Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. lokakuuta 2013

Työllisyys: Komissio esittää Nokian entisille työntekijöille Suomessa 9,8 miljoonan euron tukea globalisaatiorahastosta

Euroopan komission tänään antaman ehdotuksen mukaan Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) tukea 9,8 miljoonaa euroa. Tuella on tarkoitus auttaa Nokia Oyj:n ja 31:n sen tytäryhtiön, toimittajan ja jatkojalostajan vähentämiä 3 719:ää työntekijää työllistymään uudelleen. Komission ehdotukselle on vielä saatava hyväksyntä Euroopan parlamentissa ja EU:n ministerineuvostossa.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaavan komissaarin László Andorin mukaan matkapuhelinten maailmanlaajuiset tuotantomallit ovat muuttumassa, kun eurooppalaiset valmistajat siirtävät tuotantoaan lähemmäs nopeimmin kasvavia markkinoita, jotka sijaitsevat nyt Aasiassa. "Tänään tehdyllä päätöksellä autetaan Nokian entisiä työntekijöitä valmistautumaan tarttumaan uusiin työtilaisuuksiin. On tärkeää auttaa näitä työntekijöitä vaikean siirtymäkauden hallinnassa, ja globalisaatiorahasto on väline, joka on vuosien mittaan osoittanut arvonsa", hän jatkoi.

Suomi haki EGR:stä tukea 4 509 vähennetylle työntekijälle: näistä työntekijöistä Nokia Oyj oli vähentänyt 2 544 ja sen tytäryhtiö Nokia Siemens Networks ja 30 muuta toimittajaa ja alihankkijaa 1 965. Kaikista vähennetyistä työntekijöistä 3 719:n odotetaan osallistuvan globalisaatiorahastosta yhteisrahoitusta saaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteillä autetaan työntekijöitä tarjoamalla heille työnhakuneuvontaa ja uraohjausta, kartoittamalla heidän ammattiosaamistaan ja taitojaan, arvioimalla heidän työkykyään, antamalla koulutusta ja uudelleenkoulutusta, ohjaamalla yrittäjyyteen ja tarjoamalla palveluja uusille yrittäjille, antamalla tukea oman liiketoiminnan aloittamiseen sekä maksamalla palkkatukea ja liikkuvuusavustusta.

Toimenpidepaketin arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 19,6 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahaston on tarkoitus maksaa puolet.

Taustaa

Työntekijävähennysten ensisijaisena syynä on kyseisen alan toimintojen siirtäminen EU:n ulkopuolisiin maihin. Matkapuhelimia koottiin ennen Salossa ja Clujssa (Romaniassa), mutta nyt kokoaminen on siirtynyt Aasiaan (Kiinaan, Etelä-Koreaan, Intiaan ja Vietnamiin, jossa ollaan avaamassa uutta Nokian tehdasta). Komponenttien valmistus ja tuotannon alihankinta oli jo aiemmin siirretty Euroopan ulkopuolelle. Tuotannon perässä myös suunnittelu ja tuotekehitys ovat nyt siirtyneet tai siirtymässä muualle.

Tämä on toinen hakemus, jolla on tarkoitus tukea Nokian Salon-tehtaan jäljellä olevia työntekijöitä, maan muissa osissa (pääasiassa Espoossa, Tampereella ja Oulussa) työskenteleviä Nokian työntekijöitä ja Nokia Siemens Networksin ja 30 muun alihankkijan eri puolilla Suomea tämän seurauksena tekemien vähennysten kohteena olevia työntekijöitä.

Nokian Salon-tehdas oli tarkoitus pitää toiminnassa, ja yhtiön henkilöstöä aiottiin vähentää noin 12 prosenttia eri toimipaikoissa maailmanlaajuisesti. Tämä johti siihen, että Romaniassa sijaitseva Clujn tehdas suljettiin syyskuussa 2011; tämän tehtaan osalta esitettiin toinen EGR-hakemus (ks. IP/2012/1123). Myös Nokia Siemens Networks ilmoitti merkittävistä työntekijävähennyksistä marraskuussa 2011. Nokian Salon-tehtaan työntekijävähennyksistä ilmoitettiin 22. maaliskuuta 2012, ja ne koskivat kaikkiaan 1 000:ta työntekijää 1 700 työntekijän kokonaismäärästä. Suomi toimitti näiden työntekijöiden tueksi hakemuksen (ks. IP/2012/1122) ja lisäsi, että työntekijöiden lisävähennyksiä oli jo suunnitteilla ja että Suomi valmistelee toisen hakemuksen Nokian ja sen alihankkijoiden seuraavan irtisanomisaallon osalta.

Työntekijävähennyksiä toteutetaan useilla alueilla Suomessa. Niistä kolme (Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Pirkanmaa) sijaitsee maan eteläosassa ja neljäs (Pohjois-Pohjanmaa) pohjoisessa. Työntekijävähennykset kohdistuvat voimakkaimmin Varsinais-Suomeen, jossa Nokia vähentää vielä 1 050 työntekijää ja sen alihankkijat 360 työntekijää. Tällä alueella sijaitsee Salo, joka on jo kärsinyt Nokian aiemmista työntekijävähennyksistä.

Maailmankaupan avautuminen edistää yleisesti kasvua ja työllisyyttä, mutta se voi myös johtaa työpaikkojen menettämiseen. Tästä kärsivät etenkin globalisaatiolle alttiit alat ja heikosti koulutetut työntekijät. Tämän vuoksi komission puheenjohtaja Barroso alun perin ehdotti rahaston perustamista globalisaation seurauksiin mukautuvien työntekijöiden auttamiseksi. EGR käynnisti toimintansa vuonna 2007, minkä jälkeen se on vastaanottanut 110 hakemusta. Tukea on pyydetty likimain 471,2 miljoonaa euroa noin 100 000 työntekijän auttamiseksi. Globalisaatiorahastolle esitetään hakemuksia yhä useammilla aloilla ja yhä useammista jäsenvaltioista.

Globalisaatiorahaston säännöt tarkistettiin kesäkuussa 2009. Tavoitteena oli – osana rahoitus- ja talouskriisin ratkaisupyrkimyksiä – vahvistaa globalisaatiorahaston roolia välineenä, jolla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa. Tarkistettu EGR-asetus tuli voimaan 2. heinäkuuta 2009, ja kriisikriteeriä sovellettiin kaikkiin hakemuksiin, jotka saatiin 1. toukokuuta 2009 ja 30. joulukuuta 2011 välisenä aikana.

Nämä kokemukset sekä lisäarvo, jonka rahasto on tuonut tukea saaneille työntekijöille ja globalisaatiosta kärsineille alueille, ovat saaneet komission ehdottamaan rahaston toiminnan jatkamista myös vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Samalla rahaston toimintaa on tarkoitus parantaa entisestään. Lainsäädäntövallan käyttäjien välillä on vastikään saatu aikaan alustava sopimus uudesta asetuksesta.

Lisätietoja

EGR-sivusto

Videotiedotteita: Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä @László AndorEU

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar