Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2013

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει βοήθεια 134 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η παροχή βοήθειας σε τέσσερα έργα για τη βελτίωση και επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα συνάδει με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας μεταφοράς φυσικού αερίου, στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα και, εμμέσως, στη μείωση των εκπομπών CO2. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση συμβάλλει στην προώθηση των ενεργειακών στόχων της ΕΕ χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε σχετικά: "Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα βοηθήσει την Ελλάδα να επεκτείνει και να ενισχύσει το δίκτυο φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών αερίου και θα ωφεληθούν οι καταναλωτές χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας."

Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο μόνος διαχειριστής μεταφοράς αερίου στην Ελλάδα. Έχει όμως την υποχρέωση να παρέχει σε όλους τους προμηθευτές αερίου πρόσβαση στο δίκτυό του.

Η χορήγηση ποσού 134 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ από εθνικούς πόρους και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία συμβάλλει στην υλοποίηση τεσσάρων έργων υποδομής. Συγκεκριμένα, η αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας συμβάλλει σε μια καλύτερη εξισορρόπηση της ζήτησης αερίου στο νότιο τμήμα της χώρας και βελτιώνει την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία βελτιώνει τη ροή αερίου από βορρά προς νότο, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου. Τέλος, οι νέοι αγωγοί αερίου υψηλής πίεσης επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν προηγουμένως πρόσβαση στο φυσικό αέριο (Αλιβέρι και Άγ. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη). Το συνολικό ποσό που θα επενδυθεί στα έργα αυτά ανέρχεται σε 414 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έργα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στον ΔΕΣΦΑ να προσφέρει πρόσθετη ικανότητα μεταφοράς φυσικού αερίου. Επιπλέον, τα έργα έχουν έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός λιγότερο ρυπαντικού καυσίμου σε περιοχές που μέχρι τώρα στηρίζονταν στο μαζούτ για την παραγωγή ενέργειας.

Ιστορικό

Η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσει το δίκτυο φυσικού αερίου της τη δεκαετία του 1990 με στόχο να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό και να αντικαταστήσει τον λιγνίτη και το πετρέλαιο με λιγότερο ρυπογόνα αέρια για την παραγωγή ενέργειας. Πριν από το 1990 δεν υπήρχε δίκτυο φυσικού αερίου στη χώρα. Σήμερα, το δίκτυο αερίου περιορίζεται κυρίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας και, ως επί το πλείστον, στη διαδρομή από τα βόρεια - βορειοανατολικά σύνορα έως την Αθήνα. Τα υποστηριζόμενα έργα συνδέουν τη νοτιότερη περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλ. την Πελοπόννησο και την Εύβοια, με το δίκτυο φυσικού αερίου και συμβάλλουν στην απρόσκοπτη κάλυψη της ζήτησης στο νότο, όπου βρίσκονται τα κύρια κέντρα κατανάλωσης.

Τα μη εμπιστευτικά κείμενα των αποφάσεων θα είναι διαθέσιμα, με τους αριθμούς υποθέσεων SA.35164, SA.35166, SA.35167 και SA.35977, στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων του ιστότοπου της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο. Οι νέες δημοσιεύσεις των αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων στο διαδίκτυο και την Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις (State Aid Weekly e-News).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar