Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. oktobrī

Transports: jauna ES infrastruktūras politika

Kopš 1980. gadiem, kad tika izveidota ES infrastruktūras politika, Komisija ir veikusi visradikālāko šīs politikas pārskatīšanu un šodien publiskojusi jaunas kartes, kas parāda deviņus svarīgākos koridorus, kuri kalpos par Eiropas vienotā tirgus transporta sistēmas pamatu un radikāli pārveidos austrumu–rietumu savienojumus. Atbilstīgi šī līmeņa vērienīgajiem mērķiem ES finansējumu transporta infrastruktūrai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam trīskāršos līdz 26 miljardiem eiro.

Kopumā jaunā ES infrastruktūras politika pārveidos Eiropas autoceļu, dzelzceļa, lidostu un kanālu tīklu, kas pašlaik ir sadrumstalots. Iecerēts to pārveidot vienotā Eiropas transporta tīklā (TEN-T).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politiku atbildīgais komisārs Sīms Kallass sacīja: "Transports ir vitāli svarīgs Eiropas tautsaimniecībai. Bez labiem savienojumiem Eiropā nebūs izaugsmes un uzplaukuma. Atbilstīgi šai jaunajai ES infrastruktūras politikai izveidos vērienīgu Eiropas transporta tīklu, kas aptvers 28 dalībvalstis, lai veicinātu izaugsmi un konkurētspēju. Tas savienos austrumus ar rietumiem un aizstās pašreizējo sadrumstaloto transporta tīklu ar īstenu Eiropas tīklu."

Jaunā ES infrastruktūras politika

Pateicoties jaunajai politikai, pirmo reizi tiks uzbūvēts transporta pamattīkls, ko veido deviņi svarīgi koridori: 2 ziemeļu-dienvidu koridori, 3 austrumu–rietumu koridori un 4 diagonāli koridori. Šajā pamattīklā pārveidos austrumu–rietumu savienojumus, likvidēs trūkumus, modernizēs infrastruktūru, uzlabos pārrobežu transportu, un līdz ar to ieguvēji būs pasažieri un uzņēmumi visā ES. Tas uzlabos savienojumus starp dažādiem transporta veidiem un sekmēs ES mērķu izpildi klimata pārmaiņu jomā. Šī pamattīkla izbūvi paredzēts pabeigt 2030. gadā. Finansējums būs pieejams tad, ja sekmīgi noslēgsies sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam kopumā.

Finansējums transporta infrastruktūrai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam trīskāršosies līdz 26 miljardiem eiro. ES finansējumu īpaši koncentrēs transporta pamattīklam, kur ES pievienotā vērtība ir visaugstākā. Austrumu–rietumu savienojumus atzīstot par prioritāriem, gandrīz pusi no kopējā ES transporta infrastruktūras finansējuma (11,3 miljardus eiro no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jeb CEF) atvēlēs vienīgi kohēzijas valstīm.

Jauno transporta pamattīklu papildinās visaptverošs reģionālas un vietējas nozīmes autoceļu tīkls. Ar minētā visaptverošā tīkla palīdzību tiks nodrošināts, ka visur ES ir iespējams transports un ka visi reģioni ir ērti pieejami. Mērķis ir panākt, lai pakāpeniski līdz 2050. gadam lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu ceļā ārpus šī tīkla nebūtu jāpavada ilgāk par 30 minūtēm.

Kopumā jaunā transporta tīkla priekšrocības būs šādas:

  1. drošāka pārvietošanās un mazāk sastrēgumu;

  2. ērtāki un ātrāki braucieni.

Tie 26 miljardi eiro (pašreizējās cenās), kas piešķirti daudzgadu finanšu shēmas (MFF) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (CEF), būs sākuma kapitāls, kas veicinās plašākas dalībvalstu investīcijas; tās vajadzīgas, lai izveidotu sarežģītus pārrobežu savienojumus, kurus bez šāda atbalsta droši vien neuzbūvētu. Aprēķināts, ka pamattīkla pirmā finansēšanas fāze (posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam) izmaksās 250 miljardus eiro; sk. pievienoto projektu sarakstu. Pamattīkla izveide jāpabeidz līdz 2030. gadam.

Fakti par jauno transporta pamattīklu

Pamattīklā

  1. savienos 94 svarīgas Eiropas ostas ar dzelzceļu un autoceļiem;

  2. nodrošinās 38 svarīgākajām lidostām dzelzceļa savienojumus ar lielākajām pilsētām;

  3. pārveidos 15 000 km dzelzceļa par ātrgaitas dzelzceļu;

  4. īstenos 35 pārrobežu projektus, kas palīdzēs novērst šķēršļus.

Tas būs vienotā tirgus dzinējspēks, kas nodrošinās patiešām brīvu preču apriti un cilvēku pārvietošanos ES.

Pamattīkla TEN–T (Eiropas transporta tīkla) karte un deviņi svarīgi koridori pievienoti zemāk. Plašākai informācijai skatīt MEMO/13/897 vai http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

Plašāka informācija

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam S. Kallasam vietnē Twitter

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar