Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 октомври 2013 г.

100 % базово широколентово покритие в Европа — целта на ЕС е постигната предсрочно.
Предстои бърз широколентов интернет за всички.

Всяко домакинство в ЕС вече може да има базова интернет връзка благодарение на сателитното широколентово покритие в целия Съюз. Сателитни връзки вече се предлагат във всички 28 страни членки, което означава, че всички европейски гражданин могат да се абонират за сателитен интернет, включително трите милиона души, които все още нямат достъп до стационарни или мобилни широколентови мрежи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус приветства постигането на тази основна цел на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа:

„Моето мото е „Участие на всички европейци в цифровата епоха“ и сега вече те наистина имат тази възможност. Трябва да продължим да работим за подобряване на мрежите и осигуряване на равни възможности, но възможностите вече са налице.“

Благодарение на допълнителното покритие, осигурено от сателитния интернет, постигнахме целта си за широколентов достъп за всички до края на 2013 г. Това е прекрасен резултат за европейските граждани.

Как стигнахме до 100 % покритие?

Стационарен интернет (ADSL, VDSL, кабелен, оптичен, медни проводници)

96.1%

Мобилен интернет (2G, 3G, 4G)

99.4%

Сателитен интернет

100%

До края на 2012 г. 99,4 % от домакинствата в ЕС имаха достъп до основен стационарен или мобилен интернет, включително 96,1 % от домакинствата в селските райони. Но сред последните 0,6 % (около 3 милиона души) бяха много семейства и предприятия в изолирани или селски райони, в които инсталирането на стационарен или мобилен широколентов интернет е по-трудно и скъпо.

Нели Крус каза: „ЕС поддържа технологичен неутралитет, но за хората в най-изолираните райони сателитната технология е добра възможност да останат свързани и най-вероятно ще остане такава.“

Голям брой европейци не знаят, че могат да имат сателитна широколентова връзка. Ето защо днес Нели Крус откри уебсайта broadbandforall.eu – услуга, разработена от Асоциацията на европейските сателитни оператори, която позволява на гражданите бързо да проверят възможностите за сателитен широколентов интернет, с които разполагат.

148 спътника предоставят услуги на европейците. Базовите пакети започват от 10 евро на месец, пакетите със скорост 20 мегабита в секунда (Mbps) започват от 25 евро на месец, а средната цена за сателитни приемници е 350 евро (или по-ниска при комбинация с добър абонамент).

Крус предупреди обаче, че за един наистина „свързан континент” ще са нужни по-бързи от базовите широколентови връзки:

Европа се нуждае от светкавично бърз интернет. Не можем да позволим отделни граждани и предприятия да изостават. След като осигурихме базов широколентов достъп за всички, незабавно трябва да инвестираме в нови бързи мрежи.“

„Достъпът до надежден интернет на разумни цени със скорост 30Mbps и 50 Mbps е от ключово значение за икономическото развитие на Европа и за следващото поколение цифрови продукти и услуги като свързаната телевизия, електронното здравеопазване, изчисленията в облак и свързаните автомобили."

Контекст

С пакета мерки „Свързан континент“ Комисията цели укрепване на единния пазар на далекосъобщенията и създаване на европейски лидери в други области от цифровата екосистема. Така например при единен режим за разрешения компаниите, имащи право да развиват дейност в една държава от ЕС, ще имат право да правят това във всички държави от Съюза. Това ще подсили трансгранични технологии като сателитното излъчване. При обща рамка и управление на принципа на сътрудничеството на компаниите няма да се налага да работят с различни бюрократични системи.

Съвременните широколентови спътници могат да осигурят скорост на теглене до 20 мегабита в секунда.

Компании като Eutelsat и Astra са световни лидери в сателитния широколентов интернет. Днес 250 спътника на геостационарна орбита предоставят над 20 000 телевизионни програми, като 148 от тях се управляват от членове на Асоциацията на европейските сателитни оператори.

Освен това Комисията финансира две инициативи в подкрепа на разпространението на сателитния широколентов интернет в Европа, в която участват 43 партньори от 16 държави от ЕС. Проектите SABER и BRESAT обединяват усилията на национални и регионални органи и водещи представители на спътниковата промишленост за повишаване на осведомеността, обмен на добри практики при използването на фондове, анализ на препятствията и евентуални решения.

Свързаността е изключително важна за общата цифрова екосистема в ЕС, която включва производители на оборудване, интернет предприемачи, интелигентни обекти, продажби на едро и дребно и логистика, европейско творческо съдържание, образователни и цифрови публични услуги. През септември Комисията представи пакет мерки за укрепване на единния пазар на далекосъобщенията и по-конкретно за стимулиране на инвестициите във високоскоростен широколентов интернет (вж. IP/13/828 и MEMO/13/779).

Какво представлява сателитния широколентов интернет?

Сателитният широколентов интернет е скоростна двупосочна интернет връзка, осъществена чрез спътници вместо чрез телефонна линия или други наземни средства. Днес сателитният интернет се доближава до стационарния широколентов интернет (DSL) по цена и скорост, като базовите пакети струват едва 10 евро на месец. Оптичният и кабелният интернет предлагат по-високи скорости, но не са достъпни за всички потребители. Това прави сателитния интернет привлекателен особено в изолирани райони, в които има слабо или просто няма стационарно или мобилно покритие.

Как се подпомага разпространението на широколентовия достъп в селските райони с публични средства?

Публичното финансиране продължава да играе роля при предоставянето на широколентови връзки на домакинствата и предприятията, особено в селските райони. Комисията има подробни насоки за държавните помощи за предоставяне на широколентов интернет по конкурентен начин.

Широколентовият достъп ще се подпомага чрез Механизма за свързване на Европа, като ИКТ е приоритет на структурните фондове на ЕС в момента, и чрез нови насоки за държавните помощи за широколентов интернет (вж. IP/12/1424).

Какви са следващите цели на Комисията по отношение на широколентовия интернет?

Цифровите услуги на бъдещето — свързана с интернет телевизия, изчисления в облак, електронно здравеопазване — все повече ще разчитат на бързи широколентови интернет връзки. Последните са от изключително значение за икономиката — по изчисления 10 процента по-широко разпространение на широколентовия достъп води до нарастване на БВП с 1-1,5 %. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа има за цел всички европейци да участват в цифровата епоха и да се гарантира конкурентоспособността на Европа през 21-ви век. От съществено значение за постигане на тази цел са бързият интернет и целите на цифровата програма:

  • базов широколентов достъп за всички до 2013 г.;

  • ново поколение мрежи (30 Mbps или повече) за всички до 2020 г.;

  • 50 % от домакинствата с връзки със скорост 100 Mbps или повече.

Полезни връзки

broadbandforall.eu

Сателитен интернет помага на селските райони

Широколентов интернет и засилване на заетостта и растежа

Хаштагове: #ConnectedContinent

Neelie Kroes, следвайте Нели в Twitter

За контакти:

Ел. адрес: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar