Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2013

Η Επιτροπή καταγγέλει τις υπέρογκες αμοιβές για ποδοσφαιρικές μεταγραφές και την έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Τα ποδοσφαιρικά σωματεία δαπανούν περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μεταγραφές, όμως πολύ λίγα από τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε μικρότερα ή ερασιτεχνικά σωματεία, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο αριθμός των μεταγραφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπερτριπλασιάστηκε την περίοδο 1995-2011, ενώ τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα σωματεία για αμοιβές μεταγραφών αυξήθηκαν επταπλασιάστηκαν. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των δαπανών περιορίζεται σε έναν μικρό αριθμό σωματείων που έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα ή στηρίζονται σε πολύ πλούσιους επενδυτές. Η κατάσταση αυτή απλά επιδεινώνει τις ανισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, αφού λιγότερο από 2% των αμοιβών για μεταγραφές καταλήγουν σε μικρότερα σωματεία ή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, κάτι που είναι σημαντικό για την ανάδειξη νέων ταλέντων. Το επίπεδο αναδιανομής του χρήματος, που θα αποζημίωνε το κόστος προπόνησης και εκπαίδευσης νέων παικτών, δεν επαρκεί για να μπορούν τα μικρότερα σωματεία να αναπτυχθούν και να σπάσουν την κυριαρχία που εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα σωματεία στις αθλητικές διοργανώσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως το δικαίωμα των αθλητικών αρχών να καθορίζουν τους κανόνες για τις μεταγραφές, όμως η μελέτη μας δείχνει ότι οι ισχύοντες κανόνες δεν εξασφαλίζουν δίκαιους, πόσο μάλλον ισότιμους, όρους ανταγωνισμού στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα μεταγραφών που να συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των σωματείων και των νέων παικτών», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα αθλητισμού.

Οι κανόνες των μεταγραφών καθορίζονται από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές – για παράδειγμα, την ΦΙΦΑ στο ποδόσφαιρο και την ΦΙΜΠΑ για το μπάσκετ. Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής μεταγραφών της ΦΙΦΑ (Transfer Matching System - TMS), που χρησιμοποιούν 4 600 σωματεία παγκόσμια, έχει αυξήσει τη διαφάνεια στις διεθνείς μεταγραφές αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση διαπιστώνει ότι το σημερινό σύστημα εξακολουθεί να ευνοεί, κυρίως, τα ισχυρότερα οικονομικά σωματεία, τους παίκτες «σούπερσταρ» και τους μάνατζέρ τους.

Προτείνει, οι κανόνες της ΦΙΦΑ και των εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων να προβλέπουν εντονότερους ελέγχους στις οικονομικές συναλλαγές και την εισαγωγή ενός τέλους «ευ αγωνίζεσθαι» στις αμοιβές για μεταγραφές, πέρα από ένα ποσό που θα συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές και τα σωματεία, ώστε να ενθαρρύνεται η καλύτερη αναδιανομή των πόρων από τα πλούσια στα λιγότερο εύρωστα σωματεία.

Η μελέτη προτείνει επίσης τον περιορισμό του αριθμού ποδοσφαιριστών ανά σωματείο, την επανεξέταση του θέματος της «ιδιοκτησίας παικτών σε τρίτους», όπου ένας παίκτης ουσιαστικά εκμισθώνεται από έναν μάνατζερ σε σωματείο, και τον τερματισμό των συμβατικών πρακτικών που διογκώνουν τις αμοιβές για μεταγραφές, κατά τις οποίες ένα σωματείο επεκτείνει την περίοδο δέσμευσης, κατά την οποία ένας παίκτης δεν μπορεί να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου. Η έκθεση ζητεί επίσης την πλήρη εφαρμογή του κανόνα του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι (Financial Fair Play) της ΟΥΕΦΑ και τη θέσπιση ισχυρότερων μηχανισμών αλληλεγγύης για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νέων και της προστασίας των ανηλίκων. Οι συντάκτες της έκθεσης ζητούν από τους αθλητικούς φορείς να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς.

Επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αναλυθούν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, στην επόμενη συνεδρίασή της τον Απρίλιο. Η ομάδα, η οποία συζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των στημένων αγώνων, αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες και παρατηρητές της ΦΙΦΑ, της ΟΥΕΦΑ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομίλων, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Σωματείων (European Club Association) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (International Federation of Professional Football Players). Η ομάδα αναμένεται να υποβάλει έκθεση στους υπουργούς αθλητισμού της ΕΕ πριν από το τέλος του έτους.

Ιστορικό

Η αγορά εργασίας στο ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη, με μια «πρωτογενή αγορά» ενός μικρού αριθμού παικτών «σούπερσταρ» και μια δευτερογενή αγορά επαγγελματιών ή ημιεπαγγελματιών παικτών που δεν παίρνουν πολλά λεφτά και συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σταδιοδρομία τους, ιδίως όταν αυτή φτάνει στη λήξη της.

Για τη βελτίωση του δίκαιου και ισότιμου ανταγωνισμού μέσω της καλύτερης και αυξημένης αναδιανομής μεταξύ των σωματείων, η μελέτη προτείνει:

i) τον καθορισμό ενός τέλους «ευ αγωνίζεσθαι» στις μεταγραφικές αμοιβές, πέρα από ένα ορισμένο ποσό, ώστε να ενθαρρύνεται η καλύτερη ανακατανομή πόρων από τα πλούσια στα λιγότερο εύρωστα σωματεία. Στόχος του τέλους θα είναι η αποκατάσταση κάποιας ισορροπίας στον ανταγωνισμό. Το κατώφλι, το ποσοστό του τέλους και το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να καθορίζονται από τις διεθνείς αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές σε διαβούλευση με τα σωματεία·

ii) την καλύτερη δημοσιοποίηση των μετακινήσεων ποδοσφαιριστών ώστε να εξασφαλίζεται η καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης αλληλεγγύης στα σωματεία και ότι αυτά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους·

iii) τον περιορισμό του αριθμού παικτών ανά σωματείο·

iv) τη ρύθμιση του μηχανισμού μεταγραφών με δανεισμό·

v) την αντιμετώπιση του θέματος της «ιδιοκτησίας παικτών σε τρίτους» με τη θέσπιση κανόνων που θα προστατεύουν την ακεραιότητα και την ελευθερία των παικτών, καθώς και τον δίκαιο αθλητικό ανταγωνισμό. Οι κανόνες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν δυσανάλογα τις οικονομικές επενδύσεις στον αθλητισμό και θα πρέπει να είναι συμβατοί με τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων·

vi) την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων του «οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι» ώστε τα σωματεία να μη δαπανούν περισσότερα από τα έσοδά τους·

vii) την αντιμετώπιση της «αστάθειας» των ομάδων μπάσκετ.

Για τον περιορισμό των υπέρογκων αμοιβών, η μελέτη προτείνει:

i) να εμποδίζονται τα σωματεία από την επέκταση της «περιόδου δέσμευσης», κατά την οποία ο παίκτης χρειάζεται συγκατάθεση για τη μεταγραφή, αφού αυτή ουσιαστικά αυξάνει τις μεταγραφικές αμοιβές (συνήθως, οι συμβάσεις είναι δεσμευτικές για τρία χρόνια, έως την ηλικία των 28 ετών, και για δύο χρόνια στη συνέχεια)·

ii) οι ρήτρες «αποδέσμευσης» στα συμβόλαια των παικτών να είναι αναλογικές.

Στην ανακοίνωσή της το 2011 «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό», η Επιτροπή αναφέρει ότι, σε τακτική βάση, έρχονται στη δημοσιότητα μεταγραφές λόγω αμφιβολιών σχετικά με τη νομιμότητά τους και της έλλειψης διαφάνειας της συναλλαγής. Τον Ιανουάριο του 2012 η Επιτροπή ανέθεσε μια μελέτη για τις μεταγραφές παικτών, με στόχο την αναλυτική επισκόπηση των οικονομικών και νομικών θεμάτων που διέπουν τα συστήματα μεταγραφών στα ομαδικά αθλήματα στην Ευρώπη, με εστίαση στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η μελέτη διενεργήθηκε από κοινοπραξία που αποτελείτο από την KEA European Affairs (Βέλγιο) και το Centre for the Law and Economics of Sport του πανεπιστημίου της Λιμόζ (Γαλλία).

Η δημοσίευση της μελέτης πραγματοποιείται 17 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Bosman, που οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια, με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη μετακίνηση παικτών, και 12 χρόνια μετά την άτυπη συμφωνία ανάμεσα στην Επιτροπή, τη ΦIΦA και την ΟΥΕΦΑ, που οδήγησε στην επανεξέταση των κανόνων μεταγραφών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή ενός αθλητικού κεφαλαίου στο Erasmus για όλους, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεότητα και τον αθλητισμό. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 34 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κατά μέσο όρο, για την περίοδο 2014-2020. Θα υποστηριχθούν διεθνή σχέδια που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, στη διοργάνωση σημαντικών ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων μη εμπορικού χαρακτήρα και στη διενέργεια μελετών και στατιστικών για την ενίσχυση της πραγματολογικής βάσης για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι βασικοί αποδέκτες θα είναι δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό βάσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη στιγμή μια σειρά προπαρασκευαστικών πρωτοβουλιών στον τομέα του αθλητισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται πέντε πανευρωπαϊκά σχέδια που αποσκοπούν στην αύξηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του στησίματος αγώνων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τελική έκθεση για τη μελέτη

Περίληψη EN

Περίληψη FR

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αθλητισμό

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar