Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 oktober 2013.

Staatssteun: Commissie opent diepgaand onderzoek naar maatregelen van België ten gunste van Duferco

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om na te gaan of de maatregelen van het Waals Gewest ten gunste van de staalgroep Duferco verenigbaar zijn met de Europese staatssteunregels. De opening van dit diepgaand onderzoek geeft belanghebbenden de kans hun opmerkingen over de maatregel te maken en loopt geenszins vooruit op de uitkomst van het onderzoek.

In 2003 heeft de Société Wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA), die voor 100% in handen is van het Waals gewest, de Foreign Strategic Investment Holding (FSIH) opgericht om te investeren in de ondernemingen van de Duferco-groep.

Sinds haar oprichting heeft FSIH een reeks maatregelen ten gunste van de Duferco-groep ten uitvoer gelegd voor een totaalbedrag van 517 miljoen EUR. Het betreft maatregelen in de vorm van participaties, kapitaalverhogingen en leningen.

De Commissie wil nu nagaan of deze maatregelen, die niet vooraf bij haar zijn aangemeld, onder normale marktvoorwaarden zijn uitgevoerd. Het onderzoek zal de Commissie de informatie verschaffen die nodig is om de maatregelen te kunnen beoordelen.

Achtergrond

De Duferco-groep, die zijn hoofdvestiging in Zwitserland heeft, produceert en verkoopt staal in een vijftigtal landen wereldwijd. In België was de groep vooral in Wallonië aanwezig. Sinds de sluiting van de fabriek in La Louvière in het voorjaar 2013 heeft de Duferco-groep nog slechts één vestiging in België.

Maatregelen van de overheid ten gunste van ondernemingen die economische activiteiten uitoefenen, kunnen worden geacht geen staatssteun te vormen in de zin van de EU-regels wanneer zij plaatsvinden onder voorwaarden die een particuliere marktdeelnemer zou hebben aanvaard (beginsel van de particuliere investeerder in een markteconomie). Wordt dit beginsel niet in acht genomen, dan vormen de maatregelen staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat zij de begunstigde een economisch voordeel verschaffen dat zijn concurrenten niet ontvangen. De Commissie onderzoekt dan of deze steunmaatregelen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke EU-regels waarbij bepaalde steuncategorieën worden toegestaan.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit van vandaag komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer SA.33926 Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Contactpersonen:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar