ

100 %

Ke konci roku 2012 mělo k základnímu pevnému nebo mobilnímu širokopásmovému pokrytí přístup 99,4 % domácností v EU, včetně 96,1 % domácností ve venkovských oblastech. Zbývajících 0,6 % (což představuje zhruba 3 miliony občanů) však zahrnovalo mnoho rodin a podniků v odlehlých a venkovských oblastech, kde je zavádění pevného nebo mobilního širokopásmového připojení obtížné a nákladné.

Místopředsedkyně Kroesová k tomu říká: „EU je technologicky neutrální, avšak pro ty, kdo žijí v nejvíce izolovaných oblastech, představuje satelit vhodnou možnost připojení. A tak to pravděpodobně i zůstane."

Mnoho Evropanů si neuvědomuje, že mohou využít satelitního širokopásmového připojení. Neelie Kroesová proto dnes spustila internetové stránky broadbandforall.eu, což je služba vyvinutá Evropskou asociací provozovatelů družic (ESOA), díky níž mohou občané rychle zjistit, jaké mají v otázce satelitního širokopásmového připojení možnosti.

Své služby Evropanům nabízí celkem 148 družic. Ceny základních balíčků začínají na 10 EUR měsíčně, přičemž za balíčky s rychlostí 20 Mb/s lidé zaplatí 25 EUR a více. Průměrná cena satelitních antén se pohybuje kolem 350 EUR, avšak může být nižší, pokud si zákazník vybere prémiové předplatné.

Místopředsedkyně Kroesová však upozornila na to, že základní širokopásmové připojení nestačí a že k dosažení skutečně propojeného kontinentu je nezbytné zavést vyšší rychlosti:

„Evropa potřebuje bleskurychlé připojení. V tom nesmíme nechat některé podniky a občany na holičkách. Základního širokopásmového připojení jsme již dosáhli. Nyní se musíme zaměřit na investování do nových rychlých sítí.

Přístup ke spolehlivému a finančně dostupnému širokopásmovému připojení o vyšších rychlostech 30 Mb/s a 50 Mb/s je nezbytný pro hospodářský rozvoj Evropy a pro příští generaci digitálních produktů a služeb, jako jsou např. hybridní televizní přijímače, elektronické zdravotnictví, cloud computing a propojené automobily."

Souvislosti

Balíček Komise s názvem Propojený kontinent, jehož cílem je posílení jednotného telekomunikačního trhu, si klade za cíl vybudovat silné evropské šampióny i v ostatních oblastech digitálního ekosystému. Opatření, jako je režim jediného povolení, například zajistí, že právo k provozování činností v jednom členském státě zaručí stejné právo i ve všech ostatních státech. To bude představovat stimul zejména pro přeshraniční technologie, včetně satelitních. S pomocí společného rámce a spolupráce při řízení by tak nemělo být zapotřebí jednat s mnoha samostatnými úředními aparáty.

Moderní obousměrné širokopásmové satelity pracující v pásmu Ka mohou poskytovat rychlost stahování až 20 megabitů za sekundu.

Společnosti jako Eutelsat a Astra zaujímají na světovém trhu vedoucí postavení. Z více než 250 družic, které dnes z geostacinární oběžné dráhy poskytují přes 20 000 televizních programů, je přibližně 148 provozováno z Evropy členy asociace ESOA.

Komise navíc financovala dvě iniciativy na podporu zavádění satelitního širokopásmového připojení v evropských regionech, kterých se účastní 43 partnerů ze 16 členských států. Při práci na projektech SABER a BRESAT se vnitrostátní a regionální orgány setkávají s předními zástupci výrobců družic a společně usilují o zvyšování informovanosti, sdílení osvědčených postupů při využívání fondů, analyzování překážek a nabízení řešení. 

Připojení je nezbytné pro širší digitální ekosystém EU zahrnující výrobce zařízení, podnikatele v oblasti internetu, inteligentní objekty, velkoobchod, maloobchod a logistiku, evropský tvůrčí obsah, vzdělávání a digitální veřejné služby. Komise v září předložila balíček opatření na posílení jednotného telekomunikačního trhu, a zejména na podporu investic do vysokorychlostních širokopásmových sítí (viz IP/13/828 a MEMO/13/779).

Co je satelitní širokopásmové připojení?

Přístup na internet pomocí satelitu, nazývaný také satelitní širokopásmové připojení, je vysokorychlostní obousměrné internetové připojení, které probíhá přes komunikační družice namísto pevné telefonní sítě nebo jiných pozemních prostředků. Pokud jde o cenu a výkonnost, je dnes satelitní širokopásmové připojení srovnatelné s širokopásmovými sítěmi DSL, přičemž základní balíčky jsou k mání již od 10 EUR za měsíc. Zatímco optické a kabelové sítě jsou výkonnostně rychlejší, nemohou jich na rozdíl od satelitu využít všichni. Díky tomu je satelitní připojení atraktivní zejména v odlehlých oblastech, kde bývá pevné nebo mobilní pokrytí nedostatečné nebo žádné.

Jakou veřejnou podporu lze využít pro zavádění širokopásmového připojení ve venkovských oblastech?

Při poskytování širokopásmového připojení domácnostem a podnikům v EU, zejména ve venkovských oblastech, rovněž nadále hraje úlohu veřejné financování. Komise vydala velkorysé pokyny pro státní podporu, podle nichž mohou členské státy zavést širokopásmové připojení způsobem podporujícím hospodářskou soutěž.

Podpora pro širokopásmové připojení bude k dispozici prostřednictvím nástroje pro propojení Evropy, přičemž informační a komunikační technologie jsou nyní prioritou strukturálních fondů EU, a díky novým pokynům pro poskytování státní podpory na širokopásmové připojení (viz IP/12/1424).

Jaké jsou další cíle Komise v oblasti širokopásmového připojení?

Digitální služby zítřka od hybridní televize až po cloud computing a elektronické zdravotnictví stále více závisejí na rychlém a efektivním širokopásmovém připojení. Takové připojení se pro naše hospodářství stává nezbytným a odhaduje se, že nárůst míry rozšíření širokopásmového připojení o 10 % vede ke zvýšení HDP o 1–1,5 %. V rámci Digitální agendy pro Evropu byl stanoven cíl zpřístupnit všem Evropanům digitální technologie a zajistit konkurenceschopnost Evropy v 21. století. Pro tento cíl je zásadní rychlé připojení a splnění cílů Digitální agendy v oblasti širokopásmového připojení:

  • základní širokopásmové připojení pro všechny do roku 2013,

  • sítě nové generace (30 Mb/s a více) pro všechny do roku 2020,

  • 50 % domácností s připojením o rychlosti 100 Mb/s nebo vyšší.

Užitečné odkazy

broadbandforall.eu

Případové studie, jak satelitní širokopásmové připojení pomáhá ve venkovských oblastech

Širokopásmové připojení, podpora vytváření pracovních míst a růstu

Téma na Twitteru (hashtag): #ConnectedContinent

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar