Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 oktober 2013

EU-kommissionen vill anslå 9,8 miljoner euro från globaliseringsfonden till Nokiaanställda i Finland

EU-kommissionen föreslår i dag att Finland ska få 9,8 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa 3 719 uppsagda anställda från moderbolaget Nokia och 31 dotterbolag, leverantörer och underentreprenörer att få nya jobb. Förslaget ska nu behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet.

– Världsproduktionen av mobiltelefoner förändras, i takt med att de europeiska tillverkarna flyttar sina fabriker närmare de snabbast växande marknaderna i Asien. Dagens beslut ska hjälpa de före detta Nokiaanställda att hitta nya jobb. Att hjälpa arbetstagarna att hantera sådana här svåra övergångar är viktigt, och globaliseringsfonden är ett verktyg som visat sig fungera väl tidigare, säger EU:s sysselsättningskommissionär László Andor.

Finland ansökte om stöd från fonden för 4 509 uppsagda arbetstagare, varav 2 544 vid moderbolaget Nokia plc och 1 965 vid dotterbolaget Nokia Siemens Networks och 30 andra leverantörer och underentreprenörer. Av de uppsagda arbetstagarna förväntas 3 719 delta i åtgärder som får stöd från fonden. Paketet av åtgärder ska hjälpa arbetstagarna genom jobbsökarrådgivning, karriärvägledning, kompetenskartläggning, bedömning av arbetsförmåga, utbildning och omskolning, hjälp och stöd för egenföretagande, lönesubventioner samt flyttbidrag.

Paketet förväntas kosta omkring 19,6 miljoner euro, och fonden står för hälften av kostnaden.

Bakgrund

Den viktigaste anledningen för uppsägningarna är att produktion i branschen har flyttats utanför EU. Montering av mobiltelefoner, som tidigare utfördes i Salo (Finland) och Cluj (Rumänien), har flyttats till Asien (Kina, Sydkorea, Indien och Vietnam, där en ny Nokiafabrik snart ska invigas). Komponenttillverkning och underentreprenad har redan flyttat från Europa. Konstruktion och produktutveckling har följt eller står i begrepp att följa produktionen bort från Europa.

Detta är en uppföljande ansökan om stöd för de återstående Nokiaanställda i Salo, Nokiaanställda i andra delar av landet (främst Esbo, Tammerfors och Uleåborg) och följduppsägningarna vid Nokia Siemens Networks och 30 andra underentreprenörer i olika delar av Finland.

Nokia hade för avsikt att hålla sin anläggning i Salo i drift och dra ner på sin personal med omkring 12 % i hela världen. Detta medförde att anläggningen i Cluj i Rumänien lades ned i september 2011, och det ledde till att en ansökan om stöd från fonden lämnades in (se IP/2012/1123). Nokia Siemens Networks tillkännagav också i november 2011 omfattande uppsägningar. Den 22 mars 2012 tillkännagavs att man vid Nokia i Salo skulle säga upp 1 000 anställda av totalt 1 700. Finland lämnade en ansökan om stöd till dessa arbetstagare (se IP/2012/1122), och nämnde att fler uppsägningar var på kommande och att man planerade att lämna en uppföljande ansökan för nästa omgång uppsägningar från Nokia självt och dess underleverantörer.

Flera finska regioner drabbas av uppsägningarna, tre i södra Finland (Sydvästra Finland, Nyland och Birkaland) och en fjärde i norra Finland (Norra Österbotten). Regionen Sydvästra Finland drabbas hårdast med 1 050 nya uppsägningar från Nokia och ytterligare 360 från underleverantörerna. Här ligger Salo, som redan drabbats hårt av de tidigare omgångarna uppsägningar från Nokia.

Friare handel med omvärlden skapar totalt sett fördelar för tillväxt och sysselsättning, men kan också leda till att jobb försvinner, särskilt i utsatta branscher och för lågutbildade arbetstagare. Därför föreslog EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att en fond skulle inrättas för att hjälpa dem som har svårt att anpassa sig till globaliseringens effekter. Sedan fonden inledde sin verksamhet 2007 har den tagit emot 110 ansökningar. Omkring 471,2 miljoner euro har begärts för att hjälpa mer än 100 000 arbetstagare. Ansökningarna rör allt fler branscher och allt fler medlemsstater.

I juni 2009 ändrades reglerna för fonden för att låta den fungera som ett medel för tidiga insatser och ingå i EU:s svar på den ekonomiska krisen. Den ändrade fondförordningen trädde i kraft den 2 juli 2009 och kriskriteriet gällde för alla ansökningar som kom in mellan den 1 maj 2009 och den 30 december 2011.

Med utgångspunkt i dessa erfarenheter och det mervärde som fonden skapat för drabbade arbetstagare och regioner föreslår kommissionen att fonden ska fortsätta under den fleråriga budgetramen 2014–2020 med några förbättringar av funktionen. Europaparlamentet och rådet har redan preliminärt enats om de nya reglerna.

Mer information

Fondens webbplats

Pressmeddelanden på video:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

László Andors webbplats

Följ @László AndorEU på Twitter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar