Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 oktober 2013

Vervoer: een nieuw infrastructuurbeleid van de EU

In het kader van de meest ingrijpende hervorming van het EU-infrastructuurbeleid sinds de invoering ervan in de jaren 80 van de vorige eeuw, heeft de Commissie vandaag nieuwe kaarten bekendgemaakt met de negen corridors die niet alleen de ruggengraat zullen vormen voor het vervoer in de interne markt van de EU, maar ook de verbindingen tussen oost en west op een volledig nieuwe leest zullen schoeien. Om deze ambities waar te maken, verdrievoudigt de EU haar budget voor vervoersinfrastructuur voor de periode 2014-2012 tot 26 miljard euro.

De EU wil met haar nieuwe infrastructuurbeleid de bestaande lappendeken van Europese wegen, spoorwegen, luchthavens en kanalen omvormen tot een eengemaakt vervoersnetwerk (TEN-T / transeuropees transportnet).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: "Vervoer is van vitaal belang voor de Europese economie. Zonder goede verbindingen, geen groei en geen welvaart. Met dit nieuwe infrastructuurbeleid van de EU zal een performant Europees vervoersnetwerk worden gecreëerd dat de 28 lidstaten omspant en groei en concurrentievermogen zal bevorderen. Het beleid zal het oosten en het westen verbinden en het huidige versnipperde netwerk omvormen tot een echt Europees netwerk."

Het nieuwe infrastructuurbeleid van de EU

Het belangrijkste novum in dit nieuwe beleid is de invoering van een kernvervoersnet dat is opgebouwd rond negen corridors: twee richting noordzuid, drie richting oostwest en vier diagonaal. Dit kernnetwerk zal de oostwestverbindingen ingrijpend vernieuwen, knelpunten wegwerken, de infrastructuur moderniseren en grensoverschrijdend vervoer voor reizigers en bedrijven in de hele EU stroomlijnen. Ook zal het de verbindingen tussen verschillende vervoersmodi verbeteren en bijdragen tot het bereiken van de EU‑doelstellingen op het gebied van de klimaatverandering. Het netwerk moet in 2030 klaar zijn. Of voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn, hangt af van het resultaat van de onderhandelingen over het algemeen meerjarig financieel kader voor de periode 2014‑2020.

Het budget voor vervoersinfrastructuur voor de periode 2014-2020 zal worden verdrievoudigd, tot 26 miljard euro. Er zal zorgvuldig op worden toegezien dat deze middelen gericht worden ingezet voor trajecten in het kernvervoersnetwerk met de grootste meerwaarde voor de EU. Om voorrang te geven aan oostwestverbindingen zal bijna de helft van de totale EU-begroting voor vervoersinfrastructuur (11,3 miljard euro uit de Connecting Europe Facility) worden geoormerkt voor cohesielanden.

Het nieuwe TEN-T-kernnetwerk zal worden ondersteund door een uitgebreid netwerk van regionale en nationale routes die op het kernnet aantakken. Het hele uitgebreide netwerk moet zorgen voor een volledige dekking van de EU en de ontsluiting van alle regio’s. Doel van de Unie is ervoor te zorgen dat de grote meerderheid van de Europese burgers en ondernemingen zich tegen 2050 op minder dan 30 minuten van het uitgebreide TEN‑T‑netwerk bevinden.

Voordelen van het nieuwe netwerk zijn

  1. veiliger verkeer, minder files en

  2. vlotter en sneller reizen.

Het bedrag van 26 miljard euro (huidige prijzen) dat voor vervoer is toegewezen in het kader van de Connecting Europe Facility van het meerjarig financieel kader, zal fungeren als startkapitaal om lidstaten ertoe aan te zetten de extra investeringen op te brengen die nog nodig zijn om moeilijke grensoverschrijdende verbindingen te vervolledigen en verbindingstrajecten aan te leggen die anders misschien niet zouden worden gebouwd. De kosten van de eerste financieringsfase voor het kernnetwerk voor 2014-2020 (zie de bijgevoegde lijst met projecten) worden geraamd op 250 miljard euro. Het kernnetwerk moet in 2030 klaar zijn.

Het nieuwe kernnetwerk in cijfers

Het kernnetwerk zal zorgen voor:

  1. de aansluiting van 94 grote Europese havens op spoor- en wegverbindingen

  2. de aansluiting van 38 belangrijke luchthavens op spoorverbindingen naar grote steden

  3. 15 000 km voor hoge snelheden aangepaste spoorlijnen

  4. 35 grote grensoverschrijdende projecten om knelpunten weg te werken.

Dit netwerk moet de economische levensader van de interne markt worden die de stroom goederen en personen door de hele EU in goede banen zal leiden.

Bijgevoegd vindt u een kaart van het TEN-T-kernnetwerk en de negen grote corridors. Voor meer informatie: zie MEMO /13/897 of http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Meer informatie

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar