Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. oktobra 2013

Promet: nova infrastrukturna politika EU

V okviru najtemeljitejše prenovitve infrastrukturne politike EU od njene uvedbe v 80-ih letih prejšnjega stoletja je Evropska komisija danes objavila nove zemljevide z vrisanimi devetimi velikimi koridorji. Ti bodo predstavljali hrbtenico za promet znotraj evropskega enotnega trga ter korenito izboljšali povezave med vzhodom in zahodom celine. Za uresničitev tako visokih ciljev se bo financiranje EU, namenjeno prometni infrastrukturi, v obdobju 2014–2020 potrojilo na 26 milijard evrov.

S širšega vidika bo nova infrastrukturna politika EU obstoječe razdrobljene cestne, železniške in letalske mreže ter celinske plovne poti preoblikovala v enotno vseevropsko prometno omrežje (TEN-T).

Siim Kallas, podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za promet, je povedal: „Promet je bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo. Brez dobrih povezav Evropa ne bo mogla rasti in uspevati. V okviru nove infrastrukturne politike EU bo z namenom spodbujanja rasti in konkurenčnosti vzpostavljeno močno evropsko prometno omrežje, ki bo potekalo preko 28 držav članic. Povezalo bo vzhod in zahod ter obstoječe razdrobljene prometne mreže nadomestilo z omrežjem, ki bo resnično evropsko.“

Nova infrastrukturna politika EU

Z novo politiko bo prvič vzpostavljeno osrednje prometno omrežje, ki bo temeljilo na devetih velikih koridorjih: dveh koridorjih v smeri sever–jug, treh koridorjih v smeri vzhod–zahod ter štirih diagonalnih koridorjih. Osrednje omrežje bo preoblikovalo povezave med vzhodom in zahodom, odpravilo ozka grla, nadgradilo infrastrukturo in poenostavilo čezmejni promet za potnike in podjetja po vsej EU. Izboljšalo bo povezave med različnimi vrstami prevoza ter prispevalo k uresničevanju ciljev EU na področju podnebnih sprememb. Osrednje omrežje bo dokončano do leta 2030. Razpoložljivost sredstev bo odvisna od uspešnega zaključka pogajanj o splošnem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Financiranje EU, namenjeno prometni infrastrukturi, se bo v obdobju 2014–2020 potrojilo na 26 milijard evrov ter se povsem osredotočilo na osrednje prometno omrežje, kjer se ustvarja največ dodane vrednosti za EU. Za zagotovitev prednostne obravnave povezav med vzhodom in zahodom bo skoraj polovica skupnega financiranja prometne infrastrukture EU (11,3 milijarde evrov iz „instrumenta za povezovanje Evrope“ oz. IPE) rezerviranega samo za kohezijske države.

Novo osrednje prometno omrežje bo podprto z obsežnim omrežjem poti, ki se bodo v osrednje omrežje vključevale na regionalni in nacionalni ravni. Obsežno omrežje bo zagotavljajo popolno pokritost EU in dostop do vseh regij. Cilj je zagotoviti, da postopno in do leta 2050 velika večina evropskih državljanov in podjetij od tega celovitega omrežja ne bo oddaljena več kot 30 minut.

V celoti gledano bo novo prometno omrežje zagotavljalo:

  1. varnejši promet in manj zastojev;

  2. nemoteno in hitrejše potovanje.

26 milijard evrov (v tekočih cenah), namenjenih za promet iz instrumenta za povezovanje Evrope v okviru večletnega finančnega okvira, se bo dejansko uporabilo kot osnovni kapital za spodbujanje nadaljnjih naložb držav članic za dokončanje težavnih čezmejnih povezav, ki sicer morda ne bi bile zgrajene. Po ocenah bodo stroški v prvi fazi financiranja osrednjega omrežja za obdobje 2014–2020 znašali 250 milijard evrov (glej priloženi seznam projektov). Osrednje omrežje bo dokončano do leta 2030.

Novo osrednje omrežje – številke

Osrednje omrežje bo povezovalo:

  1. 94 glavnih evropskih pristanišč z železniškimi in cestnimi povezavami,

  2. 38 ključnih letališč z železniškimi povezavami z večjimi mesti,

  3. 15 000 km železniških tirov, posodobljenih za hitre vlake,

  4. 35 čezmejnih projektov za zmanjšanje ozkih grl.

To bo gospodarsko gonilo enotnega trga, ki bo omogočalo resnično prost pretok blaga in ljudi po celotni EU.

Zemljevid osrednjega omrežja TEN-T (vseevropskega prometnega omrežja) in devetih velikih koridorjev je priložen spodaj. Več informacij o tem najdete v MEMO/13/897 ali na http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Dodatne informacije

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar