Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. februārī

Komisija saceļ trauksmi par pārāk augstajām futbolistu pārejas maksām un vēlas panākt vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem

Šodien publicētā Komisijas pētījumā teikts, ka futbola klubi gadā izdod apmēram 3 miljardus eiro par spēlētāju pārejām, bet tikai neliela šīs naudas daļa nonāk mazo klubu vai amatieru kabatās. No 1995. līdz 2011. gadam spēlētāju pāreju skaits Eiropas futbolā ir vairāk nekā trīskāršojies, bet summas, ko klubi iztērējuši par pārejas maksām, ir septiņkāršojušās. Tomēr šo milzīgo summu lauvas tiesa apgrozās tikai nedaudzos klubos, kas gūst visvairāk ieņēmumu vai ko atbalsta naudīgi sponsori. Šī situācija padziļina plaisu, kas pastāv starp bagātajiem un trūcīgajiem klubiem, jo līdz mazajiem klubiem un amatieriem nokļūst mazāk nekā 2 % no pārejas maksu kopsummas, lai gan tieši tajos parasti veidojas jaunie talanti. Naudas pārdalījumam gan vajadzētu kompensēt izmaksas, kas saistītas ar jauno spēlētāju trenēšanu un sagatavošanu, bet ar to nepietiek, lai mazie klubi varētu attīstīties un izlauzties no ciešā tvēriena, ar ko lielie klubi kontrolē sporta sacensības.

“Eiropas Komisija pilnībā atzīst sporta organizāciju tiesības pieņemt noteikumus par spēlētāju pārejām, bet mūsu pētījums atklāja, ka noteikumu pašreizējā versija nenodrošina nedz godīgu līdzsvaru futbolā, nedz arī visiem vienādus nosacījumus čempionātos un kausu izcīņās. Mums vajadzīga pāreju sistēma, kas veicinātu visu klubu un jauno spēlētāju attīstību,” sacīja par sportu atbildīgā Eiropas komisāre Andrula Vasiliu.

Pārejas noteikumus pieņem sporta pārvaldes organizācijas, piemēram, FIFA futbolā un FIBA basketbolā. FIFA elektronisko pāreju sistēmu (TMS) izmanto 4600 klubu visā pasaulē. Šī sistēma ir uzlabojusi pārredzamību starptautiskajos pāreju darījumos, taču valstu līmenī vēl ir daudz darāmā. Ziņojumā konstatēts, ka no pašreizējās sistēmas vislielāko labumu gūst bagātie klubi, slavenākie spēlētāji un viņu aģenti.

Ieteikts, ka FIFA un valstu futbola asociāciju noteikumiem vajadzētu nodrošināt stingrāku kontroli pār finanšu darījumiem un ieviest t. s. vienlīdzības nodevu, kuru piemēros pārejas maksai, kas pārsniegs noteiktu summu, par kuru vienosies sporta pārvaldes organizācijas un klubi, lai sekmētu labāku līdzekļu pārdali no bagātajiem uz trūcīgākajiem klubiem.

Pētījumā arī ierosināts ierobežot spēlētāju skaitu klubā, pārskatīt jautājumu par “trešo personu īpašumtiesībām”, kad aģents spēlētāju faktiski izīrē kādam klubam, un pielikt punktu līgumslēgšanas praksei, kas mākslīgi palielina pārejas maksu, — piemēram, klubam pagarinot periodu, kura laikā spēlētāji nevar pāriet uz citu klubu bez sākotnējā kluba piekrišanas. Ziņojums arī aicina pilnībā īstenot UEFA finansiāli godīgas spēles principu un ieviest stingrākus solidaritātes mehānismus, lai veicinātu jaunatnes izaugsmi un nodrošinātu nepilngadīgo aizsardzību. Pētījuma autori mudina sporta organizācijas uzlabot sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un korupciju.

Kas notiks turpmāk

Pētījuma rezultātus nākamajā sanāksmē aprīlī analizēs ES ekspertu grupa jautājumos par labu pārvaldību sportā. Šajā grupā, kas apspriež arī pasākumus, kā novērst krāpnieciskas manipulācijas ar spēļu rezultātiem, ietilpst valstu eksperti un novērotāji no FIFA, UEFA, Eiropas Profesionālo futbola līgu asociācijas, Eiropas Klubu asociācijas un Starptautiskās profesionālo futbolistu federācijas. Paredzams, ka grupa līdz gada beigām iesniegs ziņojumu ES valstu sporta ministriem.

Pašreizējais stāvoklis

Darba tirgus futbola nozarē ir ārkārtīgi sadrumstalots: primāro tirgu veido daži futbolisti ar superzvaigznes statusu, bet sekundāro tirgu — profesionālie vai daļēji profesionālie spēlētāji, kas nepelna milzīgas summas un bieži vien saskaras ar grūtībām karjeras veidošanā, īpaši pēc aiziešanas no aktīvās spēles.

Lai rastos godīga un līdzsvarota konkurence, kurai savukārt vajadzīga labāka un biežāka līdzekļu pārdale starp klubiem, pētījumā ierosināts:

i) ieviest t. s. vienlīdzības nodevu, ko uzliks pārejas maksām, kuras pārsniedz noteiktu summu, lai sekmētu līdzekļu labāku pārdali no bagātajiem uz trūcīgajiem klubiem. Nodevas mērķis būtu atjaunot līdzsvaru konkurencē. Attiecīgo nodevu, tās likmi un piemērošanas jomu noteiks starptautiskās futbola organizācijas, apspriežoties ar klubiem;

ii) uzlabot ziņu publiskošanu par futbolistu apriti, lai klubi varētu saņemt attiecīgu solidaritātes kompensāciju un labāk zinātu savas tiesības;

iii) noteikt maksimāli pieļaujamo spēlētāju skaitu klubā;

iv) regulēt spēlētāju īres mehānismu;

v) risināt jautājumu par trešo personu īpašumtiesībām uz futbolistu tiesībām, pieņemot noteikumus, kas aizsargātu futbolistu integritāti un brīvību, kā arī par sporta sacensību godīgu norisi. Šiem noteikumiem nevajadzētu pārmērīgi kavēt finansiālus ieguldījumus sportā un vajadzētu atbilst ES noteikumiem par brīvu kapitāla apriti;

vi) atbalstīt finansiāli godīgas spēles principa īstenošanu, lai mudinātu klubus netērēt vairāk par saviem ieņēmumiem;

vii) risināt komandu nestabilitātes jautājumu basketbolā.

Pētījums piedāvā risinājumus, lai ierobežotu mākslīgi samilzušās pārejas maksas:

i) klubiem nevajadzētu dot iespēju pagarināt periodu, kura laikā spēlētājam pirms pārejas uz citu klubu jāsaņem piekrišana no sākotnējā kluba, jo šāda prakse paaugstina pārejas maksas (līgumos šāds aizsardzības periods parasti ir trīs gadi, ja futbolista vecums ir līdz 28 gadiem, bet pēc šā vecuma — divi gadi);

ii) izpirkšanas klauzulām spēlētāju līgumos vajadzētu būt samērīgām.

Komisija 2011. gada paziņojumā “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” norādīja, ka spēlētāju pārejas regulāri piesaista sabiedrības uzmanību, jo pastāv bažas par to likumību un trūkst pārredzamības ar tām saistītajā naudas apritē. Komisija 2012. gada janvārī sāka pētījumu par spēlētāju pārejām uz citu klubu, lai iegūtu sīku pārskatu par pāreju sistēmas ekonomiskajiem un juridiskajiem aspektiem Eiropas komandu sporta veidos, īpaši futbolā un basketbolā. Pētījumu veica konsorcijs, ko veidoja uzņēmums KEA European Affairs (Beļģija) un Limožas Universitātes Sporta tieslietu un ekonomikas centrs (Francija).

Pētījuma publicēšanas brīdī bija pagājuši 17 gadi pēc Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma Bosmana lietā, kas radikāli mainīja profesionālā futbola ainu Eiropā un visā pasaulē, likvidējot šķēršļus, kuri kavēja spēlētāju brīvu apriti, un 12 gadi pēc neoficiālās vienošanās starp Komisiju, FIFA un UEFA, kuras rezultātā tika pārskatīti spēlētāju pārejas noteikumi profesionālajā futbolā.

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunajā ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmā Erasmus visiemiekļaut sporta jomu. Priekšlikums paredz sportam no 2014. līdz 2020. gadam atvēlēt vidēji 34 miljonus eiro gadā. Tiks atbalstīti starptautiski projekti, kuru mērķis ir zinātības un labākās prakses apmaiņa, nozīmīgu nekomerciālu Eiropas sporta pasākumu organizēšana, pētījumi un statistikas darbs, lai nostiprinātu faktu materiālu, uz kura pamata varētu veidot sporta politiku. Galvenie saņēmēji būs pārvaldes struktūras un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vietējā līmenī aktīvi darbojas sporta jomā. Komisija pašlaik atbalsta vairākas sagatavošanas iniciatīvas sporta jomā. To vidū ir pieci Eiropas mēroga projekti, kuru mērķis ir uzlabot sadarbību, lai novērstu krāpnieciskas manipulācijas ar spēļu rezultātiem.

Plašāka informācija

Pētījuma atskaites ziņojums

Kopsavilkums angļu valodā

Kopsavilkums franču valodā

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par sportu

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar