Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. oktober 2013

Beskæftigelse: Kommissionen foreslår at yde 6,3 mio. EUR fra Globaliseringsfonden til de tidligere ansatte i Vestaskoncernen i Danmark

Europa-Kommissionen har foreslået at yde Danmark 6,3 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) for at hjælpe de 611 arbejdstagere, der er blevet afskediget af vindmølleproducenten Vestas. Pengene, som de danske myndigheder har anmodet om, skal være med til at finansiere en pakke af foranstaltninger, der går ud på at hjælpe arbejdstagerne med at finde nye job. Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og til EU's Ministerråd med henblik på godkendelse.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, László Andor, udtalte: "De 6,3 mio. EUR, som vi har foreslået at yde, vil hjælpe de afskedigede arbejdstagere med at forberede sig på nye jobmuligheder".

Danmark har anmodet om støtte fra EGF til at hjælpe 611 arbejdstagere, der er blevet afskediget af Vestas. Foranstaltningerne, der medfinansieres af EGF, vil være til rådighed for alle de berørte arbejdstagere og vil tilbyde dem en mentorordning og vejledning, horisontal videreuddannelse i almene færdigheder og individualiserede målrettede videreuddannelsespakker, hjælp til start af egen virksomhed samt dagpenge- og iværksætterydelser.

De samlede skønnede omkostninger for pakken er på 12,7 mio. EUR, hvoraf EGF yder halvdelen.

Baggrund

Vindmølleindustrien i EU er blevet alvorligt ramt af ændringerne i verdenshandels­mønstrene, der har medført en betydelig tilbagegang i EU's markedsandel. Mens efters­pørgslen på nye vindmølleanlæg stagnerer i Europa, sker der hastige udviklinger på det globale marked, især i Asien. I 2010 blev mere end halvdelen af den samlede nye vindkraftkapacitet for første gang skabt uden for de traditionelle markeder i Europa og Nordamerika. Denne udvikling var hovedsageligt forårsaget af den vedvarende rivende økonomiske fremgang i Kina, som tegnede sig for halvdelen af de nye vindanlæg på verdensplan. Kinesiske vindmølleproducenter bliver mere konkurrencedygtige på kvalitet og pris og leverer ikke blot løsninger til deres egne voksende markeder, men er også ved at komme ind på det europæiske marked. Til trods for en dynamisk international vækst i sektoren faldt Europas andel af den samlede kapacitet fra 66 % i 2006 til 27,5 % i 2012.

Afskedigelserne berører fem kommuner i naboregioner i Midtjylland (Ringkøbing-Skjern, Randers, Favrskov og Århus) og Syddanmark (Esbjerg og Varde). Der er også nogle afskedigelser i regionen Sjælland og i hovedstadsregionen København. Fælles for alle de berørte kommuner er en hurtigt stigende langtidsledighed, der i gennemsnit er steget med over tre point netto, og et markant fald i antallet af ledige stillinger, især i industri- og fremstillingssektoren.

En mere åben handel med resten af verden fører til overordnede fordele for vækst og beskæftigelse, men kan også medføre jobtab, især i sårbare sektorer, og ramme arbejds­tagere med ringe kvalifikationer. Derfor foreslog Kommissionens formand, José Manuel Barroso, at etablere en fond, der skal hjælpe med tilpasningen til konsekvenserne af globaliseringen. Siden starten i 2007 har EGF modtaget 110 ansøgninger. Der er blevet anmodet om ca. 471,2 mio. EUR til over 100 000 arbejdstagere. Et stadigt stigende antal medlemsstater indsender EGF-ansøgninger om hjælp inden for et voksende antal sektorer.

I juni 2009 blev EGF-bestemmelserne revideret for at styrke EGF's rolle som et tidligt interventionsredskab, der er en del af Europas svar på den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning trådte i kraft den 2. juli 2009, og krisekriteriet fandt an­vendelse på alle ansøgninger, som blev modtaget fra 1. maj 2009 til 30. december 2011.

Med udgangspunkt i disse erfaringer og EGF's merværdi for de arbejdstagere, der fik hjælp, og for de berørte regioner har Kommissionen foreslået at opretholde fonden også i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og samtidig forbedre dens virke. Europa-Parlamentet og Rådet er for nylig nået til foreløbig enighed om de nye bestemmelser.

Yderligere oplysninger

EGF's websted

Video-nyhedsindslag:

Europa reagerer for at bekæmpe krisen: the European Globalisation Fund revitalised (på engelsk)

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund (på engelsk)

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar