Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 februari 2013

Commissie waarschuwt voor kunstmatig opgedreven transferbedragen in het voetbal en een gebrek aan gelijke kansen voor iedereen

Uit een vandaag gepubliceerde studie van de Europese Commissie blijkt dat voetbalclubs jaarlijks ongeveer 3 miljard euro uitgeven aan spelertransfers. Van dit geld komt echter maar heel weinig terecht bij kleinere clubs of het amateurvoetbal. Het aantal transfers in het Europese voetbal is tussen 1995 en 2011 meer dan verdrievoudigd en de clubs hebben in diezelfde periode zeven keer meer geld voor transfers uitgegeven. Vooral een kleine groep clubs die over de grootste inkomsten beschikken of door schatrijke investeerders worden gesponsord, hebben veel geld aan transfers uitgegeven. Het gevolg is dat het verschil tussen rijke en arme clubs steeds groter wordt, aangezien slechts 2% van de transferbedragen bij het amateurvoetbal of de kleinere clubs terechtkomt, die nochtans een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van nieuw talent. De herverdeling van geld ter compensatie van de onkosten voor de opleiding van jonge spelers volstaat niet om kleinere clubs in staat te stellen zich te ontwikkelen en zich aan de wurggreep waarin de grootste clubs het voetbal nog steeds houden, te onttrekken.

"De Europese Commissie erkent ten volle het recht van de sportinstanties om de transferregels te bepalen, maar uit onze studie blijkt dat de bestaande regels geen fair evenwicht in het voetbal waarborgen en allesbehalve borg staan voor gelijke kansen. We hebben behoefte aan een transfersysteem dat bijdraagt aan de ontwikkeling van alle clubs en alle jonge spelers, " zei Androulla Vassiliou, Europees commissaris bevoegd voor sport.

De transferregels worden vastgesteld door de sportbonden (bijvoorbeeld de FIFA voor het voetbal en de FIBA voor het basketbal). Het online Transfer Matching System (TMS) van de FIFA wordt door 4600 clubs wereldwijd gebruikt en heeft bijgedragen aan de transparantie van internationale transfers. Er moet nationaal echter meer worden gedaan. Uit het verslag blijkt dat de rijkste clubs, de sterspelers en hun managers nog steeds het meest profiteren van het bestaande systeem.

De auteurs van de studie vinden dat de FIFA en de nationale voetbalbonden strenger zouden moeten toezien op financiële transacties en dat er een "fairplay-heffing" op transferbedragen zou moeten worden ingevoerd (vanaf een door de sportbonden en de clubs overeengekomen bedrag) met het oog op een betere herverdeling van het geld tussen rijke en minder rijke clubs.

De studie stelt ook voor het aantal spelers per club te beperken, de "eigendom van spelersrechten door een derde partij" (waarbij een speler door een manager aan een club wordt geleased) te evalueren en een einde te maken aan contractuele praktijken waarbij de transferbedragen kunstmatig worden opgedreven (bijvoorbeeld wanneer een club de beschermde periode dat spelers zonder toestemming van de club niet kunnen worden getransfereerd, verlengt). Het verslag pleit ook voor een volledige toepassing van de Financial Fair Play Rule van de UEFA en voor sterkere "solidariteitsmechanismen" om de ontwikkeling van jongeren en de bescherming van minderjaringen te verbeteren. De auteurs van de studie manen de sportbonden aan nauwer met het gerecht samen te werken om corruptie en het witwassen van geld te bestrijden.

Volgende stappen

De resultaten van de studie zullen tijdens de volgende bijeenkomst van de EU Expert Group on 'Good Governance in Sport' in april worden geanalyseerd. De groep, die zich momenteel ook buigt over maatregelen om omkoperij in de sport tegen te gaan, bestaat uit nationale deskundigen en waarnemers van de FIFA, de UEFA, de European Professional Football Leagues, de European Club Association en de International Federation of Professional Football Players. Verwacht wordt dat de groep uiterlijk eind 2013 een verslag zal voorleggen aan de EU-ministers van sport.

Achtergrond

De arbeidsmarkt in het voetbal is uitermate gesegmenteerd: een eerste segment wordt gevormd door een kleine groep voetbalsterren, een tweede segment bestaat uit profvoetballers of semiprofs die geen groot geld verdienen en vaak bij de uitbouw van hun carrière problemen ondervinden (vooral na afloop van hun actieve voetballoopbaan).

Om de herverdeling van de middelen tussen clubs te verbeteren en zo voor fairdere en meer evenwichtige wedstrijden te zorgen stellen de auteurs van de studie voor:

i) vanaf een bepaald bedrag een "fairplay-heffing" op transferbedragen in te voeren met het oog op een betere herverdeling van de middelen tussen rijke en minder rijke clubs. Doel van de heffing is voor enig evenwicht tussen de deelnemers aan wedstrijden te zorgen. De drempel, de grootte van de heffing en de reikwijdte ervan zouden door de internationale voetbalbonden in overleg met de clubs moeten worden vastgesteld;

ii) spelertransfers beter bekend te maken om ervoor te zorgen dat de clubs de solidariteitscompensatie uitbetaald krijgen en zich bewust zijn van hun rechten;

iii) het aantal spelers per club te beperken;

iv) leentransfers aan regels te onderwerpen;

v) het probleem van "de eigendom van spelersrechten door een derde partij" aan te pakken met behulp van regels die de integriteit en de vrijheid van de spelers en de eerlijkheid van de wedstrijden vrijwaren. De regels mogen geen onevenredig obstakel voor financiële investeringen in de sport vormen en moeten verenigbaar zijn met de EU-regels inzake het vrije verkeer van kapitaal;

vi) de toepassing van Financial Fair Play Rules te bevorderen om clubs ertoe aan te zetten niet meer dan hun inkomsten uit te geven;

vii) de instabiliteit van basketbalteams aan te pakken.

Om te voorkomen dat transferbedragen kunstmatig worden opgedreven bevelen de auteurs van de studie aan:

i) clubs te verhinderen de "beschermde periode" – de periode wanneer een speler voor een transfer de instemming van zijn club nodig heeft – te verlengen, omdat de verlenging van deze periode de transferbedragen opdrijft (de contracten zijn normaliter tot de leeftijd van 28 jaar gedurende drie jaar beschermd en daarna gedurende twee jaar);

ii) evenredige "vrijkoopclausules" in de spelerscontracten op te nemen.

In de mededeling "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" uit 2011 stelt de Commissie dat transfers geregeld de aandacht van het publiek trekken omdat de mensen zich vragen stellen bij de rechtmatigheid van de transfers en bij het gebrek aan transparantie van de betrokken financiële stromen. In januari 2012 heeft de Commissie de aanzet gegeven tot een studie over spelertransfers: doel was een gedetailleerd overzicht te geven van de economische en juridische aspecten van de transfersystemen bij teamsporten in Europa (en vooral bij voetbal en basketbal). De studie is uitgevoerd door een consortium dat bestond uit KEA European Affairs (België) en het Centre for the Law and Economics of Sport van de Universiteit van Limoges (Frankrijk).

De studie is 17 jaar na het Bosman-arrest van het Europees Hof van Justitie – een arrest dat de organisatie van het profvoetbal in Europa en wereldwijd grondig heeft veranderd door obstakels voor het vrije verkeer van spelers uit de weg te ruimen – gepubliceerd en 12 jaar na de informele overeenkomst tussen de Commissie, de FIFA en de UEFA die tot nieuwe transferregels voor het profvoetbal heeft geleid.

De Europese Commissie heeft een sporthoofdstuk voorgesteld als onderdeel van Erasmus voor iedereen, het nieuwe programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. Het voorgestelde budget voor sport bedraagt tussen 2014 en 2020 jaarlijks gemiddeld 34 miljoen euro. Er zal steun worden verleend aan transnationale projecten om de uitwisseling van knowhow en goede praktijken te bevorderen, aan belangrijke niet-commerciële Europese sportevenementen en aan studies en het verzamelen van statistische informatie ter ondersteuning van de beleidsvorming op het gebied van sport. De belangrijkste begunstigden zullen overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties zijn die zich aan de basis met sport bezighouden. De Commissie verleent momenteel steun aan een aantal voorbereidende initiatieven op het gebied van sport (onder meer vijf pan-Europese projecten voor meer samenwerking om omkoperij in de sport tegen te gaan).

Nadere informatie

Studie over de economische en juridische aspecten van spelertransfers

Executive Summary (EN)

Executive Summary (FR)

Sportwebsite van de Europese Commissie

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar