Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 oktober 2013

Commissie daagt België voor Hof om aan de EU-instellingen toegekende fiscale vrijstellingen te laten toepassen

De Europese Commissie is van oordeel dat België de bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie over de op de EU-instellingen toepasselijke fiscale vrijstellingen niet volledig naleeft en heeft daarom besloten om België voor het Hof te dagen.

Sinds de ordonnanties betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn goedgekeurd, hebben de facturen voor het elektriciteits-en gasverbruik in de gebouwen van de EU-instellingen, ook betrekking op de bijdragen die in die ordonnanties worden opgelegd.

De Commissie is op basis van de bepalingen betreffende de fiscale vrijstellingen van het Protocol van oordeel dat de EU-instellingen niet aan die bijdragen kunnen worden onderworpen. Artikel 3, tweede alinea, van het Protocol bepaalt immers dat de EU-instellingen door de lidstaten waar zij zijn gevestigd, worden vrijgesteld van indirecte belastingen en belastingen op de verkoop, wanneer zij belangrijke aankopen doen voor officieel gebruik.

Daarom is de Commissie het niet eens met het standpunt van de Belgische staat en meent zij dat deze gewestelijke bijdragen indirecte belastingen zijn die onder deze vrijstelling vallen.

Deze vrijstelling heeft als doel te vermijden dat de gaststaat van een EU-instelling een fiscaal voordeel haalt uit de vestiging in die lidstaat door belastingen te heffen die worden gefinancierd door de bijdragen aan de EU-begroting van alle lidstaten, hetgeen niet te rechtvaardigen is voor de Europese belastingbetalers.

Naast deze inbreukprocedure werd in 2011 een gerechtelijke procedure naar Belgisch recht ingeleid om de vrijstelling af te dwingen en de terugbetaling te vorderen van de bedragen die alle instellingen reeds hebben betaald. Deze procedure loopt nog steeds voor de Belgische rechter.

Achtergrond

In februari 2012 heeft de Commissie België een met redenen omkleed advies toegezonden. In zijn antwoord van april 2012 heeft België zijn standpunt gehandhaafd dat de vrijstelling moet worden geweigerd. De inbreukprocedure draagt referentienummer 2008/2170.

Meer informatie over inbreukprocedures kunt u vinden op de website:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_fr.htm

Over het pakket inbreukbesluiten van september zie: MEMO/13/907

Contact:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar